A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Українська наукова діаспораВійна змусила багатьох українських науковців залишити країну. За попередньою оцінкою за кордоном перебувають майже 5 тисяч українських науковців.

За підтримки Міністерства освіти і науки України, Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України та Ініціатива «Офіс підтримки вченого» з 2022 року розпочали реалізацію проєкту «Українська наукова діаспора/Ukrainian Science Diaspora», метою якого є сприяння співпраці представників української наукової діаспори та українських вчених, які працюють в іноземних закладах вищої освіти та наукових установах, з науковими установами та закладами вищої освіти України.

В сучасних реаліях співпраця з науковою діаспорою має стати важливим елементом загальної зовнішньої політики України, оскільки сприятиме не тільки інтернаціоналізації наукової сфери, але й загалом налагодженню відносин між Україною та іншими країнами світу.

У Аналітичному звіті Європейської Комісії про готовність України щодо розділів acquis окремо було зазначено, що однією з рекомендацій для України для подальшого розвитку наукової сфери є формування стратегії утримання та залучення талантів у сфері досліджень та інновацій, зокрема з діаспори, підтримки кар’єри дослідників.

Реалізація проєкту Українська наукова діаспора/Ukrainian Science Diaspora спрямована на:

 • розвиток інституційної співпраці між українськими і зарубіжними закладами вищої освіти та науковими установами;
 • зміцнення згуртованості українців за кордоном для реалізації ідей, пов’язаних зі повоєнним відновленням України через розвиток науки;
 • підвищення міжнародного авторитету української науки в світі, тощо.

Окремими напрямами діяльності української наукової діаспори наразі є:

 • розвиток наукової дипломатії із залученням української наукової діаспори;
 • менторство, що має на меті інтеграцію українських вчених до міжнародної дослідницькї спільноти, сприяння професійному та кар’єрному зростанню українських вчених і дослідницьких колективів, формування інтернаціональних дослідницьких проєктних команд та налагодження інституційної співпраці між українськими та закордонними закладами вищої освіти, науковими установами, аналітичними центрами тощо.

Подальший розвиток співпраці між українською науковою діаспорою і науковими установами та закладами вищої освіти України передбачає:

 • розширення діалогу та комунікації між науковою діаспорою та вченими, які працюють в Україні, шляхом популяризації та проведення спільних заходів (конференцій, воркшопів, зустрічей, семінарів, тощо);
 • започаткування та реалізацію спільних наукових проєктів;
 • проведення заходів із розвитку наукової дипломатії на офіційних зустрічах із представниками міжнародної спільноти та при здійсненні офіційних візитів до іноземних закладів вищої освіти, наукових та урядових установ;
 • створення спільних дослідницьких інфраструктур закладів вищої освіти, закордонних наукових установ, з науковими установами та закладами вищої освіти України;
 • сприяння передачі сучасного наукового обладнання українським науковим організаціям та закладам вищої освіти під їх визначені запити;
 • долучення закордонних науковців до здійснення зовнішньої наукової експертизи, якісного відбору наукових ідей, оцінки результатів виконання проєктів, діяльності наукових установ і закладів вищої освіти та ін.;
 • залучення, за сприяння представників української наукової діаспори, закордонних викладачів до навчання студенів українських закладів вищої освіти, а також спільної підготовки магістрів і аспірантів українськими та закордонними установами.

У 2023 році була створена цифрова платформа «Українська наукова діаспора». Платформа містить цифрову мапу з інформацією про українських вчених, які перебувають за кордоном, та готові до співпраці з вченими, які працюють в Україні.

Платформа наразі налічує 190 зареєстрованих користувачів. Більшість зареєстрованих науковців перебувають у трьох країнах: Німеччині, Польщі та Франції.

Найпоширеніші галузі досліджень, у яких працюють зареєстровані на платформі науковці:

 • Економіка і бізнес;
 • Біологічні науки;
 • Фізичні науки.

Важливо зазначити, що дані платформи постійно оновлюються. Актуальна інформація про українську наукову діаспору розміщена на вебсайті платформи.

Українська наукова діаспора вже має осередки в таких країнах:

Австрія:

Бразилія:

Іспанія:

Люксембург:

Німеччина:

Польща:

Португалія:

Фінляндія:

Франція:

Чеська Республіка:

Швейцарія:

Швеція:

Координатори проєкту: