A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН оголошує додатковий прийом документів від претендентів до складу окремих НМК (підкомісій)

Опубліковано 20 вересня 2019 року о 17:34

Відповідно до абзацу третього частини шостої статті 13 та абзацу другого частини першої статті 21 Закону України «Про вищу освіту» Міністерство освіти і науки України оголошує додатковий прийом документів з 23 вересня по 04 жовтня 2019 року від претендентів до складу окремих НМК (підкомісій)

Відповідний наказ від 19.09.2019 р. № 1212 розміщено на сайті Міністерства.

Взяти участь у конкурсі можуть представники держави, роботодавців та їх об’єднань, закладів вищої освіти усіх форм власності, наукових установ, Національної академії наук України та галузевих національних академій наук, професійних асоціацій, міжнародних експертів, які мають науковий ступінь у відповідній галузі або досвід фахової роботи не менше 10 років.

Важливо, що до складу НМК не можуть входити керівники і заступники керівників закладів вищої освіти (наукових установ), та більше одного представника від закладу вищої освіти (наукової установи) до однієї НМК (підкомісії).

Претенденти на участь в конкурсному відборі подають:

- заяву (із зазначенням назви комісії (підкомісії);

- біографічну довідку (резюме);

- мотиваційний лист;

- завірені у встановленому порядку копії документів, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання або завірені копії документів, що засвідчують досвід фахової роботи в галузі не менш як 10 років;

- рекомендацію установи, що бере на себе витрати, пов’язані з участю претендента в роботі НМК (підкомісії). Відповідні рекомендації можуть бути надані не за місцем роботи претендента.

Документи приймаються  за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, каб. 217, Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», телефон 241-11-34, контактна особа Ковальчук Марина Валеріївна, адреса електронної пошти – nmc.agroosvita@ukr.net, kovalchyk22@ukr.net

Відповідальною за надання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору визначено Дідусенко Світлану Іванівну, начальника відділу модернізації змісту освіти та освітнього процесу головного управління вищої освіти директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України (телефон – (+38044) 481-32-37, адреса електронної пошти - s_didusenko@mon.gov.ua).