A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

КонсультантиДо РМУ при МОН залучені консультанти (без права голосу) з числа міжнародних або іноземних експертів, а також членів РМУ при МОН (повноваження яких припинено), які мають значний досвід у сфері, яка відповідає меті РМУ при МОН. Консультанти (без права голосу) здійснюють свої функції відповідно до Положення про РМУ при МОН.

НІКОЛАЄВ
Кирило Дмитрович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник Голови Правління ГО "Інноваційний університет", консультант Ради
КОЛЕНДА
Наталія Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), консультант Ради
ГУБЕЛАДЗЕ
Ірина Гурамівна

доктор психологічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії психології мас і спільнот, голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, голова Ради молодих учених НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України, член робочих груп Європейської ради аспірантів та молодих дослідників Eurodoc, консультант Ради
МОСКВІНА
Вікторія Сергіївна

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету, голова Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради
ХМАРА
Марина Петрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, консультант Ради
ЧЕБАНОВ
Валентин Анатолійович

доктор хімічних наук, професор, перший заступник генерального директора ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України, завідувач кафедри прикладної хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, член-кореспондент Національної академії наук України, консультант Ради
БЕРЕЗКО
Олександр

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», консультант Ради
КРАЩЕНКО
Юрій Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник управління Державної служби якості освіти у Полтавській області, консультант Ради
ПОПОВ
Сергій Віталійович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки, голова Харківської обласної ради молодих вчених і спеціалістів, консультант Ради
ДЕГТЯРЬОВА
Ірина Олександрівна
кандидат філологічних наук, PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), консультант Ради, консультант Європейської ради аспірантів і молодих учених Євродок
ОВЧИННИКОВА
Юлія Юріївна
кандидат біологічних наук, депутат Верховної ради України, консультант Ради
ТОЛСТАНОВА
Ганна Миколаївна
доктор біологічних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради
СТЕФІНІН
Володимир Володимирович
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», консультант Ради
ПІДКУЙМУХА
Людмила Миколаївна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університеті «Києво-Могилянська академія», консультант Ради
ТАШКІНОВА
Оксана Анатоліївна
Кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», консультант Ради