• Людям з вадами зору
 • A-
  A+
 • English

Запитання та відповіді


ЗАПИТАННЯ ВІД БАТЬКІВ 

Як відкрити інклюзивний клас?

 • Батьки мають звернутись до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) за місцем проживання та отримати висновок про комплексну оцінку.
 • Батьки подають висновок про комплексну оцінку дитини разом із заявою про зарахування до навчального закладу. Школа або дитячий садок обов’язково мають створити інклюзивний клас або групу, якщо батьки подали висновок про комплексну оцінку дитини. 

Якщо школа ще не має досвіду інклюзивного навчання, радимо батькам прийти в школу заздалегідь – ще до оголошення набору в перший клас. Це потрібно для того, щоб адміністрація закладу та вчителі знали, що наступного навчального року їм потрібно буде прийняти учня з особливими освітніми потребами. Так вони встигнуть підготуватись, аби зробити навчання дитини в школі комфортнішим.

 

ІРЦ визначає нозологію дитини?

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2019 р. № 545, одним із основних завдань центру є  проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини. Тобто фахівці центру визначають особливі освітні потреби дитини.


Хто може надати програми для корекційних занять з психологом і логопедом дитині, що навчається в інклюзивному класі?

Методичну допомогу щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг дітям із особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, можна отримати у фахівців інклюзивно-ресурсного центру за місцем проживання. Ознайомитись із корекційними програмами можна за посиланням.


Через хворобу дитина з особливими освітніми потребами пропустила багато навчальних днів. Календарний план корекційно-розвиткових занять не виконується. Як “наздоганяти” програму?

У разі пропуску дитиною великої кількості навчальних днів через хворобу виконання програми можна забезпечити шляхом ущільнення тем або, з дозволу батьків, проведення корекційно-розвиткових занять у канікулярний період. Однак організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учня та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

 

Дитина з ДЦП (важка форма) навчається на індивідуальному навчанні вдома та потребує корекційної допомоги. Як можна отримати такі послуги?

Для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються на індивідуальному навчанні, на основі робочого навчального плану закладу розробляється індивідуальний навчальний план із урахуванням рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру та на основі  навчальних планів спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводиться на вивчення кожного предмета на тиждень. У план обов’язково включаються години корекційно-розвиткових занять, які спрямовані на вирішення завдань, обумовлених особливостями психофізичного розвитку учня. Отже, відповідно до індивідуального навчального плану з учнем, вдома повинні займатися не лише вчителі-предметники, але й вчителі-дефектологи.

Фахівцями ІРЦ, відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр (постанова КМУ від 12.07.2019 р. № 545), надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям із особливими освітніми потребами, що навчаються у закладах освіти та не отримують відповідної допомоги. Місце надання таких послуг визначається в індивідуальному порядку.

 

ЗАПИТАННЯ ВІД ВЧИТЕЛІВ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

За яким тарифним розрядом здійснюється оплата праці асистента вчителя в інклюзивному класі?

Посада асистента вчителя не передбачає присвоєння кваліфікаційних категорій. За результатами атестації асистенту вчителя встановлюється тарифний розряд, під час визначення якого враховуються: освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Відповідно до додатку 9 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» асистенту вчителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням встановлюється 10-12 тарифні розряди. Рішення про встановлення розміру посадового окладу в межах затвердженого фонду заробітної плати відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів приймає керівник закладу загальної середньої освіти.

 

Хто, коли та у який спосіб має проводити корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами?

У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами, затвердженого постановою КМУ від 14 лютого 2017 р. № 88 (зі змінами), передбачено, що додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться фахівцями (з числа працівників закладу освіти та у разі потреби додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти чи відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори.

Крім основної роботи й роботи за сумісництвом, працівники закладів та установ освіти можуть залучатися до педагогічної роботи на умовах погодинної оплати праці, яка не є сумісництвом згідно з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій,  затвердженим спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43.

На відміну від роботи за сумісництвом, яка виконується лише у вільний від основної роботи час, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, може виконуватися в межах основного робочого часу працівника з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.

У такий спосіб шкільний психолог і педагогічні працівники інклюзивно-ресурсного центру, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, можуть залучатись до проведення корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах або групах, на умовах цивільно-правових договорів.

 

Які критерії оцінювання учнів із затримкою психічного розвитку?

Відповідно до Міжнародного класифікатора хвороб (МКБ-10) затримка психічного розвитку (далі – ЗПР) не є стійким незворотнім психічним порушенням і характеризується як порушення психологічного розвитку (недорозвиток пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери).

Під впливом кваліфікованої корекційної допомоги практичного психолога, посада якого передбачена штатними розписами закладів загальної середньої освіти всіх типів, а також вчителя-логопеда, діти з ЗПР за час навчання у 1-4 класах (школа І ступеня) досягають стабільних успіхів у навчанні та розвитку. Надалі такі діти мають можливість опанувати Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Водночас навчальні плани для дітей з ЗПР відрізняються від навчальних планів інших закладів загальної середньої освіти наявністю корекційно-розвиткової складової.

 

Як оцінювати дитину, яка сама не розмовляє, а повторює за вчителем?

У наведеному випадку може йти мова про наявність у дитини алалії –  відсутність або обмеженість мовлення у дітей внаслідок недорозвинення чи пошкодження мовних ділянок головного мозку. Слід порадити батькам дитини звернутися в інклюзивно-ресурсний центр за місцем проживання для проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини.

            

Як має працювати спеціальний клас для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі?

Відповідно до Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 09.12.2010 р. № 1224, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707, освітній процес у спеціальних класах здійснюється відповідно до робочого навчального плану,  складеного на основі навчальних планів  спеціальних  закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами,  затверджених  Міністерством  освіти і науки.

Спеціальні класи працюють за навчальними програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки  для  використання у спеціальних закладах освіти. У разі необхідності та з урахуванням  стану  здоров'я, особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з  особливими освітніми  потребами у спеціальних класах можуть використовуватися рекомендовані навчальні програми  та підручники  закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до наказу МОН від 26.07.2018 р. № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми  потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткової роботи, яка спрямована на корекцію відхилень у їхнього розвитку, створення сприятливих умов для здобуття освіти відповідного рівня.

 

Скільки дітей з особливими освітніми потребами може бути в інклюзивному класі?

Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872, кількість учнів з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням становить:

 • одна-три дитини з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором або слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;
 • не більш як двоє дітей з числа дітей сліпих, глухих, із тяжкими порушеннями мовлення, зокрема, з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.


Скільки асистентів учителя може бути в інклюзивному класі?

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 № 90, яким внесено зміни до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 № 1205, у закладах загальної середньої освіти, де запроваджено інклюзивне навчання, вводиться посада асистента вчителя для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються діти з ООП.


Чи має право шкільний психолог на 1,5 ставки вести додаткові корекційні заняття?

Крім основної роботи й роботи за сумісництвом, працівники закладів та установ освіти можуть залучатися до педагогічної роботи на умовах погодинної оплати праці, яка не є сумісництвом згідно з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій,  затвердженим спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43. На відміну від роботи за сумісництвом, яка виконується лише у вільний від основної роботи час, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, може виконуватися в межах основного робочого часу працівника з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.

У такий спосіб шкільний психолог, крім основної роботи, може залучатись до проведення корекційно-розвиткових занять із особами з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти, на умовах цивільно-правових договорів лише з дозволу керівника державного підприємства, установи.

 

ЗАПИТАННЯ ВІД ПРАЦІВНИКІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ

Як обліковуються індивідуальні та групові заняття в ІРЦ (наприклад, у межах астрономічної години проводиться одне індивідуальне заняття чи два або одне групове, чи можливо одне індивідуальне та одне групове)?

Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів із особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872. Зокрема, тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35-40 хвилин, індивідуального  20-25 хвилин. Скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять, встановлена для учнів з особливими освітніми потребами, не є підставою для зменшення оплати за їх проведення.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux