A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Перелік документів для подачіНезалежно від того, який компетентний орган здійснює процедуру визнання, Заявник подає такі документи:

  1. засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою іноземного освітнього документа (за необхідності – пред’явлення оригіналу);
  2. засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад українською мовою додатка до цього документа та/або інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної програми (за необхідності – пред’явлення оригіналів);

    Документи, зазначені у підпунктах 1 и 2, мають бути засвідчені в країні їх походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (для країн – учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (м. Гаага, 1961), – проставлення штампа «Apostille»).

    У разі якщо документи не засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні, або якщо засвідчення не підтверджує їх автентичності, компетентний орган вживає заходів щодо підтвердження автентичності таких документів;
  3. копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності такої освіти (за необхідності);
  4. копії документів, що засвідчують особу Заявника та власника, якщо власник не є Заявником (за необхідності – з перекладами українською мовою);
  5. заяву на здійснення процедури визнання;
  6. заяву (згоду) власника документів на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та/або кваліфікацію власника, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід (за необхідності – з перекладами українською мовою).

Заявник може подати до компетентного органу документи, зазначені у підпунктах 1–6 цього пункту, в електронному вигляді у форматі цифрових зображень.

Компетентний орган у разі необхідності має право перевірити відповідність цифрових зображень оригіналам та/або копіям з перекладами документів, зазначених у підпунктах 1–4 цього пункту.

Якщо документи надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, компетентний орган може повернути документи без розгляду протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням недоліків, які необхідно усунути.

Форми заяв і квитанцій для подачі документів на процедуру визнання в МОН.