A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Наукові установи та ЗВО зможуть отримувати прибуток від комерціалізації результатів наукових досліджень – Уряд підтримав законопроєкт

Опубліковано 19 травня 2021 року о 15:16


Для вдосконалення механізму державної підтримки інноваційної діяльності державних наукових установ, державних університетів, академій, інститутів за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності Міністерством освіти і науки України розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ».

Законопроєкт підтримано на черговому засіданні Уряду сьогодні, 19 травня 2021 року, та буде направлено до Верховної Ради України.

Зміни передбачають надання можливості державним науковим установам (крім державних наукових установ оборонно-промислового комплексу), державним університетам, академіям, інститутам власні надходження у вигляді дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які належать зазначеним закладам, зараховувати в наступних пропорціях:

  • 30% – до доходів спеціального фонду державного бюджету;
  • 70% – до доходів загального фонду державного бюджету.

«Збільшення власних надходжень закладів вищої освіти та наукових установ на 30% дозволить більше коштів виділяти на діяльність наукових парків. У такий спосіб вони матимуть додаткові ресурси для розвитку інноваційної діяльності. Також передбачено збільшення інвестиційної привабливості та доходів інвесторів у випадку реалізації спільних із науковими установами та університетами проєктів. Тобто ЗВО та НУ зможуть зараховувати до доходів спеціального фонду державного бюджету власні надходження у розмірі 30% у вигляді доходів від внесення майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, моделі, промислові зразки тощо, майнові права на які належать ЗВО та НУ, до статутних капіталів господарських товариств», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Реалізація проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ» дасть змогу отримати наступні результати:

  • підвищення ефективності вкладених бюджетних коштів у науково-технічні дослідження та інноваційну діяльність;
  • збільшення обсягу інвестицій в основний капітал суб’єктів інноваційної діяльності; 
  • підвищення частки інноваційно активних підприємств у реальному секторі економіки; 
  • збільшення частки інноваційної продукції в прирості валового внутрішнього продукту.

Проєкт акта відповідає цілі 13.5 «Розвиток науки та інновацій» Програми діяльності Кабінету Міністрів України і спрямований на виконання заходу 68 Плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки.

Нагадаємо, до Дня науки Президент України відзначив освітян та науковців україни державними нагородами.