A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Європейська та Євроатлантична інтеграціяЄвропейський дослідницький простір

Європейський дослідницький простір (далі – ЄДП) – це спільний майданчик країн-членів ЄС та асоційованих країн, побудований для формування спільної політики у сфері науки та інновацій, вільного руху знань та дослідників у межах Європи.

Для українських вчених інтеграція до ЄДП є важливим інструментом поглиблення співпраці з науковою спільнотою ЄС, а для держави інструментом адаптації стандартів і норм Європейського Союзу у сфері науки та інновацій.

У 2021 році наказом Міністерства освіти і науки України (від 10.02.2021 № 167) було затверджено оновлену дорожню карту інтеграції України до ЄДП, яка є стратегічним документом, що охоплює багатосторонні процеси з метою системної підтримки науки та інновацій. 

Дорожня карта складається з шістьох пріоритетів ЄДП, які спільно визначені країнами ЄДП:

1. підвищення ефективності національних дослідницьких систем;

2а. спільне вирішення проблем, зумовлених глобальними викликами;

2б. оптимальне використання державних інвестицій у дослідницькі інфраструктури;

3. вільний ринок праці дослідників;

4. гендерна рівність;

5а. трансфер знань та відкриті інновації;

5б. відкриті науки та цифрові інновації;

6. міжнародне співробітництво.

Дорожню карту розроблено Міністерством освіти і науки (далі - МОН) впродовж 2020 року у співпраці з експертами Наукового комітету Національної ради України з розвитку науки і технологій. 


Угода про наукове і технологічне співробітництво з ЄС

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво є правовою основою для провадження спільної діяльності між Україною та ЄС у сфері наукових і  технологічних  досліджень.

Починаючи з 2002 року Угода пролонгується або відновлюється кожні п’ять років. У зв’язку із закінченням чергового терміну дії Угоди 8 листопада 2019 року МОН розпочав процедуру її відновлення.

23 грудня 2020 року було укладено Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво.

МОН здійснює всі необхідні внутрішньодержавні заходи для прискорення процедури відновлення дії Угоди. Як головний розробник МОН також здійснює супровід Угоди та підтримує постійну комунікацію з усіма залученими до процесу органами. 

Станом на серпень 2021 року  Закон України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво” повернуто з підписом від Президента (від 15.07.2021 № 1673-IX).


Горизонт Європа 

Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій  «Горизонт Європа» (2021-2027) – це найбільша програма Європейського Союзу (ЄС) з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом понад 95,5 мільярдів євро. Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій  «Горизонт Європа» (далі - програма “Горизонт Європа”) є продовженням восьмої рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.

Метою програми “Горизонт Європа” є:

  • спільне подолання нових глобальних викликів; 
  • розвиток передової науки та підтримка досліджень світового рівня;
  • впровадження інновацій для підвищення конкурентоспроможності Європи.

Програма “Горизонт Європа” має ряд особливостей та нових ініціатив. Зокрема, для підвищення ефективності досліджень та їх чіткого спрямування вчені співпрацюватимуть в рамках місій та багатосронніх партнерств програми “Горизонт Європа”. 

Участь у програмі “Горизонт Європа” важлива для українських вчених та новаторів адже вона:

  • дозволяє використовувати європейські інструменти конкурсного фінансування та надання грантової підтримки;
  • забезпечує умови для проведення спільних досліджень з країнами-членами ЄС;
  • надає доступ до дослідницької інфраструктури країн-членів ЄС та сприяє розбудові матеріально-технічної бази в Україні.

Участь України в рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій є одним із стратегічних компонентів міжнародного наукового, науково-технічного та інноваційного співробітництва та частиною імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Міністерством підготовлено розпорядження Президента України «Про делегацію України для участі у переговорах з Європейською Комісією щодо долучення України до участі у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа», яке було підписано Президентом України 24 травня 2021 року (розпорядження Президента України №490/2021-рп). Детальніше про склад делегації за посиланням.

Європейська Комісія наголосила, що Україна має високий потенціал у сфері наукових досліджень та інноваційних рішень. Тому для українських учасників будуть відкриті всі можливі інструменти підтримки в межах програми «Горизонт Європа». Для українських учасників також будуть діяти перехідні умови, тобто українці зможуть брати участь у конкурсах програм «Горизонт Європа» та «Євратом» з початку їх офіційного запуску. Активне залучення України до проектів наступних програм «Горизонт Європа» та «Євратом» сприятиме реалізації пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні.

26 серпня 2021 року Міністерство освіти і науки закінчило переговорний процес щодо долучення України до рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (2021-2027) та програми з досліджень та навчання «Євратом» (2021-2025). За результатами роботи делегації її головою було попередньо затверджено та погоджено всі статті та положення Угоди між Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з однієї сторони, і Україною, з іншої сторони, про участь України у програмі «Горизонт Європа» та програмі «Євратом» (далі – Угода).

Наразі текст Угоди проходить всі внутрішньодержавні процедури відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» з метою її підписання на  23-му Саміті Україна – Європейський Союз, що відбудеться 12 жовтня 2021 року.


Програма Євратом 

Програма наукових досліджень та навчання Євратом є комплементарною програмою до рамкових програм Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа» та визначає широкомасштабні цілі для співпраці у сфері атомної енергетики та зміцнення дослідницького потенціалу для розвитку передових атомних технологій.

Програма також спрямована на постійне покращення ядерної безпеки, захищеності та радіаційного захисту головним чином для того, щоб у майбутньому зробити внесок у довгострокову декарбонізацію енергетичної системи у безпечний, ефективний та надійний спосіб.

Структура програми Євратом складається з трьох компонентів, зокрема:

  • Компонент “Nuclear Fission” (технології ядерного поділу);
  • Компонент “Fusion Energy” (‘європейські дослідження з термоядерного синтезу);
  • Компонент з ядерної безпеки Спільного дослідницького центру Єврокомісії (JRC).

У частині технологій ядерного поділу, починаючи з 2016 року Україною було успішно реалізовано 16 проектів із загальним бюджетом 3 659 189 євро (внесок до бюджету Програми Євратом становив 3 145 189 євро). Українські дослідники продовжують працювати над реалізацією низки проектів в частині ядерного поділу в рамках консорціумів до складу яких входять Франція, Іспанія, Фінляндія (період виконання проектів - 2019-2024 рр.).

У 2019 році Україна також була залучена до участі в 10 робочих пакетах консорціуму EUROfusion. Діяльність українських науковців в частині термоядерного синтезу охоплює широкий спектр досліджень, включаючи експерименти зі стеллараторами, взаємодію стінок плазми, матеріалознавство, діагностику та моделювання. Спостерігається позитивна динаміка із збільшенням внеску України до консорціуму EUROfusion.

14 квітня 2021 року Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України "Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з Європейською Комісією щодо долучення України до участі у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2021—2025)"  (від 14 квітня 2021 р. № 318-р).

Завантажуємо ще