A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Ідентифікація профілю освітніх програм підготовки фахівців в умовах глобалізації – громадське обговорення проєкту постанови КМУ

Опубліковано 19 січня 2021 року о 18:05


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання гармонізації переліку галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною класифікацією освіти».

Мета – гармонізація переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти в Україні, згідно з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (ISCED-F 2013).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік), є одним з ключових інструментів регулювання діяльності в національній системі освіти, що визначає вагомість його ролі в модернізації вищої та фахової передвищої освіти.

«Сьогодні система української вищої освіти активно інтегрується у світовий освітній простір. Документ має забезпечувати належну ідентифікацію профілю освітніх програм підготовки фахівців у системі координат Міжнародної стандартної класифікації освіти», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Функцію забезпечення взаєморозуміння у визнанні здобутої  освітньої кваліфікації – роль «спільної мови», якою послуговуються країни світу, – виконує Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО) – International Standard Classification of Education, котра передбачає структурування освіти за рівнями й галузями. Широкі галузі освіти та їх поділ встановлено International Standard Classification of Education – Fields of education and training 2013 (ISCED F 2013).

Гармонізація національного Переліку з Міжнародною стандартною класифікацією освіти здійснюється з метою забезпечення таких процесів:

  • міжнародна кодифікація освітніх програм задля співставлення та визнання освітніх кваліфікацій вищої та фахової передвищої освіти, здобутих в Україні;
  • міжнародна академічна мобільність здобувачів і науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти та визнання її результатів;
  • покращення умов для залучення іноземних студентів шляхом сприяння визнанню у світі здобутої в Україні кваліфікації;
  • міжнародні порівняння та статистичний аналіз систем освіти.

Проєкт акта розроблено відповідно до пунктів 8 і 21 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту» та актуальної редакції англомовної версії Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED-F 2013), підготовленої Інститутом статистики ЮНЕСКО, з урахуванням детальних описів галузей.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймаються до 3 лютого 2021 року за електронною адресою: vrublevska@mon.gov.ua (державний експерт директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олена Врублевська).

Звіт за результатами громадського обговорення.