A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146»

Опубліковано 06 жовтня 2021 року о 16:37


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146».

Проєктом постанови запропоновано внесення таких змін до формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти:

- розподіл видатків споживання загального фонду державного бюджету відокремленим структурним підрозділам закладів вищої освіти, що діють згідно із затвердженими в установленому порядку положеннями, мають окремо визначений ліцензований обсяг і безпосередньо здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти (крім фахових коледжів), здійснюватиметься цими закладами вищої освіти в порядку, визначеному їх вченими радами;

- при встановленні показника масштабу діяльності закладу вищої освіти враховуватимуться також кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються у такому закладі за контрактом;

- індекс рівня вищої освіти для здобувачів третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) та наукового рівнів пропонується збільшити до рівня 1,0;

- при визначенні показника наукової діяльності пропонується враховувати обсяги надходжень до спеціального фонду за результатами наукових та науково-технічних робіт за проєктами Національного фонду досліджень;

- при зменшенні чисельності осіб, які навчаються за відповідним рівнем вищої освіти, формою здобуття вищої освіти, спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю, за якими здійснюється розміщення державного замовлення) на основі певного освітнього рівня, за яким сформовано державне замовлення в певному році, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок їх навчання, фактична кількість таких здобувачів буде прирівнюватися до висхідної.

Зауваження і пропозиції до проєкту акта просимо надсилати на електронну адресу onoshko@mon.gov.ua до 22 жовтня 2021 року. Відповідальна особа: Ольга Оношко – державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти, телефон (044) 481-47-60.

Звіт за результатами громадського обговорення.