A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Оприлюднення проєктів регуляторних актів

Проєкт наказу МОН "Деякі питання про оформлення та переоформлення (видачі дублікатів) сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Деякі питання виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт постанови КМУ "Про затвердження Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти"

Державний стандарт професійної (професійно-технічної) освіти

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України"

Зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Зміни до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт типового Положення про кваліфікаційний центр

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221"

Інструкція щодо заповнення форми № 1 «Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» та форми № 2 «Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»

Форма № 1 "Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер"

Форма № 2 "Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Звіт обговорення проєкту наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року №221"


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Умов допуску асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт постанови КМУ "Про затвердження Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах"

Наказ МОН від 06.08.2020 р. № 1014 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Про затвердження системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів"

Наказ МОН від 11.09.2020 р. № 1135 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Порядку проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про основні результати забезпечення державної підтримки розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки"

Інструкція щодо заповнення форми № 1 та № 2

Форми переліку № 1 та № 2

Аналіз регуляторного впливу (додаток)

Повідомлення про оприлюднення


Порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів"

Аналіз регуляторного впливу проєкту наказу МОН

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта


Методика розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентним підходом

Проєкт постанови КМУ "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти"

Наказ МОН "Про затвердження Методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом"

Наказ МОН "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік"

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта – проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти"

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта – проєкту наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом"

Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови Кабінету Міністрів У країни "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти"

Аналіз регуляторного впливу регуляторного впливу проекту наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом"


Проєкт Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки

Проєкт наказу МОН "Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки" 

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта


Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам" 

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта 

Аналіз регуляторного впливу  

Наказ МОН № 518 від 15.04.2020


Проєкт постанови КМУ "Про затвердження Положення про акредитацію кваліфікаційних центрів"

Наказ МОН від 13.02.2020 р. № 183 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік"

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта

Аналіз регуляторного впливу


Проєкт наказу "Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів"

Повідомлення про оприлюднення

Аналіз регуляторного впливу


Наказ "Про внесення змін до Плану діяльності МОН та центральних виконавчих органів влади, діяльність яких спрямовується та координується КМУ через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік


Проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350»

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта

Аналіз регуляторного впливу


Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку подання та узагальнення відомостей про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій» 

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта 

Аналіз регуляторного впливу  

Наказ МОН №548 від 24.04.2020


Проєкт наказу МОН «Про затвердження порядку подання та узагальнення відомостей про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій»

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Додаток до аналізу регуляторного впливу

Оголошення про оприлюднення проєкту наказу

Порядок надання звітної інформації

Форма №1

Форма №2

Наказ «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік»


Проєкт наказу Про завтердження Порядку допуску до освітньої діяльності в системі освіти пластових виховників та скаутлідерів за пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою чи пластовим або скаутським методом

Додаток до наказу

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт Положення про кабінети інформатики закладів загальної середньої освіти 

Проєкт Наказу МОН "Про затвердження Положення про кабінети інформатики закладів загальної середньої освіти" 

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення 


Проєкт постанови Про внесення змін до деяких постанов КМУ

Наказ

Додаток до аналізу результативного впливу

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу Про внесення змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Проєкт наказу з урахування результатів громадського обговорення

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Наказ 457 про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік


Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305»

Положення ЗДО

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Наказ МОН "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік"


Наказ МОН "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь  у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році

Аналіз регуляторного впливу (станом на 07.02.2020)

Повідомлення про оприлюднення


проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ»

Додаток до Закону

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання"

Додаток до наказу

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 300 і від 22 травня 2013 р. № 351»

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Наказ МОН "Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Доопрацьований проєкт постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"  

Доопрацьований проєкт змін до постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"  

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення 

Звіт про громадське обговорення


Проєкт постанови КМУ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"

Зміни до постанови КМУ

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі  на участь  у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році

Проєкт наказу із врахуванням зауважень та пропозицій громадського обговорення

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Наказ Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році

Проєкт наказу із врахуванням зауважень та пропозицій громадського обговорення 

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі в 2020 році 

Проєкт наказу із врахуванням зауважень та пропозицій громадського обговорення  

Аналіз регуляторного впливу  

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу  

Повідомлення про оприлюднення проєкту акта


Проєкт наказу “Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти” 

Аналіз регуляторного впливу   

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт "Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти"

Аналіз регуляторного впливу   

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Аналіз регуляторного впливу   

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів" 

Аналіз регуляторного впливу      

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу "Про затвердження форми угоди про надання пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти" 

Аналіз регуляторного впливу     

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»

Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти

Наказ № 1188 від 11.09.2019 

Аналіз регуляторного впливу     

Повідомлення про оприлюднення 

Звіт про результати громадського обговорення


Проєкт наказу Про затвердження Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти 

Проєкт Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти 

Аналіз регуляторного впливу    

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу щодо змін до Умов прийому до ЗВО в 2019 році 

Аналіз регуляторного впливу   

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17 

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік” від 05.08.2019 №1119


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Умов прийому до закладів вищої освіти в 2020 році" (з підписом Міністра Ганни Новосад) 

Аналіз регуляторного впливу  (з підписом Міністра Ганни Новосад) 

Проєкт наказу МОН "Про затвердження Умов прийому до закладів вищої освіти в 2020 році" 

Аналіз регуляторного впливу  

Повідомлення про оприлюднення 


Проєкт Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки

Проєкт наказу МОН "Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки" 

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт Типового положення про користування студентськими гуртожитками у закладах вищої освіти 

Проєкт Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти 

Аналіз регуляторного впливу  

Повідомлення про оприлюднення 

Результати громадського обговорення


Проєкт наказу МОН "Про внесення зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" 

Наказ МОН від 24.07.2019 № 1022 "Про внесення змін до плану діяльності Міністерства освіти і науки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік"

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт постанови КМУ "Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер"

Аналіз регуляторного впливу     

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 

Аналіз регуляторного впливу    

Повідомлення про оприлюднення


Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187"

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187

Аналіз регуляторного впливу до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта – проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»


Наказ МОН "Про внесення змін до плану діяльності Міністерства освіти і науки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік" 


Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків»  

Аналіз регуляторного впливу   

Повідомлення про оприлюднення 


Проєкт наказу МОН «Про затвердження Порядку конкурсного відбору підручників та посібників для осіб з особливими освітніми потребами, здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти і посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників»

Аналіз регуляторного впливу  

Повідомлення про оприлюднення


Проект наказу МОН «Про затвердження Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників» 

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення


Проект Положення про акредитацію освітніх програм

Проект Наказу про затвердження положення про акредитацію з врахуванням зауважень та пропозицій громадського обговорення

Повідомлення про оприлюднення

Наказ регуляторний

Аналіз регуляторного впливу


Проект постанови КМУ "Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»


Про внесення змін до наказу МОН від 12 січня 2019 року № 8.  Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проект наказу  "Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності" 

Аналіз регуляторного впливу  

Аналіз регуляторного впливу (додаток) 

Повідомлення про оприлюднення


Проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік від 25.05.2019 №389 


Проект наказу "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу" 

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення 


Проект наказу Міністерства освіти і науки України щодо змін до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2019 році 

Проект наказу Зміни 1096 із врахуванням зауважень та пропозицій громадського обговорення

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення


Проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік від 25.02.2019 №246 


Проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік від 14.02.2019 №195


Проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до Положення про міжшкільний ресурсний центр"

Повідомлення про оприлюднення

Аналіз регуляторного впливу


Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір науково-технічних проектів наукових установ або закладів вищої освіти, що спрямовані на реалізацію результатів дослідження і здійснюються разом з українськими підприємствами, які брали участь в Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», залученими як співвиконавці»

Пояснювальна записка

Повідомлення про оприлюднення

Аналіз регуляторного впливу


Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу 

Аналіз регуляторного впливу 


Проект Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" 

Повідомлення про оприлюднення проекту закону 

Аналіз регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр»
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр”
Проект Постанови КМУ "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр"


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт, які фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі України в програмі Горизонт 2020»

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства освіти і науки ''Про затвердження положення про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт, які фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства освіти і науки ''Про затвердження положення про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт, які фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі

Проект наказу Міністерства освіти і науки ''Про затвердження положення про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт, які фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі України в програмі Горизонт