A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Безоплатна правова допомогаВідповідно до Конституції України зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги визначаються Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон).

Відповідно до частини першої  статті 7 Закону безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Безоплатна первинна правова допомога, що надається Міністерством освіти і науки України, включає такі види правових послуг:

  1. надання правової інформації;
  2. надання консультацій і роз'яснень з правових питань, що відносяться до компетенції МОН;
  3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві освіти і науки України здійснюється у порядку, визначеному у статті 10 Закону.

Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, у довільній формі безпосередньо до Міністерства освіти і науки України.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

Надання будь-якого з видів первинної правової допомоги здійснюється на безоплатній основі.

Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.


Розгляд звернень в рамках надання безоплатної правової допомоги здійснюється структурними підрозділами Міністерства відповідно до їх компетенції.

Прийом громадян здійснюється відповідно до Графіка особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України.