A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Організація інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти

Діти з особливими освітніми потребами (ООП) мають право на якісну позашкільну освіту. Позашкільна освіта має забезпечити розвиток їхніх здібностей та обдарувань із урахуванням індивідуальних потреб та інтересів, зокрема у соціалізації, професійному визначенні та інтеграції в суспільство.  

Як зараховують осіб з ООП до закладів позашкільної освіти?

У разі звернення особи з ООП або батьків дитини з ООП до закладу позашкільної освіти, інклюзивний клас або група утворюється в обов’язковому порядку. 

Для утворення такої групи / класу необхідно надати:

  1. Заяву повнолітньої особи чи одного з батьків (законного представника) дитини про зарахування до закладу позашкільної освіти, в якій зазначено необхідність утворення інклюзивної групи / класу.
  2. Копії висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи індивідуальної програми реабілітації повнолітньої особи з інвалідністю, що завіряються власноруч.


Керівник закладу позашкільної освіти не має права відмовити в зарахуванні дитини з ООП, окрім як за наявності протипоказань для занять у спортивних, спортивно-технічних, туристських і хореографічних об’єднань. Для навчання за переліченими напрямами особи,  в зокрема, і особи з ООП, мають надати медичну довідку про відсутність протипоказань.

Як організувати освітній процес для осіб з ООП у закладі позашкільної освіти?

  • Для осіб з ООП в інклюзивних групах/класах закладів позашкільної освіти розробляється індивідуальна програма розвитку (ІПР):

- для дитини з ООП педагогічні працівники складають  ІПР відповідно до потреб, зазначених у висновку інклюзивно-ресурсного центру за участі принаймні одного з батьків (законних представників) дитини. Перелік цих працівників затверджується наказом керівника закладу освіти;

- для повнолітньої особи з ООП педагогічні працівники складають ІПР відповідно до потреб, зазначених в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю та погоджується з нею.

  • Педагогічні працівники повинні індивідуально адаптувати освітній процес у такий спосіб, аби кожна дитина могла розвиватися відповідно до своїх можливостей.
  • Гранична кількість осіб із ООП в інклюзивній групі/класі не встановлена. Оптимальну кількість дітей з ООП в групі/класі визначає керівник закладу з урахуванням індивідуальних особливостей цих дітей, специфіки освітньої програми, необхідного матеріально-технічного забезпечення, можливості забезпечити безпечне освітнє середовищ і можливості педагогічного працівника якісно організувати навчання за обраною наповнюваністю.
  • Посада асистента педагогічного працівника в закладах позашкільної освіти не передбачена. Соціальні потреби дитини з ООП допомагає задовольняти асистент дитини – соціальний робітник, один із батьків або особа, уповноважена ними.