A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Асоційовані члени - регіональні координаториМАНДИЧ
Тамара Михайлівна
аспірантка та викладачка кафедри української й слов'янської філології та журналістики Херсонського державного університету, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Херсонського державного університету
ДЕЛЕГАН-КОКАЙКО
Світлана Василівна
кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, заступник декана хімічного факультету з міжнародної співпраці ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МАНДИЧ
Олександра Валеріївна
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій, голова Ради молодих вчених Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, голова Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації
ЛИТВИН
Олександр Олександрович
кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Національного університету «Чернігівська політехніка»
ТРИФОНОВА
Олена Михайлівна
доктор педагогічних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
ЛОЗИНСЬКИЙ
Андрій Володимирович
кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
ГАЛАН
Ярослав Петрович
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова Ради молодих вчених при ОДА Чернівецької області
ЛУК'ЯНЕНКО
Олександр Вікторович
доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри культурології, голова Ради молодих учених Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
ІВАНЧУК
Ярослав Володимирович
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерних наук Вінницького національного технічного університету
РОЛЬ
Наталія Валеріївна
кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університету
ДАНЬКО
Юрій Іванович
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету, голова Ради молодих вчених при Сумській обласній державній адміністрації
РОЙКО
Олександр Юрійович
кандидат технічних наук, голова циклової випускової комісії комп'ютерної та програмної інженерії Відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»
СВЄТЛАКОВА
Марія Андріївна
кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університету
ЯРИМБАШ
Дмитро Сергійович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин Національного університету «Запорізька політехніка»
ЗВАРИЧ
Роман Євгенович
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Західноукраїнського національного університету, доктор економічних наук, професор
ШИМАНСЬКА
Катерина Володимирівна
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, голова Ради молодих учених Державного університету «Житомирська політехніка»

*(станом на березень 2023 р.)