A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Команда підтримки відновлення та реформ Міністерства освіти і науки УкраїниКоманда підтримки відновлення та реформ МОН (Команда)


Команда – це група українських фахівців, які не є державними службовцями і забезпечують цільову підтримку Міністерства в упровадженні освітніх реформ та реформи державного управління. Її утворено згідно із наказом МОН від 17.04.2019 р. № 502.

Донори

Команда підтримки відновлення та реформ фінансується в межах проєкту "Українська Архітектура Реформ" (URA). Цей проєкт є комплексною програмою технічної допомоги, розробленою ЄБРР у партнерстві з Європейським Союзом для підтримки ключових реформ в Україні. Проєкт впроваджується за підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Багатостороннього Донорського Фонду Стабілізації та Сталого Розвитку України (Австрія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський Союз, найбільший донор).

Напрями роботи Команди підтримки відновлення та реформ МОН:

 • Експертний аналіз у сфері реформи освіти (підготовка пропозицій щодо реформи, заснованих на аналізі фактів, підготовка проєктів законодавчих актів та документів публічної політики, оцінка регуляторного впливу тощо);
 • Планування, впровадження та координація програм реформування (включно з показниками ефективності, звітами про виконання, програмним менеджментом, моніторингом і координацією, підготовкою проєктних пропозицій і т. ін.).

Команда підтримки відновлення та реформ МОН надає підтримку Міністерству за такими  напрямками:

 1. Реформа професійної (професійно-технічної) освіти
 2. Реформа дошкільної освіти
 3. Реформа "Нова українська школа"
 4. Реформа державного управління
 5. Реформа цифровізації освітньої сфери

Офіційна пошта Команди - rst@mon.gov.ua


Анастасія Лісова
Директорка Команди підтримки відновлення та реформ

Основні обов’язки / напрями роботи
Забезпечення ефективного стратегічного та операційного управління Командою підтримки відновлення та реформ МОН
 • Консультування та підтримка з питань стратегічного та оперативного управління Командою
 • Координація роботи експертів та експерток з Міністерством;
 • Підтримання регулярної комунікації з міжнародними організаціями-партнерами та експертами;
 • Управління змінами та ризиками.

Загальна координація та моніторинг впровадження реформ у Міністерстві освіти та науки
 • Підтримання регулярної комунікацї з відповідними підрозділами Міністерства;
 • Забезпечення належної координації та узгодженості між різними програмами, проєктами та політиками;
 • Сприяння моніторингу прогресу та результатів різних програм, проєктів та політикТетяна Білецька
Заступниця директорки Команди - П(ПТ)О

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань стратегічного та оперативного управління Командою з метою забезпечення підтримки МОН щодо впровадження реформи П(ПТ)О
 • Експертна підтримка МОН з метою підсилення координації проєктів / програм Партнерів розвитку (донорів) сектору професійної освіти та забезпечення синергії ресурсів і результатів
 • Експертна та координаційна підтримка імплементації проєктів, присвячених темам гендерної рівності, обміну досвідом у контексті європейської інтеграції, інтернаціоналізації сфери П(ПТ)О
Роман Шиян
Заступник директорки Команди - НУШ

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координування та сприяння діяльності команди реформ з НУШ
 • Координування роботи з менеджментом Міністерства, зокрема з Директоратом дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, Інститутом модернізації змісту освіти
 • Підтримування регулярної комунікації з відповідними підрозділами Міністерства освіти і науки, Інституту модернізації змісту освіти, інших міністерств та агенцій, а також регіональних органів управління, освітніх інституцій
Катерина Гайдученко
Адміністративна асистентка проєкту

 
Основні обов’язки / напрями роботи
 • Підтримка мережевих заходів та підготовка навчальних заходів, підтримка з питань взаємодії з департаментами Міністерства та організаціями
 • Звітування роботи проєкту, комунікація з донорами та стейкхолдерами, переклад, контроль й управління адміністративними й організаційними питаннями


КЛЮЧОВИЙ ПРІОРИТЕТ

«РЕФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ»

Олексій Ситник
Старший проєктний менеджер (децентралізація управління та цифровізація П(ПТ)О)
Основні обов’язки / напрями роботи
 • Експертний супровід створення Стратегічних планів розвитку систем професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах (консультації, тренінги, фасилітація)
 • Координаційна та експертна підтримка розроблення та впровадження проєктів МОН та Партнерів розвитку (донорів) щодо цифровізації сфери П(ПТ)О
 • Надання рекомендацій стосовно розроблення НПА у сфері П(ПТ)О в межах власної компетенції
Наталія Проценко
Старша проєктна менеджерка (зміст та якість П(ПТ)О)

Основні обов’язки / напрями роботи 
 • Надання рекомендацій щодо вдосконалення законодавчого регулювання сфери П(ПТ)О в межах власної компетенції
 • Експертна та координаційна підтримка МОН та Партнерів розвитку (Донорів) у розробленні нового змісту професійної освіти та забезпеченні професійного розвитку освітян сфери П(ПТ)О
 • Сприяння залученню ключових стейкхолдерів до оновлення змісту та навчального середовища закладів П(ПТ)О
 • Експертна підтримка процесу розроблення Державного стандарту профільної середньої освіти в частині професійного спрямування
Сергій Дорожко
Старший проєктний менеджер (модернізація інфраструктури П(ПТ)О)
sergey.dorozhko@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Експертна підтримка процесів оптимізації мережі закладів П(ПТ)О стосовно питань інфраструктури та обладнання
 • Консультування щодо оцінювання потреб системи П(ПТ)О в оновленні інфраструктури та обладнання, а також у відбудові зруйнованих/пошкоджених освітніх закладів на національному та обласному рівні
 • Координаційна та експертна підтримка діяльності МОН та окремих проєктів Партнерів розвитку (донорів) щодо модернізації інфраструктури закладів П(ПТ)О
 • Координаційна підтримка підготовки оцінювачів результатів навчання
Мирослава Калетник
Проєктна менеджерка (комунікації П(ПТ)О)

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Підтримка поточної комунікації МОН щодо сфери професійної освіти
 • Підтримка вступних кампаній до закладів П(ПТ)О
 • Інформування щодо прогресу реформи професійної освіти
 • Просування П(ПТ)О та робітничих професій
 • Сприяння підвищенню рівня стратегічних комунікацій закладів П(ПТ)О
 • Експертна та координаційна підтримка планування та впровадження комунікаційних проєктів Партнерів розвитку (донорів)
Анна Бондар
Проєктна менеджерка (зміст дистанційної освіти)  

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координаційна підтримка діяльності МОН, українських організацій та Партнерів розвитку (донорів) щодо розроблення освітнього контенту та наповнення платформи дистанційного та змішаного навчання «Професійна освіта онлайн»
 • Забезпечення оцінювання попиту на курси дистанційного та змішаного навчання та контролю якості освітнього контенту
 • Підтримка у розробленні НПА для сфери П(ПТ)О в межах власної компетенції


КЛЮЧОВИЙ ПРІОРИТЕТ

«РЕФОРМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

Ольга Мурасова
Проєктна менеджерка 

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань дослідження якості дошкільної освіти, зокрема з використанням методики ECERS-3; аналізу даних та підготовки звітів за результатами дослідження
 • Консультування та підтримка щодо формування політики у сфері дошкільної освіти та оцінки її впливу


КЛЮЧОВИЙ ПРІОРИТЕТ

«РЕФОРМА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

Олена Глоба
Старша проєктна менеджерка (Координація НУШ) 

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань забезпечення зворотного зв'язку від вчителів щодо навчальних матеріалів, моніторингу потреб пілотних шкіл та забезпечення методичної підтримки для педагогів пілотних шкіл
Ірина Старагіна
Проєктна менеджерка з питань змісту освіти

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координування роботи групи освітніх експертів та участь у розробці державних стандартів 
 • Робота над пілотуванням реформи НУШ
Марина Кафтан
Проєктна менеджерка з питань змісту освіти

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координування роботи групи освітніх експертів та участь у розробці державних стандартів 
 • Робота над пілотуванням реформи НУШ
Оксана Івасюк
Проєктна менеджерка з питань змісту освіти
ivasiuk.om@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координування роботи групи освітніх експертів та участь у розробці державних стандартів 
 • Робота над пілотуванням реформи НУШ
Марія Василишин
Проєктна менеджерка  з питань змісту освіти
m.vasylyshyn.rstmoes@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координування роботи групи освітніх експертів та участь у розробці державних стандартів 
 • Робота над пілотуванням реформи НУШ
Анастасія Свиридовська
Проєктна менеджерка 

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Супровід моніторингу субвенцій у сфері освіти
 • Аналіз рівня цифровізації освіти та рівня впровадження цифрових рішень у сфері освіти
Василь Терещенко
Проєктний менеджер з моніторингу впровадження НУШ

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Моніторинг ефективності впровадження реформи Нової української школи на рівні базової ланки освіти
Юлія Романенко
Проєктна менеджерка з розробки освітніх та навчальних програм
romanenko.yuliya.edu@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Організаційне та методологічне забезпечення
 • Розроблення й упровадження державних стандартів загальної середньої освіти, освітніх і модельних навчальних програм та навчально-методичних матеріалів для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти
Олена Кузьмінська
Проєктна менеджерка з професійного розвитку вчителів
o.kuzminska@nubip.edu.ua

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координація підготовки вчителів до впровадження ДСБСО
 • Науково-методична підтримка розроблення програми підвищення кваліфікації вчителів та програми підготовки локальних тренерів
 • Взаємодія з ОІППО
 • Організаційна підтримка розбудови тренерської мережі; взаємодія з регіональними тренерськими кагортами
Ірина Клименко
Проєктна менеджерка з оцінювання

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Експертна підтримка у розробленні пропозицій щодо підходів до підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами першого циклу базової освіти
 • Супровід приготування інструктивно-методичних матеріалів щодо створення інструментів/завдань для підсумкового оцінювання навчальних досягнень школярів на завершення першого - початок другого циклу базової освіти
Вікторія Топол
Менеджерка з комунікацій

Основні обов’язки / напрямки роботи
 • Розроблення комунікаційних стратегій і планів щодо реформи НУШ;
 • Комунікаційна підтримка реформи НУШ;
 • Створення комунікаційних матеріалів щодо реформи НУШ і середньої освіти.


КЛЮЧОВИЙ ПРІОРИТЕТ

«РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Олена Харчишина
Проєктна менеджерка
olena.kharchyshyna@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань людських ресурсів та організаційного розвитку (адаптація і розвиток персоналу, гендерна політика, внутрішні комунікації, формування бренду роботодавця)


НАСКРІЗНИЙ ПРІОРИТЕТ

«ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ»

Вікторія Косик
Проєктна менеджерка з цифровізації освіти

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Експертна підтримка МОН у розробці політик цифрової трансформації освіти;
 • Експертна підтримка МОН у забезпеченні переходу освітнього контенту та навчального процесу в онлайн формат