A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

акредитація

Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, який забезпечує дотримання вимог до атестації та акредитації вищих, професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та організацій (далі – навчальні заклади) за напрямами (спеціальностями) та професіями підготовки і перепідготовки фахівців післядипломної освіти.

Акредитаційну комісію очолює Міністр освіти і науки України. До складу Акредитаційної комісії входять представники МОН, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), організацій роботодавців, вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та здобувачів вищої освіти.

Засідання Акредитаційної комісії та її експертних рад проводяться за потребою, але не менше ніж раз на місяць упродовж навчального року. Рішення Акредитаційної комісії оформлюються протоколами та затверджуються наказами МОН.

Сайт: http://ak.gov.ua

Завантажуємо ще