A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки
Наказ Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України
м. Київ
від 04 квітня 2018 р.
№ 326

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 20 березня 2018 року

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 20 березня 2018 року

 

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 20 березня 2018 року

НАКАЗУЮ:

1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1;

2) спеціалізовану вчену раду Д 26.003.10 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця для проведення разового захисту дисертації Реви Тетяни Дмитрівни  на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)», затвердивши її у складі згідно з додатком 2.

2. Затвердити:

склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3;

Типову програму кандидатського іспиту зі спеціальності 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» (державне управління);

Типову програму кандидатського іспиту зі спеціальності 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» (юридичні науки).

3. Відмовити:

у зв’язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 4;

у зв’язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України 2 листопада 2012 р. за                № 1850/22162, у включенні друкованих періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 5.

4. Внести зміни:

до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій згідно з додатком 6;

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 7;

до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань відповідно до списку згідно з додатком 8.

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 9.

6. На підставі подання Національного університету «Києво-Могилянська академія» виключити з Переліку наукових фахових видань України:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Мандрівець
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

історичні

філософські

філологічні

7. Визначити, що клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради у ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», в утворенні якої відмовлено відповідно до абзацу другого пункту 3 цього наказу, не подається протягом року.

8. Припинити повноваження:

спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка, утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 року № 515 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року»;

спеціалізованої вченої ради К 48.125.03 Національного університету «Острозька академія», утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 року № 820 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року»;

спеціалізованої вченої ради К 26.142.04 ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 374 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 року».

9. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.)  забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

 

 

Міністр                                                                                              Л. М. Гриневи
Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 9