A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України

Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України  - це постійний консультативно-дорадчий орган до складу якого можуть входити представники держави, роботодавців та їх об'єднань, навчальних закладів, наукових установ, академій, професійних асоціацій та експертів тощо.

Діяльність Науково-методичної ради направлена на участь у розробці методології та змісту освіти, формуванні стандартів освітньої діяльності та стандартів освіти, впровадженні сучасних педагогічних та інформаційних технологій, поширенні кращих практик освітньої та методичної діяльності навчальних закладів.

Науково-методична рада створюється наказом Міністерства освіти і науки України в складі голови, двох його заступників, вченого секретаря та членів. У своїй діяльності керується Положенням про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1115 від 27.10.2015 року

У складі Науково-методичної ради формується п'ять секторів:

 1. сектор дошкільної освіти - до 9 осіб;
 2. сектор загальної середньої освіти - до 15 осіб;
 3. сектор професійної (професійно-технічної) освіти - до 15 осіб;
 4. сектор вищої освіти - до 15 осіб;
 5. сектор позашкільної освіти та виховної роботи - до 9 осіб.

Основними робочими органами секторів Науково-методичної ради є науково-методичні комісії, що формуються як галузеві (в окремих випадках - міжгалузеві) за галузями знань (для професійної (професійно-технічної) та вищої освіти), предметними циклами (для дошкільної та загальної середньої освіти) та напрямами позашкільної освіти (для сектору позашкільної освіти та виховної роботи).

У рамках Науково-методичної комісії можуть формуватися підкомісії за окремими спеціальностями для професійної (професійно-технічної) та вищої освіти), предметами загальної середньої освіти та освітніми лініями для дошкільної освіти. Підкомісії (комісії без поділу на підкомісії) формуються в складі до 15 осіб, якщо інше не передбачено наказом Міністерства освіти і науки України.

Члени Науково-методичної ради та Науково-методичної комісії обираються шляхом конкурсного відбору відповідно наказу МОН України від 27.11.2015 № 1246 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору членів Науково методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України».

Основні завдання Науково-методичної ради:

 •  науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку змісту освіти;
 • організація взаємодії науково-методичних комісій у питаннях міжпредметних зв'язків, порівняльних досліджень, інноваційних технологій навчання та удосконалення навчально-методичного забезпечення;
 • розгляд пропозицій міністерств, відомств, роботодавців та їх об'єднань, навчальних закладів, наукових установ, академій, професійних асоціацій та міжнародних експертів щодо удосконалення та розвитку змісту освіти;
 • організація розробки і схвалення методичних рекомендацій до формування стандартів освітньої діяльності, стандартів освіти, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм з врахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій;
 • залучення до розроблення та удосконалення стандартів, навчальних програм, нормативних документів експертів за профілями, формування тимчасових колективів для виконання окремих завдань;
 • схвалення методології здійснення моніторингу стану освіти за всіма освітніми, освітньо-професійними і освітньо-науковими рівнями;
 • прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення навчального, наукового, педагогічного, психологічного, методичного забезпечення освітнього процесу, забезпечення якості освіти;
 • координація організації та проведення наукових, методичних, науково-практичних конференцій, семінарів та конкурсів-оглядів з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу та обміну досвідом роботи з відповідних напрямків;
 • надання рекомендацій щодо ефективного використання фінансових ресурсів, передбачених для навчально-методичного забезпечення;
 • сприяння співробітництву навчальних закладів із роботодавцями та їх об'єднаннями, професійними асоціаціями та громадськими організаціями;
 • участь у розробленні стратегій та програм розвитку, проведенні аналітично-прогностичної діяльності в освіті;
 • схвалення професійних стандартів для посад педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • надання іншої консультативної допомоги Міністерству освіти і науки України щодо змісту освіти та організації освітнього процесу.

Організаційною формою роботи Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій (підкомісій) є засідання.