A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Роз’яснення Міністерства освіти і науки України щодо статусу інформації, яка оприлюднюється на сайті osvita.ua

Опубліковано 26 серпня 2020 року о 17:55

Протягом останнього часу на сайті osvita.ua регулярно оприлюднюються інформаційні матеріали про окремі результати реалізації державної політики у сфері науки і освіти, у тому числі з питань, які належать до компетенції Міністерства освіти і науки України, але без посилання на офіційні джерела або без пояснень посадових осіб Міністерства. 

За даними оперативного моніторингу, авторами вказаних інформаційних матеріалів у переважній більшості випадків є громадяни, які не є працівниками Міністерства або інших органів управління освітою. У той же час при підготовці таких матеріалів нерідко використовуються неперевірені і навіть недостовірні відомості. 

Міністерство освіти і науки України неодноразово зверталося до керівників (адміністраторів) сайту osvita.ua з клопотаннями про налагодження ефективного інформаційного співробітництва щодо оприлюднення достовірної перевіреної інформації про результати реалізації державної політики у сфері освіти і науки, одначе вказані клопотання залишилися без розгляду.

Міністерство заявляє, що сайт osvita.ua не є офіційним інформаційним ресурсом Міністерства освіти і науки України. Відповідно усі інформаційні повідомлення, які оприлюднюються на сайті osvita.ua, не є офіційними заявами Міністерства. 

Міністерство роз’яснює, що відповідно до абзацу першого статті 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» засоби масової інформації України відповідно до законодавства України мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну таємницю», не чинити на них будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий процес. Засоби масової інформації можуть проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати. 

Відповідно до абзацу другого зазначеної статті розрив чи змішування змісту офіційної інформації, що оприлюднюється, коментарями засобу масової інформації або журналістом не допускається. 

З урахуванням зазначених правових приписів, Міністерство освіти і науки України повторно запевняє про готовність своєчасно надавати засобам масової інформації відповідно до вимог законодавства будь-які відомості про аспекти діяльності Міністерства, у тому числі повну інформацію про свою діяльність, забезпечувати журналістам вільний доступ до неї (окрім передбачених законом випадків). 

Нагадуємо, що офіційна інформація про найважливіші результати роботи Міністерства своєчасно оприлюднюється на офіційному сайті mon.gov.ua. 

Водночас Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформування про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми (освітньо-професійними) програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та рішення про зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за посиланням:  https://vstup.edbo.gov.ua/. 

Крім того, такі дані можуть бути оприлюднені також на ресурсах, з якими у ДП «Інфоресурс» є відповідний договір (на підставі пункту 6 розділу XVI Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році). Наразі у ДП «Інфоресурс» укладений договір лише з одним інформаційним ресурсом osvita.ua.