A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

ЄДЕБОУ системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – ЄДЕБО) - автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти.

Власником ЄДЕБО та виключних майнових прав на її програмне забезпечення є держава. Розпорядником ЄДЕБО є Міністерство освіти і науки України,а технічним адміністратором - державне підприємство «Інфоресурс», що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України..

Обробка і захист інформації здійснюються в ЄДЕБО відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації, що перебуває у власності держави.

Головним призначенням ЄДЕБО є забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією в галузі освіти. 

ЄДЕБО на теперішній час забезпечує:

  • електронне ліцензування освітньої діяльності (оформлення, подання документів до органу ліцензування та отримання відповідного рішення у електронному вигляді) у сферах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;
  • акредитацію освітніх програм, спеціальностей, у встановленому законодавством порядку;
  • супроводження прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти шляхом забезпечення:

- можливості подання вступниками заяв про допуск до участі в конкурсному відборі до закладів освіти в електронній формі (електронний вступ);

- формування рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування до закладів освіти;

- забезпечення адресного розміщення державного та регіонального замовлення;

  • інформування громадськості, зокрема через веб-сайт ЄДЕБО, про перебіг вступних кампаній до закладів фахової передвищої та вищої освіти;
  • формування, реєстрацію та облік інформації для видачі суб’єктами освітньої діяльності документів у сферах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (документів про освіту, студентських (учнівських) квитків державного зразка, а також для видачі суб’єктам освітньої діяльності ліцензій на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію освітніх програм, спеціальностей, свідоцтв про атестацію суб’єктів освітньої діяльності у встановленому законодавством порядку;
  • можливість перевірки достовірності документів про освіту, студентських (учнівських) квитків державного зразка, факту навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» (починаючи з 2014 року), фахової передвищої освіти, а також вищої освіти (починаючи з 2012 року), сертифікатів, виданих педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію;
  • інформування громадськості про видані, анульовані суб’єктам освітньої діяльності ліцензії на провадження освітньої діяльності, розширення, звуження їхньої освітньої діяльності, сертифікати про акредитацію освітніх програм, спеціальностей, а також свідоцтва про атестацію суб’єктів освітньої діяльності, інституційну акредитацію закладів вищої освіти, інституційний аудит закладів освіти, інформація про які міститься в ЄДЕБО;
  • формування статистичних звітів у сферах фахової передвищої та вищої освіти;
  • інших потреб у галузі освіти, визначених законодавством.

Для забезпечення можливості вступу до закладів вищої освіти в умовах війниздійснено модернізацію ЄДЕБО. Відтак, модуль вступної кампанії оновлено відповідно до змінених правил прийому. Також, оновлено модуль електронного кабінета для вступу до закладів вищої освіти, розроблено новий модуля електронного кабінета для вступу до закладів професійної (професійно-технічної освіти), модернізовано модуль для осіб зі спецстатусом (в т.ч. внутрішньо переміщених); розроблено модуль електронних іспитів.

Вебсайт ЄДЕБО розміщений за електронною адресою info.edbo.gov.ua.