A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Затверджені стандарти вищої освіти


022 ДИЗАЙН (БАКАЛАВР) 

022 ДИЗАЙН (МАГІСТР)

029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА (БАКАЛАВР)    

051 ЕКОНОМІКА  

071 ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ  

073 МЕНЕДЖМЕНТ (ДЛЯ ПЕРШОГО БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ОСВІТИ)  

075 МАРКЕТИНГ (БАКАЛАВР)  

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

081 ПРАВО (БАКАЛАВР) 

101 ЕКОЛОГІЯ (БАКАЛВР)  

101 ЕКОЛОГІЯ (МАГІСТР)  

104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ  

112 СТАТИСТИКА  

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА  

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ  

124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ  

125 КІБЕРБЕЗПЕКА  

126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (БАКАЛАВР) 

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО (БАКАЛАВР) 

134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА (БАКАЛАВР)  

135 СУДНОБУДУВАННЯ  

136 МЕТАЛУРГІЯ  

142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТАТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА  

162 БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ  

163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 

171 ЕЛЕКТРОНІКА  

172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА (БАКАЛАВР) 

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  

183 ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

201 «АГРОНОМІЯ» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

202 ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН (БАКАЛАВР)  

203 САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО  

204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА (БАКАЛАВР) 

205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО (БАКАЛАВР)  

207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА (БАКАЛАВР) 

208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ (БАКАЛАВР)  

212 ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА (МАГІСТР) 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО (БАКАЛАВР)  

224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ (БАКАЛАВР)  

227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ (БАКАЛАВР)  

229 ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я (МАГІСТР) 

242 ТУРИЗМ  

253 ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ (ЗА ВИДАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ)  

252-БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ (БАКАЛАВР)

254 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) (БАКАЛАВР) 

255 ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА (БАКАЛАВР) 

261 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА  

263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА  

271 РІЧКОВИЙ ТА МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ  

273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗА ВИДАМИ)  

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ