A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки
Наказ Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України
м. Київ
від 21 вересня 2021 р.
№ 1003

Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»