A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт постанови КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки»»

Опубліковано 24 січня 2022 року о 16:40


Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку  професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки»».

Додатки

Запропонований для обговорення проєкт акта розроблено з метою створення умов для якісної підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до пріоритетів державної освітньої політики, що орієнтована на розвиток і самореалізацію особистості, її участь у суспільному житті та інтеграцію в нього, а також рівного доступу до професійної (професійно-технічної) освіти і забезпечення потреб економіки у кваліфікованих кадрах.

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія проєкту акта: здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівники органів місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання (роботодавці).

Можливі наслідки реалізації проєкту акта для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: для здобувачів освіти можливість здобуття якісної професійної (професійно-технічної) освіти, набуття компетентностей, затребуваних на ринку праці;  для педагогічних працівників можливість надання якісних освітніх послуг здобувачам професійної (професійно-технічної) освіти; для працівників органів місцевого самоврядування можливість забезпечення доступу громадян до якісної професійної (професійно-технічної) освіти, відповідності здобутих ними кваліфікацій потребам регіонального ринку праці; для суб’єктів господарювання (роботодавців) можливість набору працівників, які володіють необхідними знаннями і навичками для виконання виробничих завдань. 

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються у формі порівняльної таблиці до 7 лютого 2022 року на електронну адресу: kovalenko@mon.gov.ua (Коваленко Сергій Петрович, експертна група з питань управління та державно-приватного партнерства директорату професійної освіти МОН, тел. (044) 287-82-74). 

Результати обговорення будуть розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Звіт за результатами громадського обговорення.