A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Члени ПрезидіїДля оперативного вирішення актуальних питань утворюється Президія РМУ при МОН, яка діє у період між її засіданнями. До складу Президії входять голова, перший заступник голови, заступники голови, секретар і окремі члени РМУ при МОН.


ВАЩУК
Олеся Петрівна
професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доцент, голова Ради
СІМАХОВА
Анастасія Олексіївна
доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перший заступник голови Ради
ПОЛІЩУК
Євгенія Анатоліївна
доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник голови Ради
ХОРОЛЬСЬКИЙ
Андрій Олександрович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу управління станом гірничого масиву Інституту фізики гірничих процесів Національної академії наук України, секретар Ради