A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Фахова передвища, вища освіта

До Міністерства надходять численні звернення громадян про надання роз’яснень щодо відмови органами Державної прикордонної служби України у перетині державного кордону студентам денної форми навчання закладів фахової передвищої та вищої освіти, які відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на час дії воєнного стану.

Інформуємо, що відповідно до статті 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Так, частиною першою статті 8 зазначеного Закону встановлено, що військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Крім того, військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучення їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення.

Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їх соціального захисту з урахуванням вимог закону регламентовано постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану» від 13.07.2011 № 753.

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів.

Також маємо зазначити, що на виконання вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Державною прикордонною службою України надіслано циркулярний лист органам Держприкордонслужби від 17.03.2022 № 23-6855/0/6-22-Вих «Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану».

Згідно з підпунктом 9 пункту 3 зазначеного вище листа обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовуються до здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) за наявності підтверджуючих документів, якими можуть бути довідки про відстрочку, видані військкоматами про тимчасову непридатність (від 1 до 6 місяців) до військової служби.

Для перетину державного кордону України здобувачам освіти необхідно мати такі документи:

 • відстрочку від призову, яку можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем прописки на підставі довідки з вишу, де навчається студент;
 • дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем прописки. Його можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному університеті.

Контакти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розміщено за посиланням. 

Відповідно до Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2015 року № 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 р. за № 493/26938 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2020 року № 1351, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2020 р. за № 1249/35532) у разі втрати документа про вищу освіту, заклад освіти виготовляє дублікат документа про вищу освіту.

Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до закладу освіти, що видав документ про вищу освіту.

Якщо заклад освіти, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його правонаступнику.

У разі відсутності правонаступника закладу освіти, що припинився, а також якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності, заклад освіти не переміщено з населеного пункту, що знаходиться на непідконтрольній українській владі території), заява подається до Міністерства освіти і науки України, який визначає заклад освіти, що створює в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) замовлення, виготовляє та видає особі документ (дублікат документа) про вищу освіту.

У заяві про видачу дубліката зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження;
 • серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 • найменування закладу освіти та рік його закінчення; назва документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється; найменування спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми), причина замовлення дубліката документа про вищу освіту та інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката.

Замовлення на формування інформації, що відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту, створюється закладом освіти на основі інформації, що міститься в ЄДЕБО та підтверджує факт видачі документа про вищу освіту.

Отримати інформацію, що підтверджує факт видачі документа про вищу освіту, що міститься в ЄДЕБО можна вільно та безоплатно в ДП «Інфоресурс» за посиланням: inforesurs.gov.ua, у разі здобуття вищої освіти після 2000 року.

Якщо в ЄДЕБО немає інформації щодо документа про вищу освіту, відповідальна особа закладу освіти завантажує до ЄДЕБО скановані копії документів, що підтверджують здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або факт видачі документа про вищу освіту, якими є архівна довідка про навчання особи та виписка з журналу реєстрації виданих дипломів (титульної сторінки журналу та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою документа про вищу освіту) або акт знищення первинного документа про вищу освіту.

У разі якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу освіту відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені архіви закладу освіти, відповідальна особа закладу освіти завантажує до ЄДЕБО рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти із зазначенням номера судової справи, форми та дати судового рішення або офіційний лист відповідного уповноваженого органу, яким підтверджено факт проставлення штампа «Apostille» або вчинення консульської легалізації. 

У зв’язку з триваючою збройною агресією російської федерації проти України та з метою збереження життя та здоров’я громадян України, створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану для учасників освітнього процесу заклади фахової передвищої освіти тимчасово переміщуються до інших регіонів нашої держави.

З Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей, де тривають активні бойові дії, переміщено 94 заклади фахової передвищої освіти державної, комунальної та приватної форми власності. З них – 20 закладів фахової передвищої освіти, що мають статус окремих юридичних осіб та 41 – відокремлений структурний підрозділ закладів вищої та фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України; 24 заклади фахової передвищої освіти, що мають статус окремих юридичних осіб та 9 коледжів відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, що перебувають у сфері управління обласних державних адміністрацій, Міністерства охорони здоров’я України, інших засновників.

Наразі завершено переміщення закладів фахової передвищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Найбільше закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України переміщено до Дніпропетровської області – Державний вищий навчальний заклад «Слов'янський коледж транспортної інфраструктури», Слов'янський хіміко-механічний технікум, Донбаський державний коледж технологій та управління, Бахмутський фаховий коледж транспортної інфраструктури, Відокремлений структурний підрозділ «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського», Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський машинобудівний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», Курахівська філія Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій, Відокремлений структурний підрозділ «Донецький фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського», Відокремлений структурний підрозділ «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Відокремлений структурний підрозділ «Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії».

Також заклади фахової передвищої освіти, відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України переміщено та продовжують працювати й в інших, безпечних регіонах зокрема:

 • Запорізької області (м. Запоріжжя)Мелітопольський промислово-економічний фаховий коледж, Дніпрорудненський індустріальний коледж, Відокремлений структурний підрозділ «Токмацький механічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка», Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», Відокремлений структурний підрозділ «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету, Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • Полтавської областіВідокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Відокремлений структурний підрозділ «Кадіївський педагогічний фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Відокремлений структурний підрозділ «Рубіжанський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 • Одеської областіЛисичанський промислово-технологічний фаховий коледж, Херсонський морський коледж рибної промисловості, Відокремлений структурний підрозділ «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка», Відокремлений структурний підрозділ «Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського державного екологічного університету», Відокремлений структурний підрозділ «Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії», Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка»;
 • Кіровоградської областіВідокремлений структурний підрозділ «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету», Відокремлений структурний підрозділ «Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету», Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»;
 • Івано-Франківської областіРубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж, Генічеський фаховий коледж Херсонського державного університету, Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського Херсонського державного університету, Відокремлений структурний підрозділ «Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури»;
 • Волинської областіВідокремлений структурний підрозділ «Бахмутський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Відокремлений структурний підрозділ «Костянтинівський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Вінницької областіВiдокремлений структурний пiдроздiл «Краматорський фаховий коледж промисловостi, iнформацiйних технологiй та бiзнесу Донбаської державної машинобудiвної академiї», Каховський агротехнологічний фаховий коледж;
 • Черкаської області - Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж, Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну, Слов'янський енергобудівний фаховий коледж;
 • Хмельницької областіМаріупольський будівельний фаховий коледж, Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-технологічний фаховий коледж Херсонського національного технічного університету»;
 • Чернівецької областіВеликоанадольський лісотехнічний фаховий коледж імені Віктора Єгоровича фон Граффа; Новокаховський приладобудівний фаховий коледж;
 • Тернопільської областіМаріупольський електромеханічний технікум, Первомайський індустріально-педагогічний коледж;
 • Львівської областіСелидівський гірничий технікум;
 • м. КиєвіВугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету;
 • м. ХарковіКуп’янський автотранспортний фаховий коледж, Відокремлений структурний підрозділ «Вовчанський фаховий коледж Державного біотехнологічного університету». 
 

Інформація про тимчасово переміщені заклади фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України, що мають статус окремих юридичних осіб, доступна за посиланням.

 

Донецька область

Тимчасово переміщений заклад фахової передвищої, вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України
Контакти
 • Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» та Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» тимчасово переміщено на базу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Дніпропетровська область).
 • Омельченко Світлана Олександрівна, ректор, 0662040338, saomel.ddpu@gmail.com
 • Набока Ольга Георгіївна, проректор з науково-педагогічної роботи, 0505427717, olganaboka911@gmail.com
 • Іванчук Володимир Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, 0501410215, ivanchuk.vladimir777@gmail.com
 • Бєліцька Євгенія Миколаївна, директор Відокремленого структурного підрозділу "Горлівський інститут іноземних мов", 0502102959, belitskay@yahoo.com
 • Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» разом з відокремленими структурними підрозділами «Бахмутський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», «Костянтинівський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» тимчасово переміщено на базу Луцького національного технічного університету (вулиця Львівська, 75, місто Луцьк, Волинська область)
 • Основні підрозділи університету розміщено на території корпусу Луцького національного технічного університету в м. Луцьк за адресою вул. Софії Ковалевської, 29
 • Контакти
 • «Приазовський державний технічний університет» разом з відокремленими структурними підрозділами «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», «Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», «Маріупольський машинобудівний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» тимчасово переміщений на базу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (проспект Дмитра Яворницького, 19, місто Дніпро, Дніпропетровська область).
 • Контактні телефони керівників навчальних підрозділів розміщено на сайті університету
 • Форму для здобувачів освіти щодо уточнення контактів та вирішення нагальних питань можна заповнити за посиланням
 • Донбаська державна машинобудівна академія тимчасово переміщена на базу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (вулиця Руська, 56, місто Тернопіль, Тернопільська область)
 • Відокремлений структурний підрозділ «Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії» тимчасово переміщений на базу Машинобудівного фахового коледжу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (проспект Гагаріна, 72, місто Дніпро, Дніпропетровська область)
 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури разом з відокремленим структурним підрозділом «Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури тимчасово переміщена на базу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (вулиця Карпатська, 15, місто Івано-Франківськ, Івано-Франківська область)
 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури - (095) 084-17-86;
 • Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж ДонНАБА (099) 972-25-37, (050) 841-61-09 – бухгалтерія.
 • Контакти на сайті закладу: https://donnaba.edu.ua/contacts, https://dgkkdonnaba.wixsite.com/dgkk
 • Маріупольський державний університет разом відокремленим структурним підрозділом «Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету» тимчасово переміщений на базу Київського національного університету будівництва і архітектури (Повітрофлотський проспект, 31 , місто Київ)
Контакти:
 • 068-235-0162 (Лідія Володимирівна Коробченко)
 • 098-313-9433 (Юлія Олексіївна Демидова)

Запорізька область

 • Бердянський державний педагогічний університет разом з відокремленим структурним підрозділом «Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету» тимчасово переміщений на базу Запорізького національного університету (вулиця Жуковського, 66, місто Запоріжжя, Запорізька область)
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького тимчасово переміщений на базу Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (вулиця Наукового Містечка, 59, місто Запоріжжя, Запорізька область)
 • Тел.: +38 (096) 21-61-372, +38 (061) 286-23-60
 • Електронна пошта: rectorat@mdpu.org.ua
 • Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного разом з відокремленими структурними підрозділами «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», «Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» тимчасово переміщено на базу Запорізького національного університету (вулиця Жуковського, 66, місто Запоріжжя, Запорізька область);
 • Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» тимчасово переміщено на базу Кропивницького аграрного фахового коледжу ( проспект Університетський, 5/2, місто Кропивницький, Кіровоградська область)
Сайт закладу: http://www.tsatu.edu.ua/

Контактні телефони:
 • (061) 289-12-99, (099) 614-83-02

Ногайський фаховий коледж
 • тел. (050) 666-26-53

Оріхівський фаховий коледж
 • тел. (097) 225-81-22, (099) 952-30-02

Мелітопольський фаховий коледж
 • тел. (098) 429-19-98, (098) 429-19-97

Василівський фаховий коледж
 • тел. (068) 312-22-57, (097) 387-79-18

Бердянський фаховий коледж
 • тел. (050) 947-65-37


Луганська область

 • Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" разом з відокремленими структурними підрозділами «Фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», «Старобільський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», «Кадіївський педагогічний фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», «Рубіжанський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та відокремленим підрозділом «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» на базу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ідентифікаційний код юридичної особи - 01597997, місцезнаходження юридичної особи: вул.. Коваля, 3, м. Полтава, Полтавська область)
 • Луганський національний аграрний університет разом з відокремленими структурними підрозділами «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», «Донецький фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», «Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», відокремленим підрозділом «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету» тимчасово переміщено на базу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара ( проспект Гагаріна, 72, місто Дніпро, Дніпропетровська область)
В процесі реорганізації шляхом приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля разом з відокремленим структурним підрозділом «Сєверодонецький політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» тимчасово переміщено на бази Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (проспект Гагаріна, 72, місто Дніпро, Дніпропетровська область), закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (вул. Шевченка, 12, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область) та за адресою: Кам’янецька вулиця, 159/2, м. Хмельницький, Хмельницька область.
 • Адреса: м. Дніпро, вул. Гагаріна, 72
 • Електронна пошта: uni@snu.edu.ua
 • Веб-сайт: snu.edu.ua
 • Тел. для вступників: +38(099)640-02-86
 • Електронна пошта: vstup@snu.edu.ua

Херсонська область

 • Херсонська державна морська академія разом з відокремленим структурним підрозділом «Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії» тимчасово переміщено на базу Одеського державного аграрного університету (вулиця Канатна, 99, місто Одеса, Одеська область)
 • Електронна пошта (приймальня) ksma@ksma.ks.ua
 • Начальник відділу діловодства і контролю Роменська Олена Валеріївна, тел.: +38(099) 308-91-89
 • Декан факультету судноводіння Нагрибельний Ярослав Анатолійович, тел.: +38(073)7)51-06-54
 • Декан факультету суднової енергетики Акімов Олександр Вікторович, тел.: +38(095) 384-74-42
 • Морський фаховий коледж ХДМА електронна пошта: maritime_college@ukr.net
 • Перший заступник начальника коледжу з усіх напрямків Левківський Руслан Миколайович +38(095) 670-96-45
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет разом з відокремленим структурним підрозділом «Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету» тимчасово переміщено на базу Кропивницького аграрного фахового коледжу (проспект Університетський, 5/2, місто Кропивницький, Кіровоградська область)
 • Херсонський державний університет разом з відокремленими структурними підрозділами Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету, Генічеський фаховий коледж Херсонського державного університету тимчасово переміщено на базу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (вулиця Шевченка, 57, місто Івано-Франківськ, Івано-Франківська область)
Контакти:
 • із загальних питань:+38(096) 310-26-36
 • приймальна комісія:+38(096) 613-05-16
 • електронна пошта: office@ksu.ks.ua
 • сайт закладу: www.kspu.edu
 • Херсонський національний технічний університет разом з відокремленим структурним підрозділом «Економіко-технологічний фаховий коледж Херсонського національного технічного університету» тимчасово переміщено на базу Хмельницького національного університету (вулиця Інститутська, 11, місто Хмельницький, Хмельницька область)
Контактна інформація:
 • електронна пошта: kntu@ kntu.edu.ua
 • тел.: +38(0382) 77-35-65
В.о. ректора:
 • Чепелюк Олена Валеріївна, тел.: +38(095)2154136
Головний бухгалтер:
 • Радкевич Олена Миколаївна, тел.: +38(050)5600102
Відповідальний секретар приймальної комісії:
 • Расторгуєва Марія Йосипівна, тел.: +38(050)707470
Відповідальний з розміщення та розселення:
 • Чорностан Анна Валеріївна, тел.: +38(050)1906338
   

Яким чином відбувається відновлення освітнього процесу для закладів, які були тимчасово переміщені?

Керівник закладу освіти зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення захисту та безпеки учасників освітнього процесу, працівників, збереження майна закладів освіти, у разі необхідності здійснити евакуацію учасників освітнього процесу та працівників до безпечного місця, ініціювати та здійснити тимчасове переміщення закладу освіти, налагодити його діяльність в умовах переміщення.


Як слід проводити освітній процес в ЗВО в умовах воєнного стану?

З урахуванням особливостей стану території та перебігу військових дій Міністерство освіти і науки рекомендує керівникам закладів освіти відновити та здійснювати освітній процес за можливістю в очній або змішаній (очно-дистанційній) формі, в інших випадках – дистанційній формі. У разі проведення навчальних занять у закладі освіти необхідно суворо дотримуватись безпекових вимог.


Як бути зі здобувачами, які на даний момент часу перебувають в ЗСУ, ТРО або займаються волонтерською діяльністю

Важливо забезпечити максимально сприятливі умови навчання (встановлення індивідуального графіку навчання, надання академічної відпустки тощо) для тих здобувачів освіти, які зі зброєю в руках встали на захист України або займаються волонтерською діяльністю.


Як здобувачам освіти навчатися, якщо ЗВО знаходиться в зоні проведення бойових дій і відновлення освітнього процесу неможливо?

Якщо заклади освіти, розташовані у зоні проведення активних бойових дій, не можуть відновити освітній процес, здобувачі таких закладів освіти можуть дочекатись його відновлення, прослухати окремі навчальні дисципліни в інших закладах вищої освіти в рамках внутрішньої академічної мобільності, у системі неформальної освіти або навчатись самостійно.


Як визнаються результати навчання, отримані в межах академічної мобільності під час воєнного стану? 

Результати навчання здобуті в рамках академічної мобільності можуть бути визнані відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, або відповідно до Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затвердженому наказом МОН України від 08 лютого 2022 року № 130, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 року за № 328/37664.


Здобувач другого курсу немає можливості опанувати дисципліну. Як бути в цьому випадку?

Для здобувачів освіти невипускних курсів в разі неможливості виконання індивідуального навчального плану 2021/22 навчального року в повному обсязі, рекомендуємо внести зміни до індивідуальних навчальних планів та здійснити перенесення частини освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик тощо), які не можуть бути виконані в дистанційному або змішаному форматі або для цього неможливо створити необхідних умов з урахуванням ситуації в конкретному закладі освіти, на наступні періоди навчання та завершити 2021/2022 навчальний рік, самостійно визначивши день закінчення навчального року.


В умовах воєнного стану неможливо здійснити практичну підготовку здобувачів 2 та 3 курсу, чи можна її перенести на наступний курс?

Для невипускних курсів практична підготовка може бути перенесена на наступний навчальний рік із внесенням зміни до індивідуальних навчальних планів . За необхідності здобувачам освіти можуть надаватись академічні відпустки.


Чи можна замінити кваліфікаційну роботу на кваліфікаційний іспит?

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2022 р. № 265 у 2022 році керівники закладів фахової передвищої, вищої освіти можуть самостійно визначити форми атестації здобувачів освіти, включаючи відхилення від затверджених стандартів освіти. Принагідно зазначимо, що заміна магістерської (дипломної) роботи на атестаційний іспит може ускладнити визнання здобутої кваліфікації за кордоном.


Якщо неможливо організувати проведення практики на випусковому курсі, як здіснити випуск здобувачів, адже ця компонента є обов'язковою відповідно стандарту вищої освіти?

У разі неможливості проведення виробничої або переддипломної практики, можуть бути внесені зміни до навчальних планів щодо заміни її іншими освітніми компонентами у відповідній кількості кредитів ЄКТС. Допускається, що для випускників закладів освіти 2022 року загальна кількість кредитів ЄКТС, передбачена на практичну підготовку, може бути меншою, ніж визначена відповідним стандартом, за умови перерозподілу відповідної кількості кредитів на інші освітні компоненти. При цьому загальна кількість кредитів ЄКТС за освітньою програмою має відповідати вимогам стандарту.


Як отримати підтверджуючу інформацію стосовно документу про вищу освіту особі, яка тимчасово переміщена за кордон?

Особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про освіту, має можливість за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документу про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), зокрема, у формі електронної виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО.


Наш заклад на даний час не переміщений, освітній процес невідновлений, як продовжити і заврешити навчання студентів?

Підготувати документи про переміщення закладу вищої освіти та здійснити його переміщення на підконтрольну територію. Якщо окремі заклади не будуть переміщені і не відновлять освітній процес, то МОН вживатиме заходів для забезпечення продовження і завершення навчання здобувачів освіти, зокрема із збереженням місць навчання за державним (регіональним) замовленням.


Чи можливе перенесення захисту дипломної роботи, під час воєнного стану, для дипломників, які знаходяться на тимчасово окупованій території України і в яких відсутній інтернет зв'язок? 

Перенесення захисту кваліфікаційної роботи, під час воєнного стану, для здобувачів, які знаходяться на тимчасово окупованій території України і в яких відсутній інтернет зв'язок, неможливе поза межа встановлених термінів.


Чи послаблень немає у разі неможливості проходити підсумкову атестацію і необхідно брати повторний курс за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб?

Послаблень в атестації здобувачів немає. В умовах воєнного стану слід оформити академвідпустку .


Особливості видачі дублікатів дипломів випускникам минулих років, які втратили їх в зоні активних бойових дій чи під час внутрішньої/зовнішньої міграції.

Особливостей немає. Подається запит на створення інформації та виготовлення документу про освіту, крім випадків, коли інформація про документ відсутня в ЄДЕБО, ІВС "Освіта" або знаходиться в архівах на окупованій території.


Чи планує МОН підготовку наказу для ЗВО про критерії конкурсного відбору на державне замовлення 2022 р. на підготовку магістрів та бакалаврів (на базі молодшого спеціаліста)?

Критерії конкурсного відбору будуть прописані в Порядку прийому здобувачів вищої освіти в особливих умовах у 2022 році.


Питання актуальне для всіх ЗВО. Наближається час, коли випускники мають представити свої кваліфікаційні роботи для перевірки керівником роботи, керівниками підрозділів, завідувачів кафедр, рецензентів і т.д. Крім цього, роботи мають бути роздруковані, скріплені та підписані тими ж людьми, які були перед цим зазначені і звичайно самими студентами. Але в сучасних умовах може скластись ситуація, коли хтось або всі зазначені люди (студент, керівник роботи, керівники підрозділів, рецензент) знаходяться за кордоном та/або у ЗСУ/ТрО, тобто підписати роботу фізично не зможуть. Якщо із викладачами, які зараз за кордоном або служать, можна якось організувати заміну, то з підписом студентів питання із заміною не підходить. Розумію, що питання скоріше всього стосується автономії ЗВО і вирішувати потрібно на місцях (наприклад вирішити, що "такі студенти роздрукували роботу, підписали її та надіслали поштою"). 

В разі неможливості застосувати фізичний підпис (студент, керівник роботи, керівники підрозділів, рецензент) рекомендовано застосувати електронний цифровий підпис.


Яким чином завершити навчальний процес з іноземними студентами? Чи існують відповідні особливості?

Для здобувачів невипускних курсів дистанційно завершуємо навчання та переводимо на наступний курс.


Що робити з випускниками, з якими не вдалося встановити зв'язок

Якщо не вдалося встановити зв'язок з випускниками, то видається наказ про надання академічної відпустки з відповідним формулюванням.


Якщо здобувач не має змогу сплачувати контракт, чи має право ЗВО у період військового стану допускати його до складання сесії? Або відправити здобувача в академічну відпустку?

У період військового стану ЗВО може допустити здобувача до складання сесії, якщо він не має змогу сплачувати контракт при умові реструктуризації оплати або в інший спосіб визначений ЗВО.


Чи можна змістити закінчення навчального року (дипломування) для випускних курсів заочників та прискоренників?

Не рекомендовано зміщувати терміни закінчення навчального року (проведення підсумкової атестації) для випускних курсів заочників та заочників зі скороченим строком навчання.


Замовлення дипломів на тимчасово окупованій території.

Функціонування ЄДЕБО у ЗВО розташованих на тимчасово окупованій території заблоковано.


Чи можна переводити в умовах воєнного стану студента першого курсу (батько якого у ЗСУ) з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на бюджет без згоди МОН України?

В разі переведення в межах однієї спеціальності згода МОН України не потрібна. Керуватись слід Положенням про переведення на вакантні місця державного замовлення у ЗВО. Якщо переведення здійснюється в межах різних спеціальностей, обов'язково потрібно отримати дозвіл МОН України.


   

Правила прийому до закладу фахової передвищої освіти

 • Чи потрібно брати за основу «Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році» (далі – Порядок) та розробляти на його основі нові Правила прийому? Чи потрібно у цьому випадку на титульному аркуші писати: «Зміни до Правили прийому до закладу освіти відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році»?. Чи все ж таки потрібно розробляти ПОРЯДОК прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році?

Відповідно до підпункту 21 пункту 2 розділу XIV Закону України «Про фахову передвищу освіту» (далі – Закон): «у 2022 році прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки». Нові Правила прийому в 2022 році розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (вченою радою закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти). Правила прийому, розроблені відповідно до Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти 2022 року, визнаються такими, що втратили чинність.

 • Чи вірно, що Правила прийому 2022 року, які були затверджені на початку року, втратили свою юридичну силу? Їх необхідно видалити з ЄДЕБО та на підставі Порядку розробити та затвердити нові Правила прийому на 2022 рік та внести їх до ЄДЕБО? Правила прийому, які будуть розроблятися на підставі порядку – це якісно новий документ, який не є змінами чи доповненням до вже затверджених Правил прийому?

Правила прийому до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, які розробляються відповідно до законодавства України та Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, є новим документом. Такі Правила прийому не є змінами або доповненнями до Правил прийому, розроблених відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, які мають бути визнані такими, що втратили чинність. Після затвердження нових Правил прийому педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (вченою радою закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти), Правила прийому розміщуються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти і вносяться до ЄДЕБО до 31 травня 2022 року. Правила прийому діють протягом 2022 року. Стара версія Правил прийому залишається в ЄДЕБО до відома.


Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 • Чи має право приймальна комісія фахового коледжу зараховувати на другий курс за регіональним замовленням вступників, якщо не виконаний план прийому за регіональним замовленням на перший курс?

Зарахування вступників для навчання за кошти державного або місцевого бюджету здійснюється виключно на перший курс. Зокрема, і на перший курс навчання з скороченою програмою.

 • Чи повинен заклад фахової передвищої освіти мати ліцензію для підготовки іноземців?

Відповідно до абзацу другого частини 4 статті 18 Закону: «Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється в межах ліцензованих обсягів за спеціальностями за результатами процедури ліцензування в цілому для такого виду діяльності».


Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 • Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти прийом заяв та документів закінчується о 18:00 год 31 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів національного мультипредметного теста (пункту 4 розділ V Порядку). А для вступників, які вступають за кошти фізичних осіб лише за мотиваційним листом також термін 18:00 год 31серпня?

Закінчення прийому заяв та документів для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які вступають за кошти фізичних осіб, не визначено прямо Порядком та визначається Правилами прийому закладу освіти. При цьому необхідно враховувати, що зарахування таких вступників відбувається не пізніше 12.00 год. 16 вересня. Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб та особливості його проведення заклад фахової передвищої освіти може самостійно передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада.

 • Чи можна здійснювати додатковий прийом на основі ОКР кваліфікованого робітника?

Відповідно до пункту 4 розділу V Порядку: «Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому (при цьому зарахування на місця державного або регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, визначених розділом XV цього Порядку).

Тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 і не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів». У цьому випадку не використовується термін «додатковий прийом», натомість може бути перша, друга … сесії прийому.

 • Чим відрізняється додатковий набір від додаткового конкурсного відбору? В Порядку прийому на навчання до ЗФПО вживають обидва терміни.

Проведення додаткового набору заклад освіти визначає своїми Правилами прийому. При цьому, зокрема, визначаються додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на навчання.


Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 • Заяви подаються в електронному чи паперовому вигляді?

Відповідно до пункту 1 розділу VI Порядку:

«1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

 • тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі».

 • Чи правильно ми зрозуміли, що цього року заявки на вступ на основі БЗСО через електронні кабінети? В паперовій формі заявки НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ? Чи ми приймаємо і самостійно вносимо вступника до ЄДЕБО? Чи, в разі, якщо вступник прийшов до нас повинні допомогти йому створити електронні кабінети?

Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім окремих випадків, які визначені у пункті 1 розділу VI. Вступник створює електронний кабінет самостійно або може звернутися за консультаційною допомогою до приймальної комісії будь-якого закладу.

 • Чи має право вступник одночасно подавати заяви та приймати участь у конкурсі на навчання за кошти місцевого бюджету та фізичних осіб, на платну та бюджетну конкурсні пропозиції?

Так, має право. Перше, кількість заяв вступника на різні конкурсні пропозиції та до різних закладів фахової передвищої освіти Порядком не обмежена. Друге, в одній заяві на основну конкурсну пропозицію вступник може зазначити (вибрати в меню): «Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)».


Мотиваційний лист (МЛ)

 • Мотиваційний лист додається до заяви і на основні, і на небюджетні конкурсні пропозиції?

Так. Відповідно до абзацу п’ятого пункту 5 розділу VI Порядку: «До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці». Ця вимога стосується усіх конкурсних пропозицій як основних, так і небюджетних.

 • Мотиваційний лист подають вступники і на основі БЗСО, і на основі ПЗСО, і не залежно від того, чи поступають на державне чи платне місця?

Так. Вступник додає мотиваційний лист до заяви на будь-яку конкурсну пропозицію.

 • Якщо абітурієнт подає документи на бюджет, то чи повинен він крім проходження індивідуальної усної співбесіди подавати ще й мотиваційний лист?

Так, до заяви вступник обов’язково додає мотиваційний лист.

Мотиваційний лист один на всі спеціальності чи на кожну спеціальність різні МЛ?

Мотиваційний лист є складовою пакета документів, які вступник подає разом з заявою. У заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти. Для різних конкурсних пропозицій вступник має подавати різні заяви, і, відповідно, різні мотиваційні листи.

 • Подання мотиваційного листа в електронній формі передбачає завантаження вступником файлу певного формату чи вставлення тексту у відповідне поле у кабінеті вступника?

Текст мотиваційного листа в електронній формі вступник може набрати або скопіювати у відповідне поле в кабінеті вступника.

 • Хто встановлює вимоги до змісту мотиваційних листів?

Вимоги до змісту мотиваційних листів самостійно розробляються закладом освіти, затверджуються та оприлюднюються.

 • Чи будуть рекомендації від Міністерства освіти і науки України для абітурієнтів щодо написання мотиваційного листа, адже зазвичай вступники вибирають певну освітньо-професійну програму за рекомендаціями батьків і про відповідні очікування нічого не знають?

Міністерство освіти і науки України рекомендацій щодо написання мотиваційних листів надавати не планує. Відповідно до абзацу шостого пункту 8 розділу VII: «Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти не пізніше 1 червня». Таким чином, це зона власної відповідальності закладу фахової передвищої освіти.

 • Яка кількість слів у мотиваційному листі вступника?

Загалом це питання закладу освіти, проте МОН з розумінням поставиться до обмеження максимального обсягу мотиваційного листа з міркувань раціонального використання часу працівників приймальної комісії.

 • Цього року вступники подають заяви тільки на одну спеціальність або як у попередні роки на три, тоді мотиваційний лист потрібний на кожну спеціальність?

Кількість заяв не регламентується. Мотиваційний лист подається окремо до кожної заяви. Вступник може використовувати повністю або частково однаковий текст мотиваційних листів.

 • Всі хто поступає на платне, поступає ЛИШЕ за результатами мотиваційного листа? Розділ V, пункт 2, підпункт 5 Порядку помилка? Творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому.

При вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, конкурсний відбір здійснюється тільки на підставі розгляду мотиваційних листів. Дякуємо за виявлення технічної помилки в тексті Порядку. Помилку буде усунуто.

 • Чи необхідно створювати критерії оцінювання мотиваційного листа та затверджувати їх у керівника закладу освіти?

Вимоги до мотиваційних листів розробляються закладами освіти самостійно. Відповідно, необхідно передбачити і як буде визначатися відповідність мотиваційних листів вступників цим вимогам .


Конкурсний відбір, його організація та проведення

 • Для вступу на заочну форму навчання, контракт, раніше приймали вступні іспити. Як бути зараз? Теж повинна бути індивідуальна усна співбесіда?

Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку: «Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:…. для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти – у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених цим Порядком випадках;». Інших видів вступних випробувань для цієї категорії вступників Порядком не передбачено.

 • Якщо абітурієнт вступає на старші курси з нормативним терміном навчання і раніше це був іспит з фаху, яким чином зараз його приймати? Чи маємо право проводити вступний іспит з фаху?

В питанні не визначено, про вступ на якій основі йде мова. Слід користуватися нормами, визначеними в пункті 1 розділу VII Порядку:

«Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:
 • …для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених цим Порядком випадках;
 • в інших випадках – відповідно до Правил прийому.»

Якщо вступник подав заяву на основну конкурсну пропозицію, але планує вступати тільки на контракт (зробив у заяві відповідну позначку), чи потрібно йому складати співбесіду?

Ні. Якщо під час подання заяви вступник зазначив, що він претендує на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, то така особа приймає участь у конкурсному відборі на підставі розгляду мотиваційних листів.

 • Для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти на місця регіонального замовлення вступник складає індивідуальну усну співбесіду, та до заяви подає мотиваційний лист, а для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб достатньо тільки до заяви подати мотиваційний лист?

Так. Конкурсний відбір для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється лише на підставі розгляду мотиваційних листів.

 • Коледж розташований за 10 кілометрів від кордону з Польщею, має можливість створити безпечні умови для вступників. Чи можливе проведення вступних випробувань очно, в приміщеннях закладу?

Так. Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів заклад освіти обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

 • На спеціальності «Право» державних місць немає. Ця спеціальність завжди має добру конкурсну ситуацію (у нас щорічно приблизно 120 заяв на 40 місць ліцензованого обсягу), завжди проводили комп'ютерне тестування і зараховували найкращих. В цьому році на підставі тільки мотиваційного листа, який може написати будь-хто, зарахованими можуть бути не найкращі вступники. Чи заклад освіти для вступу на цю спеціальність передбачити проведення індивідуальної усної співбесіди?
 • Чи можливо поєднання мотиваційного листа та результатів внутрішнього тестування з математики для вступаючих до Фахових коледжів морського транспорту, для покращення якості відбору на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.
 • Якщо вступник планує на контрактну форму навчання, то подає мотиваційний лист. Чи має заклад освіти право проводити усні співбесіди до цих МЛ (ситуація - коли три особи претендує на одне місце), як додатковий критерій оцінювання, якщо це пропише у своїх правилах прийому?

Вступ для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб у 2022 році здійснюється тільки за результатами розгляду мотиваційних листів. Індивідуальні усні співбесіди для цієї категорії вступників не проводяться. Якщо заклад освіти прогнозує складну конкурсну ситуацію з вступом на відповідну конкурсну пропозицію за кошти фізичних та юридичних осіб, то він може залучити додаткові інструменти регулювання кількості вступників, включаючи вартість навчання.

 • Вступ на спеціальності, які передбачають творчий конкурс відбувається ЛИШЕ за творчим конкурсом чи можна давати ІУС + Творчий конкурс?

Для вступу за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, тільки творчий конкурс. Одночасне проведення індивідуальної усної співбесіди і творчого конкурсу Порядком не передбачено з міркувань безпеки (мінімізація відвідування закладів освіти).

 • Чи має право сам абітурієнт обирати форму (очну або дистанційну) вступного випробування?

Форму проведення вступного випробування обирає заклад освіти з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. Заклад може враховувати особливості ситуації окремих вступників.


Індивідуальна усна співбесіда (ІУС)

 • Як мають проводитися індивідуальні усні співбесіди? Які можуть бути форми їх проведення? Чи може це бути дистанційно, якщо потенційний вступник за кордоном, а планує вступ на бюджет?

Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

Для проведення індивідуальної усної співбесіди дистанційно така можливість має бути передбачена Правилами прийому закладу освіти. Індивідуальна усна співбесіда дистанційно може складатись вступником незалежно від місця його перебування.

 • Питання стосовно того, як саме абітурієнт буде складати ІУС, очно чи дистанційно, обирає заклад освіти чи абітурієнт? За яким критерієм?

Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. При цьому закладом можуть бути враховані інші фактори: місцеперебування закладу чи вступника, технічні можливості тощо. Наприклад, перебування на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій є поважною обставиною для надання можливості такому вступнику складання індивідуальної усної співбесіди дистанційно навіть у разі, якщо заклад ухвалив рішення про очне проведення індивідуальної усної співбесіди.

 • Чи можна проводити індивідуальні усні співбесіди у різних формах (дистанційно, контактно, комбіновано)? Як фіксувати її результати (якщо онлайн)? Можуть бути апеляції. Чи можливий варіант запису співбесіди?

Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

У випадку проведення індивідуальної усної співбесіди дистанційно заклад може проводити її відеозапис. Такий запис може бути використано при розгляді апеляційних заяв вступників. Про здійснення відеозапису вступники мають бути попереджені.

 • Хто повинен бути присутнім на ІУС, крім викладачів, які ще члени комісії?

Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід та їх особливості заклад освіти визначає самостійно.

 • Чи можна здійснювати прийом через співбесіду лише з одного предмету на вибір закладу освіти?

Індивідуальна усна співбесіда передбачає оцінювання підготовленості вступника з одного або двох предметів. Кількість предметів, з яких проводиться індивідуальна усна співбесіда, і самі предмети заклад самостійно визначає в Правилах прийому для кожної конкурсної пропозиції окремо.

 • У програму індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі базової загальної середньої освіти включати питання з української мови та математики? Чи можна інші предмети (залежно від обраної вступником освітньо-професійної програми)?
 • Які предмети для вступників на базі БЗСО повинні бути винесені на індивідуальну усну співбесіду? Це комбінація українська мова + географія чи може бути лише профільний предмет (географія)?

Індивідуальна усна співбесіда передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів. Ці предмети заклад освіти самостійно визначає в Правилах прийому для кожної конкурсної пропозиції окремо.

 • Вступники на основі ОКР кваліфікованого робітника, які претендують на місця державного замовлення, повинні проходити індивідуальні усні співбесіди з фахового предмету чи з української мови?

Предмети, з яких проводиться індивідуальна усна співбесіда, заклад освіти визначає в Правилах прийому для кожної конкурсної пропозиції самостійно.

 • Чи можна під час проведення індивідуальної усної співбесіди онлайн (дистанційно) оцінювати знання абітурієнтів за допомогою комп'ютерного тестування?

Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році передбачено саме індивідуальну усну співбесіду як форму вступного випробування, тобто запитання та відповіді мають бути озвучені. Оцінювання підготовленості вступника, його знань, умінь та навичок при проведенні дистанційної індивідуальної усної співбесіди за допомогою технологій комп’ютерного тестування або подібне є виправданим, якщо вступник має особливі освітні потреби, які унеможливлюють або роблять неефективною індивідуальну усну співбесіду (це оформлюється окремим рішенням приймальної комісії).

 • На базі БЗСО при проведенні ІУС можна використовувати все ж таки тестові завдання чи ні?

Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році передбачено саме індивідуальну усну співбесіду як форму вступного випробування. Використання тестів в якості питань індивідуальної усної співбесіди, звичайно, неможливо заборонити. Але чи буде це ефективним способом визначення рівня підготовленості вступника?

 • Чи можна при проведенні індивідуальної усної співбесіди онлайн попросити абітурієнта заплющити очі і відповідати із закритими очима?

Ні. Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. При деяких захворюваннях вимога заплющення очей може становити небезпеку. І, головне, не можна принижувати вступника.

 • Яким чином оформити результати співбесіди?

Індивідуальна усна співбесіда є формою вступного випробування, оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Форми відомостей та/або інших документів, які використовуються для оформлення результатів індивідуальної усної співбесіди, встановлюються закладом освіти.

 • Як буде оцінюватися співбесіда для вступу на основі БЗСО?

Програми індивідуальних усних співбесід, форму їх проведення оцінювання заклад визначає самостійно. Програми індивідуальних усних співбесід, відповідно, повинні містити і критерії оцінювання.

 • Відповідно до пункту 5 розділу І Порядку індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Як можна встановити критерії оцінювання індивідуальної усної співбесіди за шкалою 100-200 (з кроком в один бал). Тобто, якщо заклад визначив мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань 120, то для виставлення позитивної оцінки критерії оцінювання будуть 121, 122, 123, 124, 125 і т.д….до 200. Скільки питань повинен отримати вступник для отримання максимальної кількість балів?

Крок в один бал є мінімальним. Конкурсний бал не обчислюється з точністю до сотих або десятих. Програми вступних випробувань, зокрема і критерії оцінювання, розробляються закладом освіти самостійно.

 • Чи можна при оцінюванні ІУС розробити критерії зі шкалою з мінімальним кроком 10 і більше? В Порядку чітко прописано 100-200 із кроком 1 (не більше і не менше). То як бути? Будуть зміни до Порядку чи порушувати Порядок?

Звертаємо увагу, що вираз «не більше і не менше» щодо визначення балів ніде не встановлено Порядком. Крок в один бал є мінімальним. Зміни до Порядку можливі, але порушувати його не варто.

 • Де можна знайти Положення про проведення ІУС, яке передбачає оцінювання за шкалою 100-200 балів, а не рівні оцінювання (достатній, недостатній), а також критерії оцінювання ІУС?

За власним рішенням окреме Положення про проведення ІУС заклад освіти може розробити самостійно.

 • Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які відвідували підготовчі курси?

У пункті 5 розділу VII Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році визначено, що оцінка індивідуальної усної співбесіди може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього.

 • До оцінки індивідуальної усної співбесіди може включатися максимально тільки до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів? Але раніше було до п'ятдесяти…

Відповідно до пункту 5 розділу VII для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення оцінка індивідуальної усної співбесіди може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього. Оцінка індивідуальної усної співбесіди виставляється за шкалою 100-200 і 10 балів складає десять відсотків оцінки. За раніше існуючою системою розрахунку конкурсного бала оцінка за підготовчі курси могла сягати 50 балів з максимальних 650 балів.

 • Коли вступнику оголошується бал за індивідуальну усну співбесіду (одразу по її завершенню чи пізніше)?

Індивідуальна усна співбесіда є формою вступного випробування. Особливості проведення вступних випробувань визначаються закладом освіти самостійно. Логічно оголошувати оцінку індивідуальної усної співбесіди одразу по її завершенні (оцінюється кожний вступник по визначеним критеріям), у разі проведення індивідуальної усної співбесіди дистанційно оголошення її результатів у той самий день після завершення роботи з групою вступників не буде створювати додаткових ризиків, пов’язаних з невиправданою концентрацією людей в межах одного приміщення.

 • Яким чином протоколювати індивідуальну усну співбесіду, якщо вона проходитиме у дистанційному форматі? Чи законна відеофіксація і чи має вона юридичну силу при апеляції?

Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. Індивідуальні усні співбесіди можуть проводитися у формах, які передбачено Правилами прийому закладу освіти.

Відеофіксація може проводитися за умови, що це передбачено закладом та вступники попереджені про це.

 • Як зберегти результати он-лайн відповіді вступників в особовій справі, чи буде дійсним роздрукований результат відповіді?

Особливості проведення вступних випробувань визначаються закладом освіти самостійно. Відеофіксація, протокол, стенограма запису тощо.

 • Для вступників на основі ПЗСО передбачена можливість замість проходження індивідуальної усної співбесіди подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) з двох предметів. Чи потрібно в індивідуальній співбесіді для такої категорії вступників передбачити також завдання з двох предметів? Чи може індивідуальна усна співбесіда проводитися з одного предмета за вибором закладу освіти?

Кількість предметів, з яких проводиться індивідуальна усна співбесіда, заклад самостійно визначає в Правилах прийому для кожної конкурсної пропозиції окремо. Незалежно від кількості предметів вступнику виставляється одна оцінка. Кількість предметів індивідуальної усної співбесіди не пов’язана з кількістю предметів ЗНО чи НМТ, які можуть бути використані при формуванні конкурсного бала.

 • Яким чином ідентифікувати особу, що подала документи на вступ в електронному вигляді та підключилась до індивідуальної усної співбесіди дистанційно?

Ідентифікувати особу, що подала документи на вступ в електронному вигляді та підключилась до індивідуальної усної співбесіди дистанційно можна за допомогою технічних засобів зв’язку, зокрема, використання відео з пред’явленням вступником на камеру документів, що посвідчують його особу (зокрема, з використанням Дії). При цьому проведення індивідуальних усних співбесід може записуватися, що сприятиме забезпеченню прозорості вступної кампанії. Про здійсненні відеозапису індивідуальної усної співбесіди вступники мають бути попереджені завчасно.

У разі неможливості ідентифікації вступника вступне випробування проводитись не може.


Конкурсний бал

 • Чи враховуються додаткові конкурсні бали отримані на підготовчих курсах у абітурієнтів платної форми навчання?

Ні. До десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього може включати оцінка індивідуальної усної співбесіди, яка проводиться для вступників на місця державного (регіонального) замовлення. Для вступу на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб рейтинговий список формується на підставі розгляду мотиваційних листів, бали за які не нараховуються.

 • Коли вступник подає результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років) або національного національного мультипредметного теста, то конкурсний бал вступника рахується як середнє арифметичне?

Так. Відповідно до абзацу шостого пункту 5 розділу VII для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх трьох предметів національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

 • Якщо вступник на базі ПЗСО подає НМТ, то середню оцінку брати при складанні трьох чи вибирати два предмети?

Порядком визначено: середній бал усіх (тобто трьох!) предметів національного мультипредметного теста.

 • Чи можна змішувати результати ЗНО із результатами НМТ? Наприклад, вступник хоче взяти результат з мови із ЗНО, а результат іншого предмету (наприклад з історії) із НМТ. Чи це повинно відбуватися в межах одного виду?

Порядком передбачено використання або результатів зовнішнього незалежного оцінювання, або національного мультипредметного теста. Порядком використання комбінацій результатів не передбачено.

 • Які предмети національного мультипредметного теста або зовнішнього незалежного оцінювання повинні бути визначені у конкурсних пропозиціях для обрахунку конкурсного балу?

Ніяких. Для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення вступник може замість проходження індивідуальної усної співбесіди подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів. Таким чином, заклад освіти не має повноважень визначати в конкурсних пропозиціях предмети ЗНО або НМТ для розрахунку конкурсного бала.

 • Яким є використання результатів національного мультипредметного теста вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти при вступі до коледжу?

Для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення конкурсний бал визначається як оцінка творчого конкурсу або індивідуальної усної співбесіди. Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати національного мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

 • Як розраховується конкурсний бал для вступників на небюджетні конкурсні пропозиції?

Конкурсний відбір на небюджетні конкурсні пропозиції проводиться на основі розгляду мотиваційних листів. Конкурсний бал за мотиваційні листи не виставляється.

 • У розділі І п. 5 абзац 9: конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до одиниці відповідно до Порядку та цих Правил прийому. Оскільки для ФМБ на основі базової середньої освіти збережено СК, який дорівнює 1,05, то кінцевий конкурсний бал може бути не ціле число. Округлення до одиниці буде автоматично робити база чи це має робити приймальна комісія?

Розрахунок буде виконано ЄДЕБО за загальними правилами округлення.

 • Чи сільський коефіцієнт використовується для БЗСО і ПЗСО (в Порядку прописаний тільки для БЗСО)?

Так. Використовується. Дякуємо за виявлення технічної помилки в тексті Порядку. У відповідний пункт Порядку будуть внесені відповідні правки.


Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 • Спеціальні умови вступу. Чи будуть квоти і в яких межах?

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету визначаються категорії осіб, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення. Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році квоти передбачені тільки для іноземців.

 • Кількість вступників, які рекомендовані до зарахування за спеціальними умовами, становить тільки тридцять відсотків?

Ні. Відповідно до пункту 3 розділу VIII: «Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності». Таким чином, питома вага вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого розділу VIII не обмежується.

 • Яким чином розподіляються місця регіонального замовлення особам зі спеціальними умовами?

Відповідно до пункту 2 розділу VIII всі вступники на основну конкурсну пропозицію на місця за кошти регіонального замовника, які пройшли вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу та отримали позитивну оцінку рекомендуються до зарахування на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).


Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 • Як формувати рейтинговий список вступників до ЗФПО, якщо кількість тих, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення, буде перевищувати 30 відсотків? Чи не станеться так, що більшість державних місць займуть пільгові категорії вступників?

Кількість вступників пільгових категорій, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди на бюджетні місця, може перевищувати 30 відсотків. У такому разі всі вони повинні отримати рекомендацію для зарахування на бюджетні місця. В окремих випадках може статись, що більшість бюджетних місць буде надана пільговим категоріям вступників. Принагідно нагадуємо, що відповідно до пункту 3 розділу VIII: «Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності».

 • Розділ IX, пункт 2, абзац 2 «за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках.» В яких саме випадках? Контракту?

Так. Для вступу на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб побудова рейтингового списку здійснюється тільки на підставі розгляду мотиваційних листів.

 • Як виставити рейтинг абітурієнтам, що вступають на контракт за мотиваційним листом, якщо бали за лист не передбачено? Які бали вносити при цьому в ЄДЕБО?

Мотиваційний лист – інструмент конкурсного відбору, який використовується для формування рейтингового списку вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рейтинговий список при цьому формується за результатами розгляду мотиваційних листів. Виставлення балів за мотиваційні листи не передбачено. Бали в ЄДЕБО за результатами розгляду мотиваційних листів не вносяться.

 • Якою є технологія рейтингування вступників за розглядом мотиваційних листів. Як вибудувати рейтинг для оприлюднення?

Порядок формування та коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на підставі розгляду мотиваційних листів визначається Правилами прийому закладу освіти.

 • За якими критеріями розглядається та рейтингується мотиваційний лист?

Вимоги до мотиваційних листів розробляються закладами освіти самостійно. Відповідно, заклад самостійно визначає і відповідність мотиваційних листів цим вимогам.

 • Хто повинен перевіряти мотиваційний лист? Як його рейтингувати, якщо на контракт буде конкурс? Як це зробити без оцінювання? Як потім батькам пояснити це все і захистити заклад освіти від скарг, судів?

Вимоги до мотиваційних листів розробляються закладами освіти самостійно та оприлюднюються. Для уникнення зазначених ситуацій необхідно чітко прописати всі особливості формування рейтингових списків на основі розгляду мотиваційних листів заздалегідь.

 • Як здійснювати врахування мотиваційного листа при вступі до закладу фахової передвищої освіти при рівних КБ вступників?

Порядок розгляду мотиваційних листів та формування рейтингових списків вступників на підставі такого розгляду визначаються закладом освіти самостійно.

 • Чи складається спільний рейтинг вступників на бюджет і на контракт? І як його розраховувати, якщо у бюджетників є КБ за співбесіду, а у вступників на контракт є тільки мотиваційний лист? Чи це будуть два окремі рейтинги?

Рейтингові списки формуються окремо. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань на навчання за кошти державного або місцевого бюджету, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією. Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, формується за результатами розгляду мотиваційних листів.


Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 • Яким чином має діяти приймальна комісія, якщо вступник, який проходить по рейтингу на бюджет на момент подачі оригіналів документів втратив їх внаслідок надзвичайних обставин?

Перевірити інформацію стосовно документів про освіту вступника можна за допомогою ЄДЕБО.


Переведення на бюджетні місця

 • Для вступу на основі базової середньої освіти: чи можна перевести на вакантні бюджетні місця вступника, який не здавав ІУС, а лише МЛ?

Вступати лише за мотиваційним листом може вступник, який претендує на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб і зазначив у заяві: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення». Правових підстав для переведення таких вступників на вакантані бюджетні місця немає.