A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Документи, що не потребують та не підлягають процедурі визнанняДокументи, що не потребують процедури визнання в Україні 

Не потребують визнання документи про освіту, видані в країнах, з якими Україною укладено відповідні міжвідомчі угоди, а саме:

За необхідності власник таких документів може звернутися до Національного інформаційного центру академічної мобільності – ENIC Ukraine для отримання відповідної довідки. У разі необхідності верифікації документа, встановлення освітнього, освітньо-професійного ступеня в сучасній системі освіти України тощо, процедура визнання таких документів може бути здійснена за зверненням власника або уповноваженого ним представника.


Причини для відмови у визнанні:

 1. компетентним органом з визнання отримано негативний результат верифікації Документа та/або додатка до нього;
 2. компетентним органом з визнання отримано негативний результат перевірки статусу освітньої установи, освітнього провайдера та/або Програми, за результатами якої виданий Документ;
 3. Документи видані за результатами навчання/здобуття освіти в освітній установі, освітньому провайдері, яка(ий) не є офіційно визнаною(им) в системі освіти держави, до якої належить, та держави, на території якої здійснюється освітня діяльність;
 4. Документ виданий за результатами навчання/здобуття освіти в освітній установі, освітньому провайдері, які не є офіційно визнані в державі, на території якої провадять освітню діяльність, якщо це передбачено законодавством цієї держави, та/або здійснюють освітню діяльність без дотримання вимог чинного законодавства цієї держави;
 5. Документ виданий освітньою установою, освітнім провайдером невизнаних держав (територій) відповідно до зовнішніх правових відносин України;
 6. Документ виданий освітньою установою, освітнім провайдером, що здійснюють освітню діяльність на тимчасово окупованій території України;
 7. Документ виданий освітньою установою, освітнім провайдером, до якої(ого) застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідно до рішення органів державної влади України (в межах дії рішення);
 8. встановлено, що Документ виданий на підставі документів, що походять з освітніх установ, освітніх провайдерів, які провадять освітню діяльність на тимчасово окупованих територіях України;
 9. встановлено, що Власник для здобуття рівня/ступеня вищої освіти, зазначеного в Документі, проходив окремий період навчання в освітніх установах, освітніх провайдерах, які не є офіційно визнаними в системі освіти держави, до якої належать, та держави, на території якої здійснюється освітня діяльність;
 10. Документ виданий за результатами навчання/здобуття освіти в освітній установі, освітньому провайдері, які не є офіційно визнані в державі, на території якої провадять освітню діяльність, якщо це передбачено законодавством цієї держави, та/або здійснюють освітню діяльність без дотримання вимог чинного законодавства цієї держави;
 11. Документ виданий освітньою установою, освітнім провайдером невизнаних держав (територій) відповідно до зовнішніх правових відносин України;
 12. Документ виданий освітньою установою, освітнім провайдером, що здійснюють освітню діяльність на тимчасово окупованій території України:
 13. Документ виданий освітньою установою, освітнім провайдером, до якої(ого) застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідно до рішення органів державної влади України (в межах дії рішення);
 14. встановлено, що Документ виданий на підставі документів, що походять з освітніх установ, освітніх провайдерів, які провадять освітню діяльність та тимчасово окупованих територіях України;
 15. виявлені ознаки підробки, недостовірності інформації в поданих документах;
 16. Документ виданий за результатами навчання, під час якого загальний обсяг навантаження менший за мінімально передбачений освітньою установою, освітнім провайдером обсяг навантаження для одного семестру навчання;
 17. Документ виданий за результатами навчання за Програмою, яка не входить в систему вищої освіти країни походження документа;
 18. Документи не містять повної інформації про Програму, необхідну для встановлення відповідного ступеня та/або освітньої програми в Україні;
 19. Документ виданий за результатами навчання за період, що становить менше ніж один навчальний рік з дати вступу на освітню програму;
 20. Документ виданий за результатами навчання за Програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним ступенем вищої освіти в Україні;
 21. під час здійснення Порівняльного аналізу встановлено суттєву різницю в освітніх програмах, що унеможливлює прийняття рішення про визнання;
 22. протягом 1 року з дати направлення письмового повідомлення Заявнику до компетентного органу з визнання не надано додаткові документи: результати додаткового навчання, результати тестів на компетентність тощо або заяви про продовження цього строку;
 23. встановлено, що Документ одержаний на підставі документа про попередню освіту або період навчання, який не надавав його Власнику відповідних академічних прав;
 24. якщо текст Документа та/або його переклад неможливо прочитати внаслідок пошкодження, наявні незастережні виправлення або дописки, помилки, які суттєво змінюють зміст Документа.