A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Оприлюднення проєктів регуляторних актів2023 рік2022 рік

Проєкт наказу МОН "Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти"

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти (доопрацьоване станом на 15.03.2023)

Повідомлення про оприлюднення (проєкт регуляторного акта оприлюднено 13 грудня 2022 року)

Повідомлення про оприлюднення (доопрацьоване станом на 15.03.2023)

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу


Проєкт наказу МОН «Про затвердження Порядку здійснення громадської акредитації закладу загальної середньої освіти»

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти"

Наказ МОН № 915 від 13.10.2022 «Про внесення зміни до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2021 № 1264 (зі змінами)»

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт Наказу МОН "Про внесення зміни до Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти"

Наказ МОН № 1078 від 01.12.2022 «Про внесення зміни до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2021 № 1264 (зі змінами)»

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна записка


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти"

Проєкт наказу МОН "Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти" (доопрацьований станом на 22.03.2023)

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти

Наказ МОН № 382 від 03.04.2023 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік"

Наказ МОН № 444 від 16.05.2022 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік"

Аналіз регуляторного впливу (доопрацьований станом на 22.03.2023)

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення (доопрацьоване станом на 22.03.2023)

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна записка


Проєкт Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Проєкт наказу МОН "Про встановлення розміру оплати послуг з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти та оформлення, переоформлення, видачі дубліката сертифіката про акредитацію"

Наказ МОН № 915 від 13.10.2022 «Про внесення зміни до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2021 № 1264 (зі змінами)»

Наказ МОН № 369 від 31.03.2023 "Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік"

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна записка


Проєкт наказу МОН "Про затвердження Положення про вебплатформу дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»"

Проєкт наказу МОН "Про затвердження Положення про вебплатформу дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»" (доопрацьований станом на 18.04.2023)

Положення про вебплатформу дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»

Положення про вебплатформу дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» (доопрацьоване станом на 18.04.2023)

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна записка