A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН оголошує конкурсний відбір керівника Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Опубліковано 12 січня 2018 року о 16:09

Міністерство освіти і науки України, відповідно підпункту 2 пункту 5, підпункту 3 пункту 6, підпункту 15 пункту 10 та абзацу 3 пункту 11 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, оголошує конкурсний відбір на вакантну посаду керівника Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Місце знаходження підприємства: 03035, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, тел. (044) 248-91-13, info@imzo.gov.ua

Основні напрями діяльності: наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі:

•громадянство України;

•вільне володіння державною мовою;

•науковий ступінь доктора наук або доктора філософії;

•стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.


Перелік документів, що подаються претендентом:

-заява про участь у конкурсному відборі на ім'я державного секретаря МОН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента/ку обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Заява має містити відомості про претендента/ку (ПІБ претендента/ки - повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);

-особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

-автобіографія;

-копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

-довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

-довідка про наявність або відсутність судимості;

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-копія паспорта, засвідчена претендентом/кою;

-копія трудової книжки;

-конкурсну пропозицію, представлену у вигляді презентації у програмі Power Point обсягом до 10 слайдів, що містить перспективи розвитку  Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» протягом трьох років та конкурентні переваги претендента/ки;

-письмова згода на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент/ка.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються протягом 15 днів від дня опублікування оголошення у газеті «Освіта України» (до 29.01.2018) за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, кімнати 136, 138   м. Київ, 01135.

Конкурсний відбір відбудеться 31 січня 2018 року.

Місце проведення конкурсного відбору: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ.
Державний секретар Павло Полянський