A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Перелік документів для подачіПроцедура визнання здійснюється за заявою особи, поданою до компетентного органу з визнання. До заяви Заявник додає такі документи:

1) засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою іноземного документа про освіту (за необхідності - пред’явлення оригіналу);

2) засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад українською мовою додатка до документа та/або інших документів, які містять інформацію про зміст Програми та результати навчання (у разі необхідності - пред’явлення оригіналів).

У разі, якщо у країні походження Документа передбачено видачу електронних Документів, Заявник може надати електронний Документ разом із перекладом цього Документа українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;

3) копії документів про попередню базову/повну загальну середню, професійну (професійно- технічну), фахову передвищу освіту (за наявності такої освіти) у разі необхідності;

4) документ від офіційної установи (довідка, сертифікат або інший) про академічні та/або професійні права, які надаються Власнику в країні походження Документа (у разі необхідності);

5) копії документів, що посвідчують особу Заявника та Власника, якщо Заявник не є Власником.

Документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 4, мають бути засвідчені в країні їх походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (консульська легалізація або проставлення апостиля,- для країн-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), ратифікованої Законом України від 10 січня 2002 року № 2933-III «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів»).

У разі, якщо Документ не засвідчений в країні його видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні, або якщо засвідчення не підтверджує підпис та якість, в якій виступала посадова особа, що підписала Документ, Заявник (Власник) надає до компетентного органу з визнання додаткову інформацію та/або документи, що підтверджують факт видачі та/або автентичність Документа, у тому числі відомості, які містяться в реєстрах, базах даних документів про освіту тощо,- у разі відсутності відкритого доступу до таких реєстрів, баз даних (за необхідності - із перекладом українською мовою).

Документи, зазначені у підпунктах 3-5 пункту 1, подаються до компетентного органу з визнання разом із перекладом українською мовою у разі необхідності.

Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та/або кваліфікацію Власника, у тому числі документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід (за необхідності - із перекладом українською мовою).

Компетентний орган з визнання має право звернутися до офіційних установ та/або Заявника (Власника) для надання додаткової інформації та/або документів, у тому числі афідевіту, необхідних для здійснення процедури визнання Документа та винесення рішення щодо її результатів.

Компетентний орган з визнання має право звернутися до офіційних установ та/або Заявника (Власника) для надання додаткової інформації або документів з метою перевірки походження Документа, документа про попередню освіту з тимчасово окупованих територій України, а також відомостей щодо проходження періодів навчання в нелегітимних освітніх установах, освітніх провайдерах, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.