A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

дошкільна освіта

Одним із базових принципів Нової української школи є уявлення про безперервність освіти. Це означає, що процес виховання, навчання та формування особистості починається відразу від народження і триває пожиттєво. Водночас, держава визнає, що базовими етапами фізичного, психічного та соціального становлення особистості дитини є вік немовляти (до року), ранній вік (1-3 роки), передшкільний вік (3-6/7 років).

Саме тому дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Держава при цьому визнає пріоритетність дошкільної освіти та забезпечує умови для її здобуття.

Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на:

 • забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Принципи дошкільної освіти

 • доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
 • рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
 • єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
 • єдність виховних впливів сім'ї і закладу дошкільної освіти;
 • наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
 • світський характер дошкільної освіти у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
 • демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
 • відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку;

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають рівні права на здобуття доступної і безоплатної дошкільної освіти та виховання у сім'ї.

Це право надається усім дітям незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань , статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де діти утримуються.

Водночас, діти можуть здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють:

 • у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
 • у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти; у сім'ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;
 • за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, які провадять незалежну професійну діяльність, або за допомогою фізичних осіб-підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.

Здобуття дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Типи закладів дошкільної освіти

В Україні працюють різні типи закладів дошкільної освіти, здатні задовольнити індивідуальні потреби кожної дитини та особливі вимоги батьків. Зокрема, йдеться про дітей з особливими потребами та забезпечення права батьків на вибір спеціального або інклюзивного закладу дошкільної освіти.

 1. Ясла (вік – 1-3 роки), де забезпечуються догляд за дітьми, а також їхній розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 2. Ясла-садок (вік – 1-6(7) років), де забезпечуються догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 3. Дитячий садок (вік – 1-6(7) років), де забезпечуються розвиток, виховання і навчання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 4. Ясла-садок компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами (вік – 2-7(8) років); такі заклади поділяються на спеціальні та санаторні.
 5. Будинок дитини (вік – 0-3 (або 4 для хворих дітей) роки) – заклад дошкільної освіти системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з фізичними та/або інтелектуальними порушеннями.
 6. Дитячий будинок інтернатного типу, який забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави.
 7. Ясла-садок сімейного типу (вік – 2 місяці-6(7) років) для дітей, які перебувають у родинних стосунках, і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 8. Ясла-садок комбінованого типу (вік – 1-6(7,8) років), у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, у яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.
 9. Центр розвитку дитини, у якому забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома.

Статистика і реформування системи дошкільної освіти

За даними на травень 2017 року, в Україні близько 55% дітей дошкільного віку відвідували заклади дошкільної освіти різних типів. В абсолютних цифрах кількість таких дітей складала близько 1 мільйона 300 тисяч осіб.

Кількість закладів дошкільної освіти усіх форм власності, типів та підпорядкування складала близько 14,9 тисяч у травні 2017 року. Найбільша кількість закладів дошкільної освіти (974 одиниць) – у Дніпропетровській області; вона також є лідером за кількістю дітей, які їх відвідують (115.343 особи).

Попри велику кількість та різноманітність типів закладів дошкільної освіти, діти з різних регіонів забезпечені місцями у них нерівномірно.

Так, за даними на травень 2017 року, у деяких областях у закладах дошкільної освіти є вільні місця – наприклад, у Луганській (90 дітей на 100 місць), Донецькій (97 дітей на 100 місць) чи Херсонській (97 дітей на 100 місць). Відносно збалансованою є ситуація у Черкаській, Київській, Харківській, Одеській, Кіровоградській та Вінницькій областях (від 100 до 110 дітей на 100 місць).

Проте у більшості регіонів України у закладах дошкільної освіти є певний брак місць. Це означає, що у Івано-Франківській (131 дитина на 100 місць), Львівській (129 дітей на 100 місць), Полтавській (127 дітей на 100 місць), Волинській (126 дітей на 100 місць), деяких інших областях, а також у Києві (125 дітей на 100 місць) не всі охочі батьки можуть влаштувати дитину до закладу дошкільної освіти відразу, щойно у них виникне така потреба чи бажання.

Такий дисбаланс і брак місць у закладах дошкільної освіти тривалий час був одним із джерел корупції на різних рівнях у системі дошкільної освіти.

Зважаючи на це, Міністерство освіти та науки запровадило в усіх регіонах та населених пунктах так звану електронну чергу – відкритий і прозорий сервіс для запису у дошкільні навчальні заклади, який надає рівні можливості усім дітям незалежно від можливостей їхніх батьків.

Запровадження електронної черги дозволило частково вирішити проблему. Так, наприклад, у 2015 році найскладнішою була ситуація у Львівській області, де на 100 місць претендувало 144 дитини, а в 2017 цей показник знизився до 129 дітей на 100 місць. Також Міністерство освіти та науки провадить політику збільшення відповідальності працівників системи дошкільної освіти за спроби фінансового і психологічного тиску на батьків.

Проте рівність можливостей не означає, що кожна дитина отримує місце у закладі дошкільної освіти автоматично. Черга досі існує у більшості областей.

За даними на травень 2017 року, проблему повністю вирішено тільки у Житомирській області, де в черзі немає жодної дитини. Непогана ситуація у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Луганській, Івано-Франківській та Донецькій областях, де у черзі перебуває менше тисячі дітей. Натомість в Одеській області претендують на місце у закладах дошкільної освіти 18 тисяч 910 дітей, у Києві – 11 тисяч 134, у Закарпатській – 6 тисяч дітей.

Тому Міністерство освіти продовжує шукати шляхів до справжнього розв'язання проблеми з браком місць у закладах дошкільної освіти залежно від реальних можливостей кожного регіону та населеного пункту.

Так, упродовж 2017 року було ухвалено низку нормативних актів , які розширили права й можливості приватних дошкільних навчальних закладів, унормували певні фінансові взаємини між їхніми власниками та державою. Очікується, що найближчим часом ці та інші запроваджені зміни не лише позитивно відіб'ються на статистичних даних, але й діти, їхні батьки та підприємці, які надають освітні послуги, відчують більшу впевненість і захищеність з боку держави.

**Усі дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

14,9 тис
закладів
1,3 млн
дітей

Завантажуємо ще