A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Науково-методична рада Міністерства освіти і науки УкраїниНауково-методична рада Міністерства освіти і науки України - це постійний консультативно-дорадчий орган до складу якого можуть входити представники держави, роботодавців та їх об’єднань, закладів вищої освіти усіх форм власності, наукових установ, Національної академії наук України та галузевих національних академій наук, професійних асоціацій, міжнародних експертів. Науково-методична рада створюється на строк не більше ніж три роки.

До персонального складу Науково-методичної ради входять Міністр, перший заступник Міністра, профільні заступники Міністра та інші члени, обрані за конкурсом. У своїй діяльності Науково-методична рада керується законами України у галузі освіти, Положенням про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2015 року № 922 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 р. № 18) та іншими нормативно-правовими актами.

У СКЛАДІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ФОРМУЄТЬСЯ ТРИ СЕКТОРИ:

  • сектор дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання – до 15 осіб;
  • сектор фахової передвищої освіти – до 15 осіб;
  • сектор вищої освіти – до 15 осіб.

Основними робочими органами секторів Науково-методичної ради є науково-методичні комісії (підкомісії) за складниками освіти та/або галузями знань (в окремих випадках – міжгалузеві) (для фахової передвищої та вищої освіти).

У складі науково-методичних комісій можуть формуватись підкомісії за окремими складниками освіти (для дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти), спеціальностями для фахової передвищої та вищої освіти. Підкомісії (комісії без поділу на підкомісії) формуються в складі до 15 осіб, якщо інше не передбачено законодавством.

Члени Науково-методичної ради та науково-методичних комісій (підкомісій) обираються шляхом конкурсного відбору відповідно наказу МОН України від 27.11.2015 № 1246 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору членів Науково методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

  1. науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку змісту освіти;
  2. організація взаємодії науково-методичних комісій (підкомісій) у питаннях міжпредметних зв'язків, порівняльних досліджень, інноваційних освітніх технологій та удосконалення навчально-методичного забезпечення;
  3. розгляд пропозицій міністерств, відомств, роботодавців та їх об'єднань, закладів освіти, наукових установ, академій, професійних асоціацій та міжнародних експертів щодо удосконалення та розвитку змісту освіти, впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;
  4. підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів освіти, освітніх програм у сфері вищої та фахової передвищої освіти;
  5. прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення наукового, педагогічного, психологічного, методичного забезпечення освітнього процесу, забезпечення якості освіти;
  6. участь у розробленні стратегій та програм розвитку, проведенні аналітично-прогностичної діяльності в освіті;
  7. надання іншої консультативної допомоги Міністерству освіти і науки України щодо змісту освіти та організації освітнього процесу.