A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Підбито підсумки конкурсу з відбору представників та експертів від України до програмних комітетів «Горизонт 2020»

Опубліковано 17 листопада 2017 року о 11:08

У МОН відбулося засідання Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

На конкурс було надіслано більше 100 заявок від кандидатів у представники та експерти від України до програмних комітетів «Горизонт 2020». Усі надіслані пакети документів пройшли адміністративну перевірку на відповідність вимогам, зазначеним у Порядку проведення конкурсу, затвердженого наказом МОН від  23.06.2017 р. № 919.

На засіданні члени Комісії розглянули кандидатури, чиї пакети документів оформлені та укомплектовані відповідно до вимог. Прийнято рішення про відбір представників та експертів до низки комітетів.

Програмний комітет «Науково-дослідницькі інфраструктури»

1. БРИК Тарас Михайлович, заступник директора з наукової роботи Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України – представник.

2. ЛЯШЕНКО Віктор Павлович, професор кафедри інформатики та вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – експерт.

Програмний комітет «Європейська Дослідницька Рада. Майбутні та новітні технології. Дії Марі Склодовської-Кюрі»

3. АНДРУЩЕНКО Валентина Борисівна, завідувач відділу організації фундаментальних досліджень в галузі природничих та технічних наук Державного фонду фундаментальних досліджень – представник.

4. ГОЛОВАЧ Юрій Васильович , завідувач лабораторії статистичної фізики складних систем Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України – представник.

5. МІЩУК Яніна Ромуальдівна, вчений секретар Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України – експерт.

6. ЧЕРНІГА Роман Михайлович, провідний науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України – експерт.

Програмний комітет «Інформаційні та комунікаційні технології»

7. КУХАРСЬКИЙ Віталій Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Львівського національного університету імені Івана Франка – експерт.

Програмний комітет «Космос»

8. ФЕДОРОВ Олег Павлович, директор Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України – представник.

9. БОРОТКАНИЧ Наталія Петрівна, доцент кафедри міжнародної інформації, комунікацій та регіональних студій Національного авіаційного університету – експерт.

Програмний комітет «Здоров’я, демографічні зміни, добробут»

10. ЛУЩАК Володимир Іванович, завідувач кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - експерт.

11. ПОГОРЄЛОВ Максим Володимирович, заступник директора з наукової роботи Сумського державного університету – експерт.

Програмний комітет «Клімат, навколишнє середовище, ефективне використання ресурсів і сировини»

12. ШЕВЧЕНКО Олег Олександрович, директор проектного офісу, здобувач Київського національного університету технологій та дизайну – представник.

13. КОВАЛЕЦЬ Іван Васильович, завідувач відділом інформатики навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин та систем Національної академії наук України – експерт.

Програмний комітет «Європа у мінливому світі – інклюзивні, інноваційні та свідомі суспільства»

14. ГРИГА Віталій Юрійович, старший науковий співробітник ДУ «Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України» - експерт.

15. МЕЛЬНИК Леонід Григорович, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету – експерт.

Програмний комітет «Нанотехнології, нові матеріали, біотехнології, передові промислові виробництва»

16. СТОВПЧЕНКО Ганна Петрівна, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України – представник.

17. ДЗЯДЕВИЧ Сергій Вікторович, головний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України – експерт.

Програмний комітет «Європейський дослідницький простір»

18. АНТОНЮК Олександра Вікторівна, заступник директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України – експерт.

20 листопада 2017 р. на офіційному веб-сайті МОН буде оголошено додатковий конкурс у зв’язку з необранням достатньої кількості представників та експертів до частини програмних комітетів.