A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Поступ команди МОН на зміцнення системи освіти і науки України: ключові цілі та завдання (частина II)

Опубліковано 12 жовтня 2020 року о 17:30


Міністерство освіти і науки України завершує серію бліц-публікацій про роботу нової команди МОН. У цьому блоці – ключові цілі та завдання Міністерства.


ЗАПРОВАДИТИ ЕЛЕКТРОННЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Міністерство освіти і науки України розробило та пропонує для громадського обговорення нову редакцію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Так, передбачається застосовувати електронне ліцензування послуг у всіх сферах освіти: вищій, післядипломній, фаховій передвищі й та професійній (професійно-технічної).  Водночас планується ліцензування в регіонах.

Перехід від паперової до електронної форми надання послуг з ліцензування дозволить спростити вимоги до започаткування освітньої діяльності та забезпечить прозорий порядок розгляду документів, що надходять до Міністерства для отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності у вищезазначених сферах.


ВПРОВАДИТИ ПЕДАГОГІЧНУ ІНТЕРНАТУРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТАВНИЦТВА ТА ПІДТРИМКИ МОЛОДИМ ВЧИТЕЛЯМ

Міністерство освіти і науки України ініціює педагогічну інтернатуру для забезпечення наставництва та підтримки молодим вчителям у провадженні ними педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) їх фахової майстерності та залучення до закладів загальної середньої освіти близько 500 інтернів у 2021/2022 навчальному році

У межах імплементації норм Закону України «Про повну загальну середню освіту» розроблено проєкт Положення про педагогічну інтернатуру, який наразі узгоджується структурними підрозділами.


ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПІДТРИМКУ НАЙКРАЩИХ ПРОЄКТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У МЕЖАХ КОНКУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ДОСЛІДЖЕНЬ

Національним фондом досліджень для виконання наукових досліджень і розробок проведено низку заходів: 

 • оголошено конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства»;
 • оголошено конкурс «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»;
 • здійснено експертизу заявок, поданих для участі в конкурсних відборах;
 • ухвалено рішення Національним фондом досліджень щодо фінансування переможців конкурсів.

Наразі триває укладення угод із переможцями конкурсу.

Надання підтримки провідним науковцям України, які разом із здібними молодими вченими здійснюють наукові дослідження і розробки, сприятиме розвитку та інтеграції української науки до світового наукового простору.


ВПРОВАДИТИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНУ МОДЕЛЬ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

За результатами аналізу трирічного досвіду впровадження інклюзивної освіти в Україні Міністерство освіти і науки України планує здійснити подальші кроки з удосконалення та розбудови навчання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема:

 • впровадити диференційований підхід до підтримки осіб з особливими освітніми потребами;
 • розробити та впровадити рівні підтримки в інклюзивній освіті, що дозволять підвищити рівень індивідуалізації освітніх послуг відповідно до потреб здобувачів освіти та їх можливостей;
 • розробити та впровадити функціональну модель фінансування відповідно до необхідного рівня підтримки, що дозволить забезпечить фінансування за принципом «більша потреба = більше ресурсів»;
 • вдосконалити роботу інклюзивно-ресурсних центрів через ухвалення оновленої правової бази про них. 

Крім того, будуть оновлені такі положення:

 • про логопедичні послуги в системі освіти для дітей, які потребують тимчасової допомоги для подальшої успішної самореалізації;
 • про організацію інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти та в закладах дошкільної освіти;
 • про спеціальні класи, які мають стати вагомим ресурсом для надання спеціальної освіти, наближеної до місця проживання учнів;
 • про спеціальну школу та навчально-реабілітаційний центр, що забезпечують високоспеціалізовані освітні послуги та мають виступати дієвим ресурсом для інклюзивної освіти, підвищення рівня якості. 

Також найближчим часом має бути затверджено положення, яке регламентує правила проживання дітей у пансіонах. Положення опрацьовується з урахуванням міжнародного досвіду та сприятиме відходу України від радянської системи інтернатів та переходу до надання закладами освіти послуг із проживання в пансіонах, як це прийнято у Великій Британії, Швейцарії, США та інших країнах світу.  


РЕАЛІЗУВАТИ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У період з 12 жовтня до 6 листопада 2020 року триватиме третій фінальний етап реалізації пілотного проєкту сертифікації педагогічних працівників.

Під час третього етапу експерти вивчатимуть практичний досвід учасників  сертифікації шляхом проведення співбесіди з ними, аналізу вмінь учителів розв’язувати педагогічні ситуації та анкетування адміністрації закладу освіти і керівника шкільного методичного об’єднання. 

Третій етап сертифікації відбудеться без відвідування уроків експертами. Натомість під час нього використовуватимуться платформи Zoom, Microsoft Teams, Google Meets тощо. 

Оцінювати професійні компетентності учасників будуть відповідно до Методики, затвердженої наказом Державної служби якості освіти від 06.10.2020 №01-11/54. Застосування Методики експертами, які вивчатимуть практичний досвід роботи вчителів, буде адаптоване з урахуванням карантинних обмежень. 

За даними Державної служби якості освіти, до третього етапу сертифікації допущено 1040 вчителів початкових класів. Результати пілотної сертифікації вчителів початкових класів 2020 будуть визначені 1-11 грудня.