A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

ОБСЄПроект «Підтримка удосконалення юридичної освіти та розвитку освіти з прав людини в Україні»

Терміни виконання проекту: лютий-грудень 2013 р.

Мета проекту: удосконалення юридичної освіти та розвиток освіти з прав людини в Україні

Короткий опис діяльності:

Проект «Підтримка удосконалення юридичної освіти  та розвитку освіти з прав людини в Україні» був розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Україні на запит та у співпраці з Міністерством юстиції України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством освіти і науки України, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національним університетом «Києво-Могилянська академія». Проект був затверджений Міністерством закордонних справ України 30 травня 2013 року.

Метою проекту є удосконалення юридичної освіти в Україні шляхом створення необхідних передумов для удосконалення методик та використання сучасних підходів до викладання правничих дисциплін. Для досягнення цієї мети упродовж 2013 року Координатор проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з партнерами проекту здійснив такі заходи.

У рамках компоненту 1, спрямованого на подальший розвиток юридичної освіти відповідно до сучасних підходів, базованих на правах людини та упровадженні підходу, заснованого на правах людини до освітнього процесу, були підтримані такі заходи:

v відповідно до напрацьованих у 2012 році модельних навчальних програм, упродовж червня-грудня 2013 року, Координатор проектів ОБСЄ в Україні за участю викладачів провідних юридичних шкіл підготував проекти посібників для таких навчальних дисциплін як філософія права, правнича етика та правничий аналіз і письмо. Також упродовж червня-грудня 2013 року було проведено сім засідань робочих груп щодо обговорення змісту та кореляції проектів навчальних посібників за напрямками - права людини, філософія права, загальна теорія права, правнича етика, правничий аналіз і письмо, а також засідання щодо доопрацювання рекомендацій щодо правничої освіти та доступу до правничої професії в Україні.

v 14-16 листопада 2013 року у Києві була проведена конференція «Юридична освіта в Україні: зміст і методика викладання юридичних дисциплін», учасниками якої були провідні науковці і правники. Конференція послугувала платформою для широкого обговорення рекомендацій щодо змісту та методик викладання правничих дисциплін і забезпечення якості вищої юридичної освіти загалом. Під час конференції учасники також обговорили питання  створення робочої групи щодо формування державного стандарту юридичної освіти в країні. Співорганізаторами конференції виступили: Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Міністерство освіти і науки України, Міністерство юстиції України, Львівський національний університет імені Івана Франка і Українська правнича фундація.

v 29 листопада – 1 грудня 2013 року у Львові був проведений ІІ Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини для студентів правничих факультетів та молодих юристів. Серед доповідачів Форуму були, зокрема, судді Європейського суду з прав людини, відомі українські адвокати та науковці. Співорганізаторами Форуму виступили: Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Львівський національний університет імені Івана Франка, відділення Асоціації правників України в Львівській області, юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівська лабораторія прав людини і громадянина Національної академії правових наук України, Ліга студентів Асоціації правників України, Львівська міська рада та Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

v 6 грудня 2013 року у Полтаві була проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина». Учасниками конференції, організованої спільно Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національною академією правових наук України та Полтавським юридичним інститутом, стали студенти правничих факультетів провідних юридичних шкіл України, Росії, Білорусії та Грузії.

У рамках компоненту 2, спрямованого на розвиток освіти з прав людини в Україні і  підвищення обізнаності серед дітей та молоді щодо прав людини, Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з партнерами проекту підтримав низку заходів, зокрема:

  • Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Мої права», приурочений до Дня захисту дітей 1 червня.  У конкурсі взяли участь більш ніж 12 000 школярів з усієї України.
  • Всеукраїнська осіння правнича школа, що відбулася у м. Севастополь з 11 до 15 вересня 2013 року, з метою покращення знань студентів з усієї України щодо різних галузей права, прав людини та верховенства права. Більше 80 студентів з 12 вищих навчальних закладів взяли участь у правничій школі.
  • Всеукраїнський тиждень права - 2013, у рамках якого Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримав проведення Міжнародного правничого конкурсу ім. В.М. Корецького.
  • тренінг з прав людини для вчителів та держслужбовців був проведений у Львові 6-8 грудня 2013 року. На базі посібника з прав людини для дітей, підготовленого у 2011 році, Координатор проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством юстиції України, Міністерством освіти і науки України та Уповноваженим Верховної Ради з прав людини провів триденний тренінг щодо методики викладання прав людини дітям. У заході взяли участь понад 30 вчителів загальноосвітніх шкіл з усієї України, представників інститутів післядипломної педагогічної освіти, фахівців територіальних управлінь юстиції, які займаються правоосвітньою діяльністю серед дітей та молоді, а також представників офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Програма тренінгу включала теорію і еволюцію виникнення прав людини, а також міжнародні інструменти і механізми їхнього захисту. заняття для понад 130 школярів віком від 14 до 16 років з метою підвищення їхньої обізнаності про права людини були проведені у Києві та Львові у листопаді-грудні 2013 року. 
  • участь  фахівців Міністерства юстиції України та Міністерства освіти і науки України у щорічній зустрічі з питань виконання зобов’язань у сфері людського виміру ОБСЄ, що відбулася у Варшаві у вересні-жовтні 2013 року, з метою зміцнення знань щодо міжнародних практик запровадження освіти з прав людини.


Проект «Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні»

Термін проведення: квітень-грудень 2014 р.

Мета проекту: розвиток юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні.

Короткий опис діяльності:

Проект «Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні» був розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Україні на запит та у співпраці з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Міністерством освіти та науки України, Міністерством юстиції України та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Проект був погоджений Міністерством закордонних справ України 22 квітня 2014 року.

Метою проекту є розвиток юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні шляхом створення необхідних передумов для удосконалення методик та використання сучасних підходів до викладання правничих дисциплін. Для досягнення цієї мети упродовж 2014 року Координатор проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Міністерством освіти  і науки України, Міністерством юстиції України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, а також Національним університетом «Києво-Могилянська академія» здійснив такі заходи.

У рамках компоненту щодо удосконалення юридичної освіти в України, відповідно до напрацьованих у 2010-2012 роках модельних навчальних програм та проектів навчальних посібників, упродовж липня-грудня 2014 року, Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством освіти та науки України та за участю національних експертів провели п’ять літніх та зимових шкіл з підвищення кваліфікації викладачів юридичних шкіл України з  кримінального права, кримінального процесу, адміністративного права та загальної теорії права. Викладачі-учасники шкіл відбиралися на конкурсній основі та отримали сертифікати після завершення навчання.

З метою створення необхідних передумов для посилення спроможності правничої наукової спільноти викладати юридичні дисципліни,  Координатор проектів ОБСЄ в Україні у 2014 році надрукував 3000 примірників навчальних посібників із загального адміністративного права, кримінального права та кримінального процесу та розповсюдили їх серед 29 вищих навчальних закладів. 

Також упродовж травня-жовтня 2014 року було проведено засідання робочої групи щодо узгодження філософсько-юридичних засад  виникнення та розвитку інституту прав людини, а також узгодження термінологічної складової проектів відповідних навчальних посібників.

На запит та на базі Міністерства освіти та науки України 29 жовтня  проведено круглий стіл з питань розробки національного стандарту юридичної освіти за участю деканів провідних юридичних шкіл. Під час роботи круглого учасники обговорили положення нового Закону «Про вищу освіту», що стосуються розробки державних стандартів освіти, висловили бачення щодо змісту стандарту юридичної освіти та існуючих проблем якості юридичної освіти, а також обговорили питання  автономії юридичних шкіл та створення асоціації деканів правничих шкіл. За результатами роботи було прийняте рішення створити робочу групу з розробки стандартів юридичної освіти та ініціювати створення асоціації деканів правничих шкіл.

У рамках компоненту щодо розвитку освіти з прав людини, Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримав низку заходів, спрямованих на підвищення правової обізнаності громадськості і запровадження підходу, заснованого на правах людини до загальної середньої освіти, а також заходів, спрямованих на підтримку надання безоплатної правової допомоги особам, які найбільше цього потребують в умовах кризи.

Зокрема, 20-21 листопада Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримав проведення науково-практичного семінару щодо активізації ролі юридичних клінік України у складних умовах сьогодення. Представники близько сорока юридичних клінік України обговорили питання порядку отримання статусу учасника бойових дій, надання пільг учасникам бойових дій та сім’ям загиблих, отримання інвалідності тощо. Також учасники обговорили нове законодавство про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та їхніх сімей. За результатами семінару була створена неформальна мережа з надання безоплатної правової допомоги учасникам бойових дій та внутрішньо переміщеним особам. Окрім цього, з метою удосконалення діяльності юридичних клінік в Україні, було підтримано проведення з’їзду юридичних клінік України, на якому було затверджено стандарти юридичної клінічної освіти та практичні кроки щодо їхнього впровадження.

З метою підвищення правової обізнаності громадськості, Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством юстиції України підтримав проведення Всеукраїнського тижня права – 2014, упродовж якого понад 1000 громадян отримали безоплатні правові консультації.

Студенти та молодь отримали можливість підвищити свої знання завдяки участі у майстер-класах видатних правників. Також Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримав проведення Всеукраїнської осінньої правничої школи для студентів та Міжнародного правничого студентського конкурсу імені В.М. Корецького.

З метою запровадження освіти, заснованої на правах людини, до загальної середньої освіти, Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України та за участі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України, провели тренінги з прав людини для близько 100 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з усієї України та представників інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Тренінги були проведені у Житомирі, Луцьку, Києві та Харкові упродовж серпня-грудня 2014 року на основі інтерактивної методики, розробленої експертами Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Програма тренінгів включала теорію і еволюцію виникнення прав людини, міжнародні інструменти і механізми їхнього захисту та практичні заняття для закріплення набутих знань і навичок. Також у рамках тренінгів було надано рекомендації щодо використання посібника «Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів».

Для покращення знань школярів щодо прав людини, Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України підтримав низку тематичних занять, а також турнірів, зокрема - Всеукраїнський турнір юних правознавців, та розробив цілу низку інформаційних матеріалів спільно з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України.