A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Оприлюднення проектів регуляторних актів

Проєкт наказу «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» 

Наказ № 1188 від 11.09.2019 

Аналіз регуляторного впливу    

Повідомлення про оприлюднення 

Звіт про результати громадського обговорення


Проєкт наказу Про затвердження Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти 

Проєкт Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти 

Аналіз регуляторного впливу    

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу щодо змін до Умов прийому до ЗВО в 2019 році 

Аналіз регуляторного впливу   

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17 

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік” від 05.08.2019 №1119


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Умов прийому до закладів вищої освіти в 2020 році" (з підписом Міністра Ганни Новосад) 

Аналіз регуляторного впливу  (з підписом Міністра Ганни Новосад) 

Проєкт наказу МОН "Про затвердження Умов прийому до закладів вищої освіти в 2020 році" 

Аналіз регуляторного впливу  

Повідомлення про оприлюднення 


Проєкт Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки 

Проєкт наказу МОН "Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки" 

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт Типового положення про користування студентськими гуртожитками у закладах вищої освіти 

Проєкт Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти 

Аналіз регуляторного впливу  

Повідомлення про оприлюднення 

Результати громадського обговорення


Проєкт наказу МОН "Про внесення зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" 

Наказ МОН від 24.07.2019 № 1022 "Про внесення змін до плану діяльності Міністерства освіти і науки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік"

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт постанови КМУ "Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер" 

Аналіз регуляторного впливу     

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 

Аналіз регуляторного впливу    

Повідомлення про оприлюднення


Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187"

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187

Аналіз регуляторного впливу до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта – проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»


Наказ МОН "Про внесення змін до плану діяльності Міністерства освіти і науки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік" 


Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків»  

Аналіз регуляторного впливу   

Повідомлення про оприлюднення 


Проєкт наказу МОН «Про затвердження Порядку конкурсного відбору підручників та посібників для осіб з особливими освітніми потребами, здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти і посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників»

Аналіз регуляторного впливу  

Повідомлення про оприлюднення


Проект наказу МОН «Про затвердження Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників» 

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення


Проект Положення про акредитацію освітніх програм

Проект Наказу про затвердження положення про акредитацію з врахуванням зауважень та пропозицій громадського обговорення

Повідомлення про оприлюднення

Наказ регуляторний

Аналіз регуляторного впливу


Проект постанови КМУ "Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»


Про внесення змін до наказу МОН від 12 січня 2019 року № 8.  Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проект наказу  "Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності" 

Аналіз регуляторного впливу  

Аналіз регуляторного впливу (додаток) 

Повідомлення про оприлюднення


Проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік від 25.05.2019 №389 


Проект наказу "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу" 

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення 


Проект наказу Міністерства освіти і науки України щодо змін до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2019 році 

Проект наказу Зміни 1096 із врахуванням зауважень та пропозицій громадського обговорення

Аналіз регуляторного впливу 

Повідомлення про оприлюднення


Проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік від 25.02.2019 №246 


Проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік від 14.02.2019 №195


Проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до Положення про міжшкільний ресурсний центр"

 Повідомлення про оприлюднення

Аналіз регуляторного впливу


Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір науково-технічних проектів наукових установ або закладів вищої освіти, що спрямовані на реалізацію результатів дослідження і здійснюються разом з українськими підприємствами, які брали участь в Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», залученими як співвиконавці»

Пояснювальна записка

Повідомлення про оприлюднення

Аналіз регуляторного впливу


Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу 

Аналіз регуляторного впливу 


Проект Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" 

Повідомлення про оприлюднення проекту закону 

Аналіз регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр»
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр”
Проект Постанови КМУ "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр"


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт, які фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі України в програмі Горизонт 2020»

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства освіти і науки ''Про затвердження положення про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт, які фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства освіти і науки ''Про затвердження положення про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт, які фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі

Проект наказу Міністерства освіти і науки ''Про затвердження положення про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт, які фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі України в програмі Горизонт