A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Органи та стандарти ОЕСРОкремим завданням МОН є приєднання до правових інструментів та органів ОЕСР у галузі наукової, технологічної та інноваційної політики, а саме налагодження взаємодіїз Комітетом з питань науково-технічної політики та його допоміжними органами для отримання статусу запрошеного учасника та впровадження в Україні стандартів ОЕСР.

Сьогодні Україна представлена офіційною контактною особою у Робочій групі національних експертів з показників науки та технологій ОЕСР – NESTI, яка здійснює контроль, спрямовує та координує статистичну роботу ОЕСР з питань науки, техніки та інновацій (НТІ), сприяючи розробці статистичних стандартів, інфраструктури даних, показників та кількісного аналізу, необхідного для задоволення вимог та пріоритетів Комітету з питань науково-технічної політики.

Таке представництво дає можливість отримувати інформацію про усі заходи, які проводяться NESTI і до яких залучається Україна в якості запрошеного учасника, а також брати участь у дискусіях щодо показників вимірювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Офіційна контактна особа України у NESTI: Ольга ПРУДКА – державний експерт експертної групи з питань моніторингу і оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності директорату науки та інновацій МОН, електронна пошта: [email protected].

Крім того, МОН послідовно працює над долученням України до Сімейства стандартів ОЕСР Фраскаті, присвячених вимірюванню та інтерпретації даних, що відносяться до сфери науки, технологій та інновацій.

МОН у 2023 році отримало ліцензії на право перекладу та публікацію робіт ОЕСР у сфері науки, технологій та інновацій – Керівництва Осло 2018, Керівництва Фраскаті 2015 та Керівництва ОЕСР з патентної статистики:

  • Керівництво Фраскаті 2015 – офіційні рекомендації, підготовлені ОЕСР, із методологічними підходами до статистичних обстежень наукових досліджень і розробок. Це міжнародний стандарт у сфері статистики науки, який надає рекомендації з формування та інтерпретації відповідних індикаторів, спрямованих насамперед на проведення інтернаціональних порівнянь;
  • Керівництво Осло 2018 – основний методологічний інструмент ОЕСР у сфері інновацій, скерований на глибше розуміння інноваційних процесів і пов’язаних з ним феноменів. Керівництво Осло 2018 містить основні поняття, пов'язані з науковим дослідженням і розробкам, їх склад і кордони, систему інституційних та функціональних класифікацій, а також рекомендації щодо збору даних про технологічні інновації, використання патентних даних в якості показників науки і техніки;
  • Керівництво ОЕСР з патентної статистики. Його основне призначення – аналіз патентної діяльності. У цьому Керівництві наведено керівні принципи використання патентних даних для статистичних вимірювань у галузі науки і технологій, а також рекомендації щодо складання та інтерпретації патентних показників у цьому контексті. Стандарт спрямований на те, щоб показати, для чого можна використовувати патентну статистику і для чого вона не може бути використана, як рахувати патенти, щоб максимізувати інформацію про науково-дослідну діяльність та мінімізувати статистичний шум та упередження. Також, він описує, як патентні дані можуть бути використані при аналізі широкого спектру тем, пов'язаних з технічними змінами та патентною діяльністю, включаючи зв'язки між певною галуззю і наукою, стратегії компаній щодо патентування, інтернаціоналізацію досліджень та індикатори цінності патентів.

Приєднання до цих стандартів дозволить уніфікувати термінологію та статистичні індикатори в галузі науки, технологій, інновацій, патентні індикатори, індикатори персоналу, задіяного у науці, технологіях та інноваціях тощо.

До уваги користувачів!

Усі роботи ОЕСР, у вигляді електронних книг, розміщено у вільному доступі.

Ви можете копіювати, завантажувати або роздруковувати ці матеріали для особистого використання, а також розміщувати фрагменти з публікацій (без даних та мультимедійних продуктів) у власні документи, презентації, блоги, вебсайти та навчальні матеріали за умови належного зазначення джерела та власника авторських прав.

Для англомовного видання власником авторських прав є Організація економічного співробітництва та розвитку.

Для видань українською мовою власником авторських прав є Міністерство освіти і науки України.

Запити щодо дозволу на фотокопіювання фрагментів цих робіт ОЕСР для публічного або комерційного використання мають бути направлені безпосередньо до Центру захисту авторських прав (ССС) за адресою [email protected] або до Французького центру використання права копіювання (CFC) [email protected]

Усі запити щодо публічного або комерційного використання та права на переклад мають бути направлені на адресу електронної пошти [email protected].