A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

КонсультантиДо РМУ при МОН залучені консультанти (без права голосу) з числа міжнародних або іноземних експертів, а також членів РМУ при МОН (повноваження яких припинено), які мають значний досвід у сфері, яка відповідає меті РМУ при МОН. Консультанти (без права голосу) здійснюють свої функції відповідно до Положення про РМУ при МОН.

НІКОЛАЄВ
Кирило Дмитрович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, секретар Ради, заступник Голови Правління ГО "Інноваційний університет", консультант Ради
РОМАНЕНКО
Ольга Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, координатор асоціації наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених м. Києва, консультант Ради
КОЛЕНДА
Наталія Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), консультант Ради
ГУБЕЛАДЗЕ
Ірина Гурамівна

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот, голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, голова Ради молодих учених НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України, BFUG Officer та Plan S Officer в Європейській раді аспірантів та молодих дослідників Eurodoc, консультант Ради
МОСКВІНА
Вікторія Сергіївна

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету, голова Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради
ХМАРА
Марина Петрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, консультант Ради
МОНАСТИРСЬКИЙ
Григорій Леонардович
професор кафедри менеджменту та публічного управління,
директор наукового інституту управління проектами
Тернопільського національного економічного університету,
доктор економічних наук, професор, консультант Ради
ЧЕБАНОВ
Валентин Анатолійович

доктор хімічних наук, професор, перший заступник генерального директора ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України, завідувач кафедри прикладної хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, член-кореспондент Національної академії наук України, консультант Ради
БЕРЕЗКО
Олександр

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», консультант Ради
КРАЩЕНКО
Юрій Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник управління Державної служби якості освіти у Полтавській області, консультант Ради
ПОПОВ
Сергій Віталійович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки, голова Харківської обласної ради молодих вчених і спеціалістів, консультант Ради
ДЕГТЯРЬОВА
Ірина Олександрівна
кандидат філологічних наук, PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), консультант Ради, консультант Європейської ради аспірантів і молодих учених Євродок
ОВЧИННИКОВА
Юлія Юріївна
кандидат біологічних наук, депутат Верховної ради України, консультант Ради
ТОЛСТАНОВА
Ганна Миколаївна
доктор біологічних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради
СТЕФІНІН
Володимир Володимирович
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», консультант Ради
КОВАЛЬ
Костянтин Олегович

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інтеграції навчання з виробництвом Вінницького національного технічного університету керівник стартап школи "Sikorsky Challenge" міста Вінниці, консультант Ради