A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Розпочинається прийом документів для участі в установчих зборах із формування нового складу Громадської ради при МОН

Опубліковано 28 квітня 2020 року о 14:15

Ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України (далі – Ініціативна група) запрошує представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) до участі в установчих зборах, що відбудуться 25 червня 2020 року о 12:00 в приміщенні Міністерства освіти і науки України (м. Київ).

Увага! У разі неможливості проведення установчих зборів у вказаний час через обмеження, пов’язані з карантином, установчі збори можуть бути відкладені рішенням Ініціативної групи. Інформація про таке рішення буде розміщена на офіційному вебсайті Міністерства, а також розіслана ІГС, які подали документи для участі в установчих зборах та були допущені до них.

Метою діяльності Громадської ради є забезпечення участі широкої громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Формування нового складу відбувається на підставі завершення терміну діяльності попереднього складу.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (ІГС), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України та у сфері, що пов’язана з діяльністю Міністерства освіти і науки України, про що в їх статуті (положенні) повинні бути визначені відповідні цілі та завдання діяльності.

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи в електронному вигляді подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

 • прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
 • заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", підписана ним особисто;
 • біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
 • відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу Громадської ради;
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону;
 • мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
 • фото делегованого представника ІГС, а також посилання на офіційний вебсайт ІГС, сторінки у соціальних мережах (за наявності).


Делегований представник ІГС може подати до Ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Прийом заяв та документів здійснюється виключно в електронному вигляді шляхом завантаження та надсилання відсканованих документів на електронну пошту gromrada2020@gmail.com 

Нагадуємо, що відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) (далі – Типове положення), підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

 1. невідповідність документів (відомостей), поданих ІГС, вимогам пункту 10 Типового положення;
 2. неусунення ІГС невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим Типовим положенням вимогам у визначений Ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього Типового положення;
 3. невідповідність ІГС або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 Типового положення;
 4. недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;
 5. відмова ІГС або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання органу виконавчої влади офіційного листа;
 6. перебування ІГС, який делегував свого представника, у процесі припинення.


Увага! Оригінал заяви та оригінали всіх документів, що додаються до заяви, делегований представник зобов’язаний принести на установчі збори та надати Ініціативній групі під час реєстрації.

До 20.06.2020 року на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України буде опубліковано перелік ІГС, представники яких допущені до участі в Установчих зборах із формування нового складу Громадської ради при МОН.

Термін подачі документів: з 28.04.2020 до 25.05.2020 (включно).

Установчі збори відбудуться 25 червня 2020 р. у приміщенні Міністерства освіти і науки України (м. Київ).

Реєстрація учасників: з 11:00 до 12:00.

Початок проведення зборів: 12:00.

Додаткова інформація: gromrada2020@gmail.com

Cклад Ініціативної групи (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 р. № 546):

Андрєєв Микита Андрійович (голова);

Іванчук Віра Богданівна (секретар);

Колумбет Максим Геннадійович;

Кононенко Ольга Борисівна;

Панченко Микола Миколайович;

Пилипенко Вадим Валерійович;

Романченко Едуард Вікторович;

Чешко Анастасія Олегівна.