A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Затверджені стандарти вищої освіти


022 ДИЗАЙН (БАКАЛАВР)

029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА (БАКАЛАВР)  

051 ЕКОНОМІКА 

071 ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

073 МЕНЕДЖМЕНТ (ДЛЯ ПЕРШОГО БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ОСВІТИ) 

075 МАРКЕТИНГ (БАКАЛАВР) 

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

081 ПРАВО (БАКАЛАВР)

101 ЕКОЛОГІЯ (БАКАЛВР) 

101 ЕКОЛОГІЯ (МАГІСТР) 

104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ 

112 СТАТИСТИКА 

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 

124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

125 КІБЕРБЕЗПЕКА 

126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (БАКАЛАВР)

135 СУДНОБУДУВАННЯ 

136 МЕТАЛУРГІЯ 

142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТАТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 

162 БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ 

163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

171 ЕЛЕКТРОНІКА 

172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА (БАКАЛАВР)

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

183 ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

201 «АГРОНОМІЯ» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

203 САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО 

205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО (БАКАЛАВР) 

208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ (БАКАЛАВР) 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО (БАКАЛАВР) 

229 ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я (МАГІСТР)

242 ТУРИЗМ 

253 ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ (ЗА ВИДАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ) 

252-БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ (БАКАЛАВР)

254 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) (БАКАЛАВР)

255 ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА (БАКАЛАВР) 

261 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА 

271 РІЧКОВИЙ ТА МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 

273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗА ВИДАМИ) 

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ