A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

апостиль

Верховна Рада законом від 10.01.2002 р. №2933-III постановила приєднатися від імені України до Конвенції 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Для України положення цієї Конвенції почали діяти з 22.12.2003 р.

Таке поняття як легалізація офіційного документа означає перевірку його відповідності чинному законодавству України або законодавству держави перебування, встановлення та посвідчення дійсності документа або справжності підпису, повноважень посадової особи, яка підписала документ або засвідчила попередній підпис, а також дійсності відбитка штампу, печатки, якими скріплено документ.

Апостиль є спрощеною та більш універсальною процедурою порівняно із легалізацією. Приєднавшись до Конвенції, Україна тим самим звільнила себе від необхідності консульської легалізації документів для держав-учасниць Конвенції. Єдиною формальною вимогою для пред’явлення офіційних документів в цих країнах є засвідчення їх апостилем компетентного органу договірної держави. 

Апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав-учасниць Конвенції. Штамп апостиля розміщується або на самому документі, або на окремому аркуші, що скріплюється з документом.

В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і науки, Міністерству юстиції України та Міністерству закордонних справ України. Міністерство освіти і науки України уповноважене ставити апостиль на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки. Міністерство юстиції проставляє апостиль на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. Міністерство закордонних справ – на всіх інших видах документів.

Міністерство освіти і науки засвідчує апостилем офіційні документи про освіту, що видані навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями. Офіційними документами про освіту вважаються документи про освіту  (наукові ступені) державного зразка, що діяв на дату їхньої видачі, а також адміністративні документи: архівні довідки, навчальні плани, довідки, що видаються навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями та стосуються сфери освіти і науки. Такими документами, зокрема, є атестати, дипломи і додатки до них, довідки і навчальні плани, сертифікати і посвідчення про підвищення кваліфікації і деякі інші.

Детальну інформацію про апостиль дивіться на сайті www.apostille.in.ua

Завантажуємо ще