A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій24 травня 2023 року відбулося засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки

На засіданні Ідентифікаційного комітету з питань науки було обрано 12 членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі – Науковий комітет) зі строком повноважень 4 роки, на заміну членів Наукового комітету, чиї повноваження закінчуються 9 серпня 2023 року, а також визначено додатково 10 осіб з метою забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які можуть достроково припинити свої повноваження.

Прокол та матеріали засідання представлені нижче:

 1. Протокол засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки від 24 травня 2023 року № 1/23.
 2. Перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву зі згодою на участь у конкурсі щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
 3. Перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
 4. Перелік осіб, обраних до резервного складу членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, для заміщення членів Наукового комітету, які можуть достроково припинити свої повноваження (на заміну резервного складу членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, обраних у 2021 році).
 5. Заява Ідентифікаційного комітету з питань науки про відсутність конфлікту інтересів у членів Ідентифікаційного комітету з питань науки відносно кандидатів, висунутих до обрання у члени Наукового комітету та обраних членів Наукового комітету.

Міністерством освіти і науки буде підготовлено відповідний проект урядового розпорядження для затвердження новообраного складу Наукового комітету Кабінетом Міністрів України.


Призначено дату проведення засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки

24 травня 2023 року відбудеться засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки для обрання 12 членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (Науковий комітет). Строк повноважень обраних осіб буде 4 роки, замість тих, чиї повноваження закінчуються 9 серпня 2023 року.

Також буде визначено 10 нових осіб для забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну тих, які були обрані до складу резерву у 2021 році).

Засідання буде проводитись за допомогою електронних ресурсів та засобів комунікації.

Початок засідання: 24 травня 2023 року о 17:00.


Оприлюднено відгуки наукової спільноти щодо кандидатів у члени Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

14 квітня 2023 року завершився термін подання відгуків наукової спільноти щодо кандидатів, які були висунуті і подали заяву за згодою на участь у конкурсі щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів на участь у конкурсі надійшло 222 відгуки.

Відповідно до пункту 23 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету з питань науки як допоміжна інформація під час проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Наступним етапом конкурсу, який здійснює Ідентифікаційний комітет з питань науки, є проведення конкурсного відбору зазначених кандидатів.


Оприлюднено перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

17 березня 2023 року о 23 год. 59 хв. завершилося висунення кандидатів на конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі – Науковий комітет).

Відповідно до пункту 22 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1042 (далі – Положення), Ідентифікаційним комітетом з питань науки сформовано перелік кандидатів, які були висунуті та подали заяву із згодою на участь у конкурсі.

Відповідно до пункту 23 Положення, протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів, що були висунуті та подали заяву зі згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів, які можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору.

Відгуки щодо кандидатів надсилаються через електронну форму до 14 квітня поточного року включно.

Відповідно до Положення, відгуки, не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, вважаються анонімними і врахуванню не підлягають.

Звертаємо увагу, що максимальний розмір відгуку не повинен перевищувати 1024 символи.


Оголошення

про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій у 2023 році

Дата розміщення оголошення 1 лютого 2023 року

Ідентифікаційний комітет з питань науки відповідно до статей 21 і 22 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042 (далі – Положення), оголошує конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Прийом документів триватиме до 17 березня 2023 року.

Метою конкурсу є обрання 12 членів Наукового комітету на строк повноважень 4 роки, замість тих, чиї повноваження закінчуються у серпні 2023 року, а також визначення 10 нових осіб для забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну тих, що були обрані до складу резерву у 2021 році).

Зазначаємо, що склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Право висунення кандидатів на конкурс мають:

 • вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ та закладів вищої освіти, або структурних підрозділів;
 • вчені ради або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи;
 • збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або науково-технічних рад у своїй структурі;
 • постійно діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, національних галузевих академіях наук;
 • статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих як громадські наукові організації;
 • групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

Висування кандидатів у інший, не передбачений Положенням спосіб, не допускається.

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не може бути обрана членом Наукового комітету особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 • є керівником наукової установи або організації, закладу вищої освіти.

Також не може бути обрано членом Наукового комітету особу, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Члени Наукового комітету, які будуть обрані, не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти, не можуть бути близькими особами між собою, а також з тими членами Наукового комітету, чиї повноваження не припиняються у серпні 2023 року.

Члени Наукового комітету також не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими.

Члени Наукового комітету, чиї повноваження припиняються у серпні 2023 року мають право бути висунуті для обрання ще на одну каденцію і бути обраними з рівними правами участі в конкурсі з іншими кандидатами.

Суб’єктами подання подається на конкурс такий перелік документів щодо кандидата:

1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання, найменування цього напряму, відповідно до сформульованих у пункті 11 Положення, а саме:

 • природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю;
 • технічні науки і технології, матеріалознавство;
 • науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології;
 • сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології;
 • соціогуманітарні, економічні і правові науки.

У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів "за", "проти" та "утримались".

У разі висунення кандидата групою вчених подаються: протокол зібрання учасників цієї групи, який має містити прізвище, ім’я та по батькові учасників групи, місце основної роботи та основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності кожного з учасників групи, обґрунтування відповідності кандидата оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання; копії документів про присудження найвищого наукового ступеня кожного учасника групи.

У витязі (протоколі) також зазначається, що кандидат, котрий висувається, не попадає під обмеження, зазначені у пунктах 6, 7 Положення;

2) заява кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресована на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

3) англійська та українська версія анкети кандидата за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17); (Анкета англійська версія, Анкета українська версія);

4) список вибраних кандидатом основних публікацій та (або) патентів (власних або за його участю) з напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він, на думку суб’єкта подання, має репрезентувати в Науковому комітеті (не більше 15) (списком, кожне посилання з нового рядка, номер за порядком, перелік авторів у порядку, як надруковано у журналі, назва статті, загальноприйнята скорочена назва журналу, все мовою друку, том, номер сторінки початку і кінця статті або номер статті в журналі і кількість сторінок у ній, рік видання);

5) копії ID карти або сторінок 1, 2, 10, 11 паспорта громадянина України;

6) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого (з тих, котрі він має) наукового ступеня, найвищого вченого звання;

7) дві рекомендації від науковців, працівників наукового чи науково-виробничого сектору, які є представниками напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) представлятиме в Науковому комітеті кандидат, та котрі особисто знають кандидата, але не підпорядковані йому, не є співавторами його наукових праць, не мають і не мали з ним спільного бізнесу, інших форм спільної діяльності та (або) спільної власності чи конфлікту інтересів, не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі закладу вищої освіти та не є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»; У підписі до рекомендацій мають бути наведені: прізвище, ім’я та по батькові, того, хто рекомендує, його місце працевлаштування і посада на момент надання рекомендації, науковий ступінь і наукове звання. Анонімні відгуки врахуванню не підлягають;

8) перелік основних проектів, у яких кандидат брав участь як учасник або керівник, з вказанням вітчизняної, зарубіжної чи міжнародної організації, якою проект було прийнято до виконання, строки його виконання;

9) інформація про участь за останні п’ять років у міжнародних наукових проектах та досвід керівництва такими проектами, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових експедиціях тощо;

10) письмова згода кандидата на обробку персональних даних за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17).

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Кандидат також подає перекладені англійською мовою документи, передбачені підпунктами 1, 3, 4, 7-9 зазначеного вище переліку. Документи подаються у форматах MS Word (*.doc, або *.docx) чи у форматі PDF із текстовим шаром.

Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат.

Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетом з питань науки результатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до МОН (на адресу подання документів) заяву з його підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.

Документи кандидатів надсилаються суб’єктами подання в електронному та письмовому вигляді не пізніше 23 год. 59 хв. 17 березня 2023 року:

 • в електронному вигляді – на електронну пошту: naukacom@mon.gov.ua (із зазначенням прізвища кандидата у темі листа);
 • у письмовому вигляді – на адресу: Ідентифікаційний комітет з питань науки, пр. Перемоги10, м. Київ, 01135. У разі надсилання документів поштою поштовий штемпель відправлення має бути не пізніше 17 березня 2023 року.

Також необхідно заповнити форму про згоду кандидата на обробку його персональних даних. При порушенні цих вимог документи не приймаються.

Повний перелік висунутих кандидатів буде оприлюднений на сайті МОН не пізніше 24 березня 2023 року. Протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів. Відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету з питань науки як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору. Відгуки обов’язково мають бути підписані з вказанням прізвища та ініціалів автора відгуку, його місця роботи і посади, наукового ступеня і звання. Анонімні відгуки врахуванню не підлягають.

Матеріали, подані кандидатами і матеріали громадського обговорення будуть розглянуті на засіданнях Ідентифікаційного комітету.

Відповідно до умов воєнного стану в Україні і епідемії COVID-19, яка продовжується, засідання будуть проводитись у формі обміну електронним листуванням і конференції ZOOM наприкінці квітня в дати, котрі не будуть оголошуватися і призначатимуться, залежно від умов воєнного стану.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційних сайтах КМУ та МОН орієнтовно – 1 травня 2023 року. Після цього результати конкурсу мають бути затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України.

За довідковою інформацією звертайтесь за телефоном (044) 287 82 75, або на електронну пошту: naukacom@mon.gov.ua (тема листа має містити слово "Довідка").11 травня 2021 року відбулося засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки

На засіданні Ідентифікаційного комітету з питань науки було обрано 12 членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі – Науковий комітет) зі строком повноважень 4 роки, на заміну членів Наукового комітету, чиї повноваження закінчуються 9 серпня 2021 року.

Одночасно на засіданні Ідентифікаційного комітету з питань науки було визначено додатково 10 осіб з метою забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які можуть достроково припинити свої повноваження.

Міністерством освіти і науки буде підготовлено відповідний проект урядового розпорядження для затвердження новообраного складу Наукового комітету Кабінетом Міністрів України.

 1. Протокол засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки від 11 травня 2021 року № 2/21. 
 2. Перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву зі згодою на участь у конкурсі щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
 3. Перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
 4. Перелік осіб, обраних до резервного складу членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, для заміщення членів Наукового комітету, які можуть достроково припинити свої повноваження (на заміну резервного складу членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, обраних у 2019 році). 

11 травня відбудеться засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки 

11 травня 2021 року відбудеться засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки для обрання 12 членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (Науковий комітет). Строк повноважень обраних осіб буде 4 роки, замість тих, чиї повноваження закінчуються 9 серпня 2021 року.

Також буде визначено 10 нових осіб для забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну тих, які були обрані до складу резерву у 2019 році).

Засідання буде проводитись за допомогою електронних ресурсів та засобів комунікації за адресою: вул. Метрологічна14-б м. Київ, 03680.

Початок засідання: 11 травня 2021 року о 17:00


Оприлюднено відгуки наукової спільноти щодо кандидатів у члени Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

22 квітня 2021 року завершився термін подання відгуків наукової спільноти щодо кандидатів, які були висунуті і подали заяву за згодою на участь у конкурсі щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів (7 квітня) на участь у конкурсі надійшло 154 відгуки.

Відповідно до пункту 23 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету з питань науки як допоміжна інформація під час проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Наступним етапом конкурсу, який здійснює Ідентифікаційний комітет з питань науки, є проведення конкурсного відбору зазначених кандидатів.

Рішення щодо включення кандидата до складу Наукового комітету вважається прийнятим за умови підтримки його кандидатури всіма членами Ідентифікаційного комітету з питань науки, що взяли участь у засіданні.


Оприлюднено перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву за згодою на участь у конкурсі щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

7 квітня 2021 року о 23 год. 59 хв. завершився етап висунення кандидатів на конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі – Науковий комітет). Його метою є обрання 12-ти членів Наукового комітету на строк повноважень у 4 роки на заміну тих, чиї повноваження закінчуються 9 серпня 2021 року, та визначення 10-ти нових осіб з метою забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну тих, що були обрані до складу резерву у 2019 році).

Відповідно до пункту 22 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1042 (далі – Положення), Ідентифікаційним комітетом з питань науки сформовано перелік кандидатів, які були висунуті та подали заяву за згодою на участь у конкурсі.

Відповідно до пункту 23 Положення, протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті та подали заявку зі згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів.

Відгуки щодо кандидатів надсилаються через електронну форму до 22 квітня включно.

Відповідно до Положення, відгуки, не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, вважаються анонімними і врахуванню не підлягають.

Звертаємо увагу, що максимальний розмір відгуку не повинен перевищувати 1024 символи.


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій 2021

Дата розміщення оголошення 22 лютого 2021 року

Ідентифікаційний комітет з питань науки відповідно до статей 21 і 22 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042 «Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій», та протоколу засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки від 07 лютого 2021 р. № 1/21 оголошує конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Прийом документів триватиме до 7 квітня. 

Метою конкурсу є обрання 12 членів Наукового комітету на строк повноважень 4 роки, замість тих, чиї повноваження закінчуються 9 серпня 2021 року. А також визначення 10 нових осіб для забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну тих, що були обрані до складу резерву у 2019 році).

Зазначимо, склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні. 

Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Право висунення кандидатів на конкурс мають:

 • вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ та закладів вищої освіти, або структурних підрозділів;
 • вчені ради або або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи
 • збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або науково-технічних рад у своїй структурі;
 • постійно діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, національних галузевих академіях наук;
 • статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих 
  як громадські наукові організації;
 • групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

Висування кандидатів у інший, не передбачений Положенням спосіб, не допускається.

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не може бути обрана членом Наукового комітету особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 • є керівником наукової установи або організації, закладу вищої освіти.

Також не може бути обрано членом Наукового комітету особу, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Члени Наукового комітету, які будуть обрані, не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти, не можуть бути близькими особами між собою, а також з тими членами Наукового комітету, чиї повноваження не припиняються 9 серпня 2021 року. 

Члени Наукового комітету, чиї повноваження припиняються 9 серпня 2021 року мають право бути висунуті для обрання ще на одну каденцію і бути обраними з рівними правами участі в конкурсі з іншими кандидатами.

Члени Наукового комітету також не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими.

Суб’єктами подання подається на конкурс такий перелік документів щодо кандидата:

 • витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання, найменування цього напряму, відповідно до сформульованих у пункті 11 Положення, а саме:

- природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю;

- технічні науки і технології, матеріалознавство;

- науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології;

- сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології;

- соціогуманітарні, економічні і правові науки.

У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів “за”, “проти” та “утримались”.

У разі висунення кандидата групою вчених подаються: протокол зібрання учасників цієї групи, який має містити прізвище, ім’я та по батькові учасників групи, місце їх основної роботи, основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності учасників групи, обґрунтування відповідності кандидата оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання; копії документів про присудження найвищого наукового ступеня кожного учасника групи.

У витязі (протоколі) також зазначається, що кандидат, котрий висувається, не попадає під обмеження, зазначені у пунктах 6, 7 Положення.

 • заява кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;
 • анкета кандидата за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17); (Анкета англійська версія, Анкета українська версія)
 • список вибраних кандидатом основних публікацій та (або) патентів (власних або за його участю) з напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він, на думку суб’єкта подання, має репрезентувати в Науковому комітеті (не більше 15) (списком, кожне посилання з нового рядка, номер за порядком, перелік авторів у порядку, як надруковано у журналі, назва статті, загальноприйнята скорочена назва журналу, все мовою друку, том, номер сторінки початку і кінця статті або номер статті в журналі і кількість сторінок у ній, рік видання);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого (з тих, котрі він має) наукового ступеня, найвищого вченого звання;
 • дві рекомендації від науковців, працівників наукового чи науково-виробничого сектору, які є представниками напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) представлятиме в Науковому комітеті кандидат, та котрі особисто знають кандидата, але не підпорядковані йому, не є співавторами його наукових праць, не мають і не мали з ним спільного бізнесу, інших форм спільної діяльності та (або) спільної власності чи конфлікту інтересів, не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі закладу вищої освіти та не є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»; У підписі до рекомендацій мають бути наведені: прізвище, ім’я та по-батькові, того, хто рекомендує, його місце працевлаштування і посада на момент надання рекомендації, науковий ступінь і наукове звання. Анонімні відгуки не прийматимуться.
 • перелік основних проектів, у яких кандидат брав участь як учасник або керівник, з вказанням вітчизняної, зарубіжної чи міжнародної організації, якою проект було прийнято до виконання, строки його виконання;
 • інформація про участь за останні п’ять років у міжнародних наукових проектах та досвід керівництва такими проектами, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових експедиціях тощо;
 • письмова згода кандидата на обробку персональних даних за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17).

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Кандидат також подає перекладені англійською мовою документи, передбачені підпунктами 1, 3, 4, 7-9 зазначеного вище переліку. Документи подаються у форматах MS Word (*.doc, або *.docx) чи у форматі PDF із текстовим шаром.

Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат.

Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетом з питань науки результатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до МОН (на адресу подання документів) заяву з його підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.

Документи кандидатів надсилаються суб’єктами подання в електронному та письмовому вигляді не пізніше 23 год. 59 хв. 7 квітня 2021 року: 

 • в електронному вигляді – на електронну пошту: identcom@mon.gov.ua (із зазначенням прізвища кандидата у темі листа);
 • у письмовому вигляді – на адресу: Ідентифікаційний комітет з питань науки, бульвар Т. Шевченка, 16, м. Київ–601, 01601. У разі надсилання документів поштою поштовий штемпель відправлення має бути не пізніше 7 квітня 2021 року. 

Також необхідно заповнити форму. При порушенні цих вимог документи не приймаються.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційних сайтах КМУ та МОН, орієнтовно – 22 травня 2021 року. Після цього результати конкурсу мають бути затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Повний перелік висунутих кандидатів буде оприлюднений на сайті МОН не пізніше 10 квітня 2021 року. Протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів. Відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету з питань науки як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору. Відгуки обов’язково мають бути підписані з вказанням прізвища та ініціалів автора відгуку, його місця роботи і посади, наукового ступеня і звання. Анонімні відгуки врахуванню не підлягають.

За довідковою інформацією звертайтесь за телефоном (044) 287-82-57, або на e-mail: identcom@mon.gov.ua (тема листа має містити слово “Довідка”).29-30 квітня 2019 року відбулося засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки

На засіданні Ідентифікаційного комітету з питань науки обрано 12 членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій із строком повноважень 4 роки, на заміну членів Наукового комітету обраних із строком повноважень два роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520-р.).
Одночасно на засідання Ідентифікаційного комітету було визначено додатково 10 осіб з метою забезпечення у період між проведення конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження.
Міністерством освіти і науки буде підготовлено відповідний проект урядового розпорядження для затвердження новообраного складу Наукового комітету Кабінетом Міністрів України.

1. Протокол засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки від 29-30 квітня 2019 року. 

2. Перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

3. Список осіб, для заміщення членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, які можуть достроково припинити свої повноваження (на заміну резервного списку кандидатів у члени Наукового комітету, обраних 30 травня 20917 року). 


29-30 квітня 2019 року відбудеться засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки

Мета засідання – обрання членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (далі – Наукового комітету) для заміщення членів Наукового комітету, обраних із строком повноважень два роки (склад Національної ради з питань розвитку науки і технологій затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520-р), а також визначення додатково 10 осіб з метою заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну резервного списку кандидатів у члени Наукового комітету, обраних 30 травня 2017 року).

Засідання відбудеться за адресою: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 36. Початок засідання о 10 год 30 хв. 29 квітня 2019 р.».

Завершився етап висунення кандидатур на конкурс обрання членів Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій

14 березня 2019 року о 23 год. 59 хв. завершився етап висунення кандидатур на конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, метою якого є обрання на строк повноважень 4 роки 12 членів Наукового комітету замість тих, чиї повноваження закінчуються 09.08.2019 та визначення 10 нових осіб з метою забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження, на заміну тих, що були обрані до складу резерву 30 травня 2017 року.

Відповідно до пункту 22 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042 (далі – Положення), Ідентифікаційним комітетом з питань науки сформовано перелік кандидатів, які були висунуті та подали заяву із згодою на участь у конкурсі, та список осіб, які подали документи з порушенням Вимог щодо заповнення та оформлення документів щодо кандидата у члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Відповідно до пункту 23 Положення протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заявку із згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів.

Перелік кандидатів розміщено на офіційному сайті identcom.kyiv.ua, розділ «Перейти до коментарів».

Відгуки не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, вважаються анонімними і врахуванню не підлягають.

Максимальний розмір коментарів не має перевищувати 1024 символи.

Перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву зі згодою на участь у конкурсному відборі кандидатів у члени Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

Перелік осіб, які подали документи з порушенням Вимог, щодо заповнення та оформлення документів щодо кандидата у члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. 


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Дата розміщення оголошення 29 січня 2019 року

Ідентифікаційний комітет з питань науки відповідно до статей 21 і 22 Закону України "Про науково і науково-технічну діяльність", Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042 «Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій», та протоколу засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки від 14 січня 2019 р. № 2/19 оголошує конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Метою конкурсу є обрання на строк повноважень 4 роки 12 членів Наукового комітету замість тих, чиї повноваження закінчуються 09.08.2019 р. і визначення 10 нових осіб з метою забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження, на заміну тих, що були обрані до складу резерву 30 травня 2017 р.

Склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які оприлюднені на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

1. Право висунення кандидатів у члени Наукового комітету (далі — кандидати) на конкурс мають такі суб’єкти:

1) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради вітчизняних наукових установ;

2) вчені ради вітчизняних вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) та (або) їх структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо);

3) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи;

4) збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або науково-технічних рад у своїй структурі;

5) постійно-діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, національних галузевих академіях наук;

6) статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих як громадські наукові організації;

7) групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

Висування кандидатів у інший, не передбачений цим Положенням спосіб, не допускається.

2. Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не може бути обрана членом Наукового комітету особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

7) є керівником наукової установи або організації, вищого навчального закладу.

Також не може бути обрано членом Наукового комітету особу, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Члени Наукового комітету не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Члени Наукового комітету також не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

3. Суб’єктами подання подається на конкурс такий перелік документів щодо кандидата:

1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання, найменування цього напряму, відповідно до сформульованих у п. 11 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1042, а саме:

- природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю;

- технічні науки і технології, матеріалознавство;

- науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології;

- сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології;

- соціогуманітарні, економічні і правові науки.

У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів “за”, “проти” та “утримались”.

У разі висунення кандидата групою вчених подаються: протокол зібрання учасників цієї групи, який має містити прізвище, ім’я та по батькові учасників групи, місце їх основної роботи, основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності учасників групи, обґрунтування відповідності кандидата оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання; копії документів про присудження найвищого наукового ступеня кожного учасника групи;

У витязі (протоколі) також зазначається, що кандидат, котрий висувається, не попадає під обмеження, зазначені у пунктах 6, 7 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1042.

2) заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

3) анкету кандидата за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17); (Анкета англійська версія. Анкета українська версія)

4) список вибраних кандидатом основних публікацій та (або) патентів (власних або за його участю) з напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він, на думку суб’єкта подання, має репрезентувати в Науковому комітеті (не більше 15) (списком, кожне посилання з нового рядка, номер за порядком, перелік авторів у порядку, як надруковано у журналі, назва статті, загальноприйнята скорочена назва журналу, все мовою друку, том, номер сторінки початку і кінця статті або номер статті в журналі і кількість сторінок у ній, рік видання);

5) копію паспорта громадянина України;

6) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;

7) дві рекомендації від науковців, працівників наукового чи науково-виробничого сектору, які є представниками напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) представлятиме в Науковому комітеті кандидат, та котрі особисто знають кандидата, але не підпорядковані йому, не є співавторами його наукових праць, не мають і не мали з ним спільного бізнесу, інших форм спільної діяльності та (або) спільної власності чи конфлікту інтересів, не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу та не є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»;

8) перелік основних проектів, у яких кандидат брав участь як учасник або керівник;

9) інформацію про участь за останні п’ять років у міжнародних наукових проектах та досвід керівництва такими проектами, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових експедиціях тощо;

10) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17).

4. Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Кандидат також подає перекладені англійською мовою документи, передбачені підпунктами 1, 3, 4, 7— 9 зазначеного вище переліку.

Вимоги щодо заповнення та оформлення анкети кандидата та згоди кандидата на обробку персональних даних, що затверджені рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17), викладені у додатку до цього Оголошення.

5. Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат.

6. Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетом результатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до МОН (на адресу подання документів) заяву з його підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.

7. Строк подання документів щодо висунення кандидатів у члени Наукового комітету – сорок п’ять календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН. Тривалість конкурсу становить – 90 календарних днів.

8. Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукового комітету.

9. Результати конкурсу оприлюднюються протягом трьох робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

10. Орієнтовна дата оприлюднення результатів конкурсу – 6 травня 2019 року.

Документи щодо висунення кандидатів у члени Наукового комітету надсилаються суб’єктами подання в електронному вигляді на електронну пошту Міністерства освіти і науки України (E-mail: identcom@mon.gov.ua, не пізніше 23 год. 59 хв. 14 березня 2019 року, тобто останнього календарного дня через 45 днів з дня оприлюднення оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН та подані у письмовому вигляді на адресу: Ідентифікаційний комітет з питань науки, бульвар Т. Шевченка, 16, м. Київ–601, 01601 не пізніше цієї ж дати. При відправці документів поштою, поштовий штемпель відправлення має бути не пізніше цієї ж дати, а суб’єкти подання, що відправляли, мають контролювати, щоб їх відправлення було доставлене у МОН не пізніше, ніж за 14 діб після відправлення. При порушенні цих вимог документи не приймаються.

11. E-mail для надання довідок щодо заповнення Анкети кандидата у члени Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технології (Curriculum vitae): anketank@mon.gov.ua, телефон для довідок (044) 287-82-69.