A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Поширені запитання-відповіді про фахову передвищу освіту1.
Яким документом унормовано видачу документів (дублікатів документів) про фахову передвищу освіту та додатків до них?
Видача документів про фахову передвищу освіту та додатків до них унормовано Порядком виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до документів про фахову передвищу освіту затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2021 №988, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 р. за № 1487/37109.
Які документи є основою для створення закладом фахової передвищої освіти замовлення на формування інформації, що відтворюється в документі про фахову передвищу освіту?
Основою для створення замовлення на формування інформації, що відтворюється в документі про фахову передвищу освіту, є інформація, що міститься в ЄДЕБО, про особу (у тому числі серія (за наявності), номер, ким і коли виданий документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та/або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус; для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і не мають документів, що посвідчують особу, інформація, зазначена в довідці про звернення за захистом в Україні; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)) та її навчання на рівні фахової передвищої освіти.
У яких випадках здійснюється анулювання інформації, що відтворюється в документі (дублікаті документа) про фахову передвищу освіту, яка міститься в ЄДЕБО?
Анулювання інформації, що відтворюється в документі (дублікаті документа) про фахову передвищу освіту, яка міститься в ЄДЕБО, у тому числі в Реєстрі документів про освіту, здійснює заклад освіти за умови наявності в ЄДЕБО інформації про відповідне навчання особи, якщо:
 1. особа не пройшла атестацію здобувачів фахової передвищої освіти;
 2. особа не отримала документ про фахову передвищу освіту протягом одного року з дати видачі, зазначеної в документі;
 3. особа не отримала документ про фахову передвищу освіту в закладі освіти, що припинився в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації;
 4. набрало законної сили рішення суду про анулювання документа про фахову передвищу освіту;
 5. до моменту внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про фахову передвищу освіту виявлено помилку в інформації, що відтворюється в документі про фахову передвищу освіту;
 6. інформацію про видачу документа про фахову передвищу освіту помилково внесено до ЄДЕБО.
У яких випадках здійснюється замовлення на формування повторної інформації, що відтворюється в документі про фахову передвищу освіту?
Замовлення на формування повторної інформації, що відтворюється в документі про фахову передвищу освіту, здійснюється закладом освіти у разі, якщо:
 • особа не отримала документ про фахову передвищу освіту протягом одного року з дати видачі, зазначеної в документі;
 • особа не отримала документ про фахову передвищу освіту в закладі освіти, що припинився в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації;
 • набрало законної сили рішення суду про анулювання документа про фахову передвищу освіту;
 • до моменту внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про фахову передвищу освіту виявлено помилку в інформації, що відтворюється в документі про фахову передвищу освіту.
У яких випадках заклад освіти виготовляє дублікат документа про фахову передвищу освіту?
Дублікат документа про фахову передвищу освіту заклад освіти виготовляє у разі:
 1. втрати, викрадення документа про фахову передвищу освіту;
 2. пошкодження документа про фахову передвищу освіту, що призвело до порушення цілісності інформації;
 3. якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про фахову передвищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про фахову передвищу освіту;
 4. невідповідності документа про фахову передвищу освіту формі, встановленій на дату його видачі;
 5. зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про фахову передвищу освіту.
Які документи необхідно подати до закладу освіти для виготовлення дубліката документа про фахову передвищу освіту?
Дублікати документа про фахову передвищу освіту виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про фахову передвищу освіту, що подається в паперовій або електронній формі нею особисто або через уповноваженого представника до закладу освіти, що видав документ про фахову передвищу освіту.
Яка інформація має бути зазначена у заяві про видачу дубліката документа про фахову передвищу освіту?
У заяві про видачу дубліката зазначаються:
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження;
 • серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус; для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і не мають документів, що посвідчують особу - інформація, зазначена в довідці про звернення за захистом в Україні;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про фахову передвищу освіту;
 • найменування закладу освіти та рік його закінчення;
 • назва документа про фахову передвищу освіту, дублікат якого замовляється;
 • найменування спеціальності (у деяких випадках - спеціалізації, освітньо-професійної програми), причина замовлення дубліката документа про фахову передвищу освіту відповідно до підпунктів 1-5 пункту 1 цього розділу;
 • інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про фахову передвищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката.
У разі пошкодження документа про фахову передвищу освіту; виявлення помилки в інформації, що відтворюється в документі про фахову передвищу освіту після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про фахову передвищу освіту; невідповідності документа про фахову передвищу освіту формі, встановленій на дату його видачі; зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про фахову передвищу освіту, до заяви додається оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити.
У разі замовлення дубліката у зв’язку зі зміною прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про фахову передвищу освіту, особою додатково подається додатково медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності та копія документа органу реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, імені, по батькові (за наявності).
Як отримати дублікат документа про фахову передвищу освіту та додаток до нього у разі припинення діяльності закладу освіти ?
У разі припинення діяльності закладу освіти в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) особа, яка закінчила навчання у закладі освіти та не отримала документ про фахову передвищу освіту, особа на ім’я якої закладом освіти було видано документ про фахову передвищу освіту, або уповноважений ними представник звертається із заявою у паперовій або електронній формі до правонаступника закладу освіти, що припинився.
У разі відсутності правонаступника закладу освіти, що припинився, а також якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності), заява у паперовій або електронній формі подається Міністерству освіти і науки України, яке визначає заклад освіти, що створює в ЄДЕБО замовлення, виготовляє та видає особі документ (дублікат документа) про фахову передвищу освіту.
Який термін виготовлення та видачі закладом освіти дубліката документа про фахову передвищу освіту?
Видачу дублікатів документів про фахову передвищу освіту заклад освіти здійснює протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було видано документ про фахову передвищу освіту.
Хто може отримати документ про фахову передвищу освіту (дублікат документа) у закладі освіти?
Документи про фахову передвищу освіту (дублікати документів) видаються випускникам або уповноваженим ними особам.
Як отримати дублікат документа про повну загальну середню освіту, виданого закладом фахової передвищої освіти?
Видача дублікатів документів про повну загальну середню освіту, здійснюється закладом фахової передвищої освіти у якому особа здобувала повну загальну середню освіту.
У разі припинення діяльності закладу освіти, яким видано документ про повну загальну середню освіту, особа на ім’я якої закладом освіти було видано документ про повну загальну середню освіту, звертається із заявою до правонаступника закладу освіти, що припинився.
У разі відсутності правонаступника закладу освіти, що припинився, а також якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності, заклад освіти не переміщено з тимчасово окупованої території) особа, на ім’я якої закладом освіти було видано документ про повну загальну середню освіту, звертається із заявою до Міністерства освіти і науки України.