A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Офіційна заява МОН щодо законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України» (стосовно удосконалення механізмів реалізації державної освітньої політики, зокрема в частині забезпечення якості освіти)

Опубліковано 03 серпня 2020 року о 16:55

Міністерство освіти і науки України розробило проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (далі – законопроєкт), який спрямовано на удосконалення механізмів реалізації державної освітньої політики, зокрема через визначення організаційно-правового статусу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО) та Національного агентства кваліфікацій (далі – НАК).

31 липня 2020 р. на офіційному сайті НАЗЯВО оприлюднено «Звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з приводу намагань ліквідувати здобутки в реформуванні вищої освіти й відмовитися від європейської інтеграції України», в якому наводиться низка недостовірних та перекручених тверджень щодо мети та змісту законопроєкту.

У зв’язку з цим Міністерство освіти і науки України заявляє таке.

Міністерство не вносило пропозицій про ліквідацію НАЗЯВО або НАК, про внесення змін до Статуту НАЗЯВО або до Статуту НАК.

28 травня 2020 року Національним агентством з питань запобігання корупції було внесено припис № 32-07/1/92, в якому:

  • вказано на невідповідність постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. № 1029 «Деякі питання Національного агентства кваліфікацій» вимогам Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» та невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
  • встановлено імперативну (безальтернативну) вимогу щодо вжиття заходів з усунення порушень шляхом приведення у відповідність вказаних постанов до вимог зазначених законів.

На виконання зазначеного припису 17 липня 2020 року Кабінет Міністрів України надав доручення (№ 22503/11/1-20) Міністерству освіти і науки України виконати припис Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 32-07/1/92.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 22503/11/1-20 та припису Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 32-07/1/92 Міністерство освіти і науки України провело ретельний аналіз законодавства, що регулює правові відносини в сфері функціонування НАЗЯВО та НАК, а також відповідної практики правозастосування. На основі аналізу було зроблено висновок, що приведення у відповідність постанов Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 та від 05.12.2018 р. № 1029 вимогам Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» не створить засад для закріплення правового статусу цих органів, що не суперечить Закону України «Про запобігання корупції», оскільки цей статус закріплений в Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту». Тому визначення організаційно-правового статусу НАЗЯВО та НАК потребує внесення змін до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

Крім того, зміна організаційно-правового статусу НАЗЯВО та НАК потребує приведення у відповідність до окремих спеціальних законів, які регламентують їх повноваження та повноваження Міністерства освіти і науки України як центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту», відповідно до яких:

  • визначається правовий статус НАЗЯВО як центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості вищої освіти;
  • визначається правовий статус НАК як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом;
  • приводяться у відповідність норми законів, що регламентують повноваження органів управління у сфері освіти.

Прийняття законопроєкту позитивно вплине на забезпечення прав та інтересів громадян, оскільки суттєво розширить можливості НАЗЯВО та НАК у створенні належних правових та організаційно-економічних умов для підтримки якості освіти в Україні.

Твердження про «посягання на незалежність» НАЗЯВО не відповідають дійсності, оскільки НАЗЯВО, незалежно від наявного організаційно-правового статусу, в своїй діяльності має керуватися Конституцією України, законами України, міжнародними договорами та підзаконними нормативно-правовими актами. 

Законопроєктом не передбачено ліквідацію НАЗЯВО або НАК. Твердження про намагання Міністерства освіти і науки України припинити діяльність НАЗЯВО, а також про посягання на незалежність НАЗЯВО спрямовані на гальмування реформування системи освіти України на принципах законності та правової визначеності.

Законопроєкт направлено на погодження до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, а також до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

28 липня 2020 р. т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет провів робочу зустріч із керівництвом НАЗЯВО, на якій були присутні Голова НАЗЯВО Сергій Квіт та п’ять заступників Голови НАЗЯВО. Т.в.о. Міністра  Сергій Шкарлет заявив, що Міністерство освіти і науки України не розглядає варіантів про ліквідацію (припинення діяльності) НАЗЯВО та НАК і закликав колег до злагодженої та спільної роботи, спрямованої на подальше реформування системи освіти України на принципах законності та правової визначеності. Голова НАЗЯВО Сергій Квіт передав т.в.о. Міністра освіти і науки Сергію Шкарлету письмове звернення, в якому наводилися окремі пропозиції щодо приведення статусу НАЗЯВО у відповідність до вимог Законів України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», значна частина цих пропозицій була врахована. Окрім того, т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет повторно запропонував Голові НАЗЯВО Сергію Квіту дати згоду увійти до складу колегії МОН.

Міністерство освіти і науки України закликає керівництво НАЗЯВО до конструктивного діалогу на принципах взаємної поваги та професійності.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України»

Порівняльна таблиця