A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН розмістило оголошення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Опубліковано 22 лютого 2021 року о 18:18


Ідентифікаційний комітет з питань науки відповідно до статей 21 і 22 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042 «Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій» , та протоколу засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки від 07 лютого 2021 р. № 1/21 оголошує конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Прийом документів триватиме до 7 квітня.

Метою конкурсу є обрання 12 членів Наукового комітету на строк повноважень 4 роки замість тих, чиї повноваження закінчуються 9 серпня 2021 року, а також визначення 10 нових осіб для забезпечення в період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну тих, що були обрані до складу резерву у 2019 році).

Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам.

Право висунення кандидатів на конкурс мають:
- вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ та закладів вищої освіти, або структурних підрозділів;
- вчені ради або або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи
- збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або науково-технічних рад у своїй структурі;
- постійно діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, національних галузевих академіях наук;
- статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих як громадські наукові організації;
- групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

Документи кандидатів надсилаються суб’єктами подання в електронному та письмовому вигляді не пізніше 23 год 59 хв 7 квітня 2021 року: 

- в електронному вигляді – на електронну пошту: identcom@mon.gov.ua (із зазначенням прізвища кандидата в темі листа);

- у письмовому вигляді – на адресу: Ідентифікаційний комітет з питань науки, бульвар Т. Шевченка, 16, м. Київ–601, 01601. У разі надсилання документів поштою штемпель відправлення має бути не пізніше 7 квітня 2021 року. 

Також необхідно заповнити форму. При порушенні цих вимог документи не приймаються.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційних сайтах КМУ та МОН, орієнтовно – 22 травня 2021 року. Після цього результати конкурсу будуть затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Докладніше про конкурс за покликанням та  за телефоном (044) 287-82-57, або на  e-mail: identcom@mon.gov.ua (тема листа має містити слово "Довідка").