A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Команда підтримки реформ Міністерства освіти і науки УкраїниКоманда підтримки реформ МОН (Команда)

Команда – це група українських фахівців, які не є державними службовцями і забезпечують цільову підтримку Міністерства у запровадженні освітніх реформ та реформи державного управління. Її утворено згідно із наказом МОН від 17.04.2019 р. № 502.

Донори

Команда підтримки реформ фінансуються в межах проєкту «Українська Архітектура Реформ» (URA). Цей проєкт є комплексною програмою технічної допомоги, розробленою ЄБРР у партнерстві з Європейським Союзом для підтримки ключових реформ в Україні. Проєкт впроваджується за підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Багатостороннього Донорського Фонду Стабілізації та Сталого Розвитку України (Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський Союз, найбільший донор).

Напрями роботи Команди підтримки реформ МОН:

 • Експертний аналіз у сфері реформи освіти (підготовка пропозицій щодо реформи, заснованих на аналізі фактів, підготовка проєктів законодавчих актів та документів публічної політики, оцінка регуляторного впливу тощо);
 • Планування, впровадження та координація програм реформування (включно з показниками ефективності, звітами про виконання, програмним менеджментом, моніторингом і координацією, підготовкою проєктних пропозицій і т. ін.).

RST допомагає Міністерству реалізувати такі реформи:

Реформа загальної середньої освіти – Нова українська школа (НУШ)

 • Доступна та якісна дошкільна освіта
 • Впровадження реформи НУШ
 • Цифровізація НУШ
 • Комунікація реформи НУШ

Реформа професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О)

 • Модернізація мережі закладів та моделі управління (П(ПТ)О)
 • Модернізація інфраструктури закладів (П(ПТ)О)
 • Відповідність вмісту та якості (П(ПТ)О) вимогам національного ринку праці
 • Комунікація реформи (П(ПТ)О)
 • Цифровізація (П(ПТ)О)
 • Координація роботи з донорами

Реформа державного управління (РДУ)

 • Організаційний розвиток
 • Управління персоналом
 • Цифровізація освітнього секторуАнастасія Лісова
Директорка Команди підтримки реформ

Основні обов’язки / напрями роботи


Забезпечення ефективного стратегічного та операційного управління Командою підтримки реформ МОН
 • координація роботи експертів та експерток з Міністерством;
 • підтримання регулярних зв’язків з міжнародними організаціями-партнерами та експертами;
 • управління змінами та ризиками.

Загальна координація та моніторинг впровадження реформ у Міністерстві освіти та науки
 • підтримання регулярного зв’язку з відповідними підрозділами Міністерства;
 • забезпечення належної координації та узгодженості між різними програмами, проєктами та політиками;
 • сприяння моніторингу прогресу та результатів різних програм, проєктів та політик.


Ключовий пріоритет «Підтримка реформи професійної освіти»


Тетяна Білецька, заступниця директорки Корманди - П(ПТ)О

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань стратегічного та оперативного управління Командою з метою забезпечення підтримки МОН щодо впровадження реформи П(ПТ)О
 • Експертна підтримка МОН та Директорату професійної освіти з метою підсилення координації донорських проєктів / програм і досягнення синергії та підсилення результатів


Олексій Ситникексперт з децентралізації управління П(ПТ)О

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Надання рекомендацій стосовно розробки НПА у сфері П(ПТ)О
 • Дослідження, аналітика, консультування, проведення тренінгів з метою підвищення інституційної спроможності Регіональних рад П(ПТ)О
 • Експертний супровід створення Стратегічних планів розвитку систем професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах. Зокрема консультації, тренінги, фасилітація.
 • Експертна підтримка розробки та впровадження проєктів цифровізації сфери П(ПТ)ОСергій Дорожкоексперт з питань модернізації інфраструктури П(ПТ)О
 
 
Основні обов’язки / напрями роботи
 • Експертна підтримка процесів оптимізації мережі закладів П(ПТ)О стосовно питань інфраструктури та обладнання
 • Консультування МОН щодо оцінювання потреб системи П(ПТ)О в оновленні інфраструктури та обладнання на національному та обласному рівні
 • Підтримка діяльності МОН та окремих проєктів щодо діяльності з модернізації інфраструктури закладів П(ПТ)О
 • Консультативна підтримка МОН щодо забезпечення доступності та екологічної сталості мережі закладів П(ПТ)ОНаталія Проценко, експертка з розробки програм на компетентнісній основі - П(ПТ)О
protsenko.natalia@gmail.com
 
 
Основні обов’язки / напрями роботи 
 • Надання рекомендацій щодо вдосконалення законодавчого регулювання сфери П(ПТ)О
 • Підтримка у розробленні нового змісту професійної освіти
 • Сприяння залученню ключових стейкхолдерів до оновлення змісту та навчального середовища закладів П(ПТ)О
 • Експертна підтримка процесу розроблення Державного стандарту профільної середньої освіти в частині професійного спрямуванняМирослава Калетникекспертка з комунікацій - контент-менеджерка
kaletnikm8@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Підтримка поточної комунікації МОН щодо сфери професійної освіти
 • Підтримка вступних кампаній до закладів П(ПТ)О
 • Інформування щодо прогресу реформи професійної освіти
 • Просування П(ПТ)О та робітничих професій
 • Сприяння підвищенню рівня стратегічних комунікацій закладів П(ПТ)О


Ключовий пріоритет «Реформа Нової української школи»

Роман Шиян, заступник директорки Команди - НУШ
r.shyyan@gmail.com
 
 
Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координування та сприяння діяльності команди реформ з НУШ
 • Координування роботи з менеджментом Міністерства, зокрема з Директоратом дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, Інститутом модернізації змісту освіти
 • Підтримування регулярної комунікації з відповідними підрозділами Міністерства освіти і науки, Інституту модернізації змісту освіти, інших міністерств та агенцій, а також регіональних органів управління, освітніх інституцій


Марина Кафтан, експертка з розробки змісту освіти в громадянській та історичній галузі
marina.kaftan@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координування роботи групи експертів та участь у розробці Державного стандарту базової середньої освіти
 • Координування розробки Державного стандарту профільної середньої освіти та пілотування НУШ у 5 класі


Ірина Старагіна, експертка з розробки змісту освіти/мовні ключові компетентності
irynastaragina@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координування роботи групи експертів та участь у розробці Державного стандарту базової середньої освіти
 • Робота над пілотуванням реформи НУШ у 5 класі і Державним стандартом профільної середньої освіти


Юлія Романенко, експертка з розробки освітніх програм
romanenko.yuliya.edu@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Організаційне та методологічне забезпеченням розроблення й упровадження Державних стандартів загальної середньої освіти, освітніх і модельних навчальних програм та навчально-методичних матеріалів для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти


Оксана Івасюк, експертка з питань змісту освіти/Культурна компетентність
ivasiuk.om@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Сприяння процесу впровадження реформи НУШ
 • Консультування та підтримка з питань забезпечення організаційно-методичного супроводу партисипативного створення модельних навчальних програмам з передбачених ТНП предметів та/або інтегрованих курсів (з урахуванням культурого розвитку) з мистецької, технологічної та, за потребою, iнших освітніх галузей
 • Залучення зацікавлених розробників модельних навчальних програм
 • Створення пробних модельних навчальних програми та відповідних навчальних матеріалів (ЕОР)
 • Консультування та підтримка пілотного впровадження ТОП
 • Сприяння в підготовці аналітичних, комунікаційних та презентаційних матеріалів з питань впровадження Держстандарту базової освіти


Олена Підгорна, експертка зі змісту освіти/оцінювання
helen.pidgorna@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування з питань впровадження формувальної системи оцінювання у середній школи України, у т.ч. розробка
 • Аналіз міжнародного досвіду впровадження та здійснення формувального оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Підтримка впровадження формувального оцінювання на рівні базової середньої школи в Україні


Олена Глоба, експертка з координації пілотування стандарту базової освіти
olena.globa@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань забезпечення зворотного зв'язку від вчителів щодо навчальних матеріалів, моніторингу потреб пілотних шкіл та забезпечення методичної підтримки для педагогів пілотних шкіл


Світлана Івашньова, експертка з професійного розвитку вчителів
s.ivashnova.rstmoes@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координація підготовки вчителів до впровадження ДСБСО, науково-методична підтримка розроблення програми підвищення кваліфікації вчителів та програми підготовки локальних тренерів; взаємодія з ОІППО; організаційна підтримка розбудови тренерської мережі; взаємодія з регіональними тренерськими когортами, науково-методична та організаційна підтримка впровадження супервізії тренерської діяльності


Марія Василишин, експертка зі змісту освіти у математичній освітній галузі
m.vasylyshyn.rstmoes@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань забезпечення організаційно-методичного супроводу партисипативного створення, експертизи та затвердження Типової освітньої програми, включно з гнучким (модульним) Типовим навчальним планом та модельними навчальними програмами з передбачених ТНП предметів та/або інтегрованих курсів з математичної, природничої, інформатичної та інших освітніх галузей


Марина Столяр, експертка з розробки змісту освіти / дошкільна освіта
marynak2012@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань координації та забезпечення роботи робочої групи із розроблення Базового компоненту та матеріалів для комунікації тематики, пов' язаної зі змістом дошкільної освіти, та дошкілля в цілому
 • Консультування та підтримка процесу створення Типової освітньої програми, професійного стандарту “Вихователь-методист ЗДО”, підтримка імплементації професійних стандартів “Вихователь ЗДО”, “Керівник ЗДО”, “Вихователь-методист ЗДО”
 • Консультування та підтримка з питань підготовки регіональних експертів дослідження ECERS


Соломія Бойкович, експертка з координації ECERS
solyaboykovych@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Координація дослідження ECERS-3 (дослідження якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти), підтримка у розробленні нормативних документів; написання публікацій, що стосуються сфери дошкілля тощо


Ольга Мурасова, експертка з питань якості дошкільної освіти
murasova.olga@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань дослідження якості дошкільної освіти, зокрема з використанням методики ECERS-3, аналізу даних та підготовки звітів за результатами дослідження


Ключовий пріоритет «Реформа державного управління»

Хатуна Іванюта-Гурджидзе, експертка з організаційного розвитку
Khatuna_gurd@ukr.net

Основні обов’язки / напрями роботи:
 • Стратегічне та операційне управління компонентом "Підтримка впровадження реформи державного управління (РДУ)" для надання підтримки МОН щодо підвищення ефективності впровадження РДУ
 • Сприяння розвитку інституційної спроможності МОН: організаційний розвиток


Олена Харчишина, експертка з управління кадрами
olena.kharchyshyna@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка з питань управління людськими ресурсами та організаційного розвитку (організаційна культура, внутрішні комунікації, розвиток персоналу, управління змінами)


Наскрізний пріоритет «Цифровізація освітньої сфери»

Наталя Байтемірова, аналітик_Експертка з цифрової трансформації освіти і науки
natalabaitemirova@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Консультування та підтримка у просуванні цифровізації дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти і науки


Марія Байор, асистентка проєкту
mariabayor@gmail.com

Основні обов’язки / напрями роботи
 • Підтримка мережевих заходів та підготовка навчальних заходів, підтримка з питань взаємодії з департаментами Міністерства та організаціями
 • Звітування роботи проєкту, комунікація з донорами та стейкхолдерами, переклад, контроль й управління адміністративними й організаційними питаннями


Більше інформації: