A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

НАДС оголошує конкурс виконавців держзамовлення на підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Опубліковано 01 липня 2021 року о 11:57


Національне агентство України з питань державної служби оголошує про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – 36 327 осіб, з них:

за загальними професійними (сертифікатними) програмами - 12 819 осіб:

 • підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування - 1 267 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» - 2 671 особа;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління публічними фінансами – 836 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» – 5 716 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності – 1 035 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління – 45 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади – 200 осіб;
 • підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення – 150 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади – 899 осіб;

за загальними короткостроковими програмами – 23 508 осіб:

 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління публічними фінансами - 1 412 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності – 3 353 особи;
 • підвищення кваліфікації посадових осіб  місцевого самоврядування – 797 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», з питань лідерства – 1 133 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції – 1 601 особа;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань інформаційної безпеки – 1 051 особа;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань комунікації та взаємодії – 3 669 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», з питань впровадження змін – 1 022 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань сприйняття змін – 2 448 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань стратегічного управління та планування – 1 380 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації – 573 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань державної політики цифрового розвитку – 699 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань електронного урядування та електронної демократії – 674 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді – 233 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», з питань детінізації доходів – 332 особи;
 • підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління – 295 осіб;
 • підвищення кваліфікації державних службовців органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади – 2 836 осіб.

Роз’яснення з питань проведення конкурсного відбору та вимог до конкурсної документації можна отримати у робочі дні з 9.00 до 18.00 за телефоном: +38(044) 256 00 16 (контактна особа: Ковальський Д.О. – начальник відділу розміщення та виконання державного замовлення Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання).

Умови проведення конкурсного відбору та перелік документів, що надаються учасниками, розміщено на офіційному веб-сайті НАДС nads.gov.ua.

Конкурсна пропозиція має бути прошитою, пронумерованою, містити інформацію відповідно до пункту 6 Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом НАДС від 13 квітня 2021 року
№ 66-21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня 2021 року за № № 627/36249, та складається державною мовою.

Крім того, конкурсна пропозиція щодо підвищення кваліфікації повинна містити професійну та/або короткострокову програму, розроблену відповідно до  наказів НАДС від 10 жовтня 2019 року № 185-19 «Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 року за № 1159/34130), від 26 листопада 2019 року № 211-19 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288) та від 13 березня 2020 року № 38-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

Відповідальність за подання Конкурсної пропозиції та достовірність інформації, що міститься у ній, покладається на учасника конкурсного відбору.

Конкурсні пропозиції приймаються НАДС не пізніше 19 липня 2021 року за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15

Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні Конкурсної комісії 20 липня 2021 року о 15:00 у приміщенні НАДС за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Довідки за телефоном: +38 (044) 256 00 16 (Ковальський Д.О.).