A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Рада молодих учених

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (РМУ при МОН) — консультативно-дорадчий орган, створений з метою сприяння реалізації конституційних прав молодих учених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. РМУ при МОН є правонаступником Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки України).

Історія створення та основні завдання

У 2012 році при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації була створена Рада молодих учених. Поштовхом до створення РМУ стало рішення круглого столу «Стан та перспективи професійної та економічної привабливості наукової сфери для молодих фахівців», проведеного 29 березня 2012 року в Держінформнауки.

Саме під час виступів  та обговорення гострих питань участі молоді у науковій діяльності стала очевидною необхідність створення представницького органу молодих учених на рівні центрального органу виконавчої влади. Ініціативна група, сформована за підсумками роботи круглого столу, узагальнила пропозиції всіх зацікавлених сторін і підготувала Положення про РМУ, яке було затверджено наказом Держінформнауки № 109 від 13 червня 2012 року.

У 2014 році в зв’язку з реорганізацією Держінформнауки згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2014 року № 1384 Рада молодих учених продовжує діяти як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві освіти і науки України.

Основними завданнями Ради є:

  1. сприяння взаємодії Міністерства освіти і науки та самоврядних наукових молодіжних організацій наукових установ та вищих навчальних закладів України;
  2. формування пропозицій щодо створення правових та соціально-економічних умов для залучення талановитої молоді до роботи у науковій сфері, стимулювання професійної діяльності молодих учених у вітчизняних наукових установах та вищих  навчальних закладах, підвищення їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
  3. консультативна підтримка молодих учених у питаннях науково-дослідницької діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо;
  4. сприяння залученню молодих учених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих учених для виконання перспективних наукових проектів.