A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України

Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України  - це постійний консультативно-дорадчий орган до складу якого можуть входити роботодавців та їх об’єднань, закладів вищої освіти усіх форм власності, наукових установ, Національної академії наук України та галузевих національних академій наук, професійних асоціацій, міжнародних експертів на строк не більше ніж три роки з осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менше 10 років.

До персонального складу Науково-методичної ради входять Міністр, перший заступник Міністра, профільні заступники Міністра та інші члени, обрані за конкурсом. У своїй діяльності керується Положенням про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2015 року № 922 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2020 р. № 110)

У СКЛАДІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ФОРМУЄТЬСЯ СІМ СЕКТОРІВ:

 • сектор дошкільної та загальної середньої освіти – до 15 осіб;
 • сектор професійної (професійно-технічної) освіти – до 15 осіб;
 • сектор фахової передвищої освіти – до 15 осіб;
 • сектор вищої освіти – до 15 осіб;
 • сектор інклюзивної освіти- до 9 осіб
 • сектор позашкільної освіти та виховання – до 15 осіб;
 • сектор психологічного та соціального супроводу – до 9 осіб.


Основними робочими органами секторів Науково-методичної ради є науково-методичні комісії (підкомісії), що формуються за галузями знань (в окремих випадках – міжгалузеві) (для професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), за предметними циклами (для дошкільної та загальної середньої освіти) та за основними напрямами позашкільної освіти (для сектору позашкільної освіти та виховання).

У складі науково-методичних комісій можуть формуватись підкомісії за окремими професіями для професійної (професійно-технічної), спеціальностями для фахової передвищої та вищої освіти, навчальними предметами для загальної середньої освіти та освітніми лініями для дошкільної освіти. Підкомісії (комісії без поділу на підкомісії) формуються в складі до 15 осіб, якщо інше не передбачено законодавством.

Члени Науково-методичної ради та науково-методичних комісій обираються шляхом конкурсного відбору відповідно наказу МОН України від 27.11.2015 № 1246 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору членів Науково методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

 1. науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку змісту освіти;
 2. організація взаємодії науково-методичних комісій (підкомісій) у питаннях міжпредметних зв'язків, порівняльних досліджень, інноваційних освітніх технологій та удосконалення навчально-методичного забезпечення;
 3. розгляд пропозицій міністерств, відомств, роботодавців та їх об'єднань, закладів освіти, наукових установ, академій, професійних асоціацій та міжнародних експертів щодо удосконалення та розвитку змісту освіти;
 4. розроблення методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів освіти, освітніх програм з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій;
 5. прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення наукового, педагогічного, психологічного, методичного забезпечення освітнього процесу, забезпечення якості освіти;
 6. участь у розробленні стратегій та програм розвитку, проведенні аналітично-прогностичної діяльності в освіті;
 7. надання іншої консультативної допомоги Міністерству освіти і науки України щодо змісту освіти та організації освітнього процесу.


Організаційною формою роботи Науково-методичної ради (секторів Науково-методичної ради, Науково-методичних комісій (підкомісій) є засідання.