A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Інноваційні проекти

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" Кабінетом Міністрів України затверджено "Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів" від 17 вересня 2003 р. № 1474.

Згідно з цим Порядком проводиться державна реєстрація інноваційних проектів, ведеться Державний реєстр інноваційних проектів (далі - Реєстр) та публікується інформація про інноваційні проекти в офіційному бюлетені МОН .

Суб’єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію, подає до МОН такі документи:

1) заяву про розгляд інноваційного проекту за формою, затвердженою МОН (наказ МОН від 30.07.2013 № 1052);

2) інноваційний проект за формою, затвердженою МОН (наказ МОН від 30.07.2013 № 1052), прошитий, пронумерований, засвідчений підписом і скріплений печаткою заявника;

3) бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та електронному носіях (наказ МОН від 13.12.2013 № 1764);

5) фізична особа, крім того, копію документа, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в поданих документах, покладається на заявника.

Рішення про державну реєстрацію інноваційного проекту приймається МОН на підставі висновку організації з проведення експертизи інноваційних проектів (далі - експертна організація).

Експертиза інноваційного проекту проводиться експертною організацією відповідно до Закону України “Про наукову та науково-технічну експертизу” та порядку, затвердженого МОН (наказ МОН 30.07.2013 № 1052) , за рахунок коштів заявника у строк, визначений договором про її проведення.

За наявності позитивного висновку експертної організації МОН у п’ятиденний строк приймає рішення про кваліфікування проекту як інноваційного або пріоритетного інноваційного та проводить його державну реєстрацію і вносить проект до Реєстру, який ведеться на паперовому та електронному носіях.

Одночасно з внесенням інноваційного проекту до Реєстру МОН видає заявнику свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту за формою згідно з додатком 1 Порядоку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів від 17 вересня 2003 р. № 1474.

Факт видачі МОН свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту фіксується у спеціальному журналі та засвідчується підписом особи, яка видала, і особи, яка одержала свідоцтво.

Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту є чинним протягом семи років після дати його видачі. Після закінчення цього строку державна реєстрація і відповідний запис у реєстрі анулюються за рішенням МОН, затвердженим відповідним наказом. Інформація про це публікується в офіційному бюлетені МОН.

Отримати консультації щодо реєстрації інноваційних проектів можна звернувшись до відділу розвитку інноваційної інфраструктури Головного управління із забезпечення реалізації державної політики у сферах інноваційної діяльності та трансферу технологій Директорату інновацій та трансферу технологій:

в. о. начальника відділу розвитку інноваційної інфраструктури

САВІЛОВА Маргарита Віталіївна 

(044) 287-82-02 e-mail: savilova@mon.gov.ua

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, кабінет 116 - г


головний спеціаліст розвитку інноваційної інфраструктури

БЄЛУГІНА Марина Анатоліївна

(044) 287-82-02 e-mail: belugina@mon.gov.ua

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, кабінет 116 - г


головний спеціаліст розвитку інноваційної інфраструктури

 СЄДОВ Андрій Олегович

(044) 287-82-52 e-mail: sedov@mon.gov.ua

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, кабінет 116 - г