A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Проєкти стандартів

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

051 Економіка

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

102 Хімія

103 Наука про Землю

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

145 Гідроенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології

186 Видавництво та поліграфія

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

206 Садово-паркове господарство

205 Лісове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

211 Ветеринарна медицина

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

223 Медсестринство

231 Соціальна робота

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

253 Військове управління (за видами збройних сил)

255 Озброєння та військова техніка

261 Пожежна безпека

271 Річковий та морський транспорт

272 Авіаційний транспорт

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)