Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення  проект Наказу «Про затвердження змін до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів».

Відповідний проект Наказу уточнює вимоги до технічних характеристик окремих позицій обладнання(датчиків) для природничо-математичних кабінетів шкіл.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 10 липня 2017 р. на електронну адресу:  zasoby@imzo.gov.ua

Довідково. Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року № 704


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Постанови Кабінету Міністрв України "Про затвердження Порядку проведення державної атестації вищих навчальних закладів у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності"

Зауваження та пропозиції просимо направляти на пошту: nychyporenko@mon.gov.ua до 07 липня 2017 року.


Для громадського обговорення надається проект Концепції реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (далі – Концепція). У зазначеній Концепції визначені ключові напрями реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спрямованої на виклики високотехнологічного суспільства.

Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу: ikravchuk@mon.gov.ua до 16 червня 2017 року.


З метою врегулювання питання щодо регіонального замовлення на підготовку кадрів, фахівців у професійно-технічних навчальних закладах Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 

Зауваження та пропозиції надсилати на електронну адресу: ukrpto@i.ua, vkarbysheva@i.ua.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про заснування Державної стипендії молодим вченим за визначний внесок у розвиток демократичних  та гуманістичних цінностей у сфері освіти і науки та зміцнення міжнародного авторитету України".

Зауваження та пропозиції  просимо надсилати на електронну адресу: a_voronenko@mon.gov.ua до 07.06.2017 


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення звіт про виконання статті 1 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 13 грудня 2016 р. № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», схваленого на засіданні Кабінету міністрів 18 січня 2017 р. (протокол № 4) для публічного обговорення.

Зауваження та пропозиції до звіту просимо надсилати на електронну адресу: bolkun@mon.gov.ua до 17. 06. 2017


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 310 від 24.02.2017 «Про розроблення навчальних програм для старшої школи» пропонуємо для розгляду проекти навчальних програм для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (повний перелік програм всередині)


 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» .

Пропозиції та зауваження просимо надсилати за адресою:  shevtsov@mon.gov.ua ;  s_danylchenko@mon.gov.ua  до 02 червня 2017 р.


Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах», яким передбачено впровадження форм документів, узгоджених з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Зазначеним проектом передбачено затвердження форм заяв на допущення до участі у конкурсному відборі, журналів реєстрації вступників, виданих дипломів і академічних довідок, наказів про зарахування та завершення навчання, особової справи і довідки-виклику на навчання.

Затвердження інших форм документів, що стосуються безпосередньої організації вступної кампанії на рівні вищого навчального закладу (розписка в отриманні документів, аркуш результатів вступних випробувань, аркуш усної відповіді вступника, протокол співбесіди, бланк письмової роботи, бланк повідомлення про зарахування), планується віднести до повноважень приймальної комісії.

Просимо надсилати свої зауваження і пропозиції до 25.05.2017 на електронну адресу: i_lysenko@mon.gov.ua


 

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

Зауваження та пропозиції прийматимуться надсилати до 15 червня 2017 року на електронну адресу dak@mon.gov.ua


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 84 від 20.01.2017 «Про модернізацію навчальних програм з української мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та навчальних програм з мов і літератур національних меншин» пропонуємо для розгляду проекти навчальних програм, у яких відбулися зміни. 

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 30 квітня 2017 року на електронні адреси: 

o_kotusenko@mon.gov.ua n7mikhay@yahoo.com

українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання.

s_kharchenko@mon.gov.ua

молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою;
польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою;
румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою;
угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою;


інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна).

j_koshkina@mon.gov.ua

Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Ромська мова загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою ( початок вивчення з 1 класу);

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу);

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою;

Інтегрований курс «Література» (національна та зарубіжна).


Для громадського обговорення надається проект наказу Міністерства освіти і науки  «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти» (далі – Положення).

У зазначеному Положенні передбачено проведення у навчальних закладах, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (обов’язково), математики (обов’язково), одного з предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (за вибором студента).

Проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання сприятиме покращенню контролю за дотриманням Державного стандарту повної середньої освіти при підготовці фахівців за ОКР молодшого спеціаліста, підвищенню якості надання повної загальної середньої освіти у навчальних закладах, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу: ikravchuk@mon.gov.ua до 5 травня 2017 року.


Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проект процедури та критеріїв розміщення державного замовлення на підготовку магістрів (на основі освітнього ступеня бакалавра).

Тривалий час випускники бакалаврату вступали для продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра. Останній прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста було проведено у 2016 році. Відповідно до частини 1 статті 72 Закону України «Про вищу освіту» загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців ступеня магістра на поточний рік становить не менш як 50 відсотків кількості осіб, які у поточному році здобудуть ступінь бакалавра за державним замовленням.

Цей факт суттєво посилить конкуренцію між вступниками та вищими навчальними закладами за місця державного замовлення.

У зв’язку із зазначеним, Міністерство освіти і науки пропонує прозору модель розподілу місць державного замовлення.

Пропонується запровадити формульний підхід, який дасть можливість розподіляти бюджетні місця між вищими навчальними закладами за прозорими та зрозумілими правилами, базуючись на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного і неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 05 травня 2017 року на електронну адресу: vk-2@mon.gov.ua

 


Міністерстві освіти і науки України  пропонує до громадського обговорення проект Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу

Пропозиції просимо надсилати до 19.05.2017 на електронну пошту: vasyunyuk@mon.gov.ua


Інститут модернізації змісту освіти  запрошує до громадського обговорення проекту Положення «Про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах»

 

Пропозиції просимо надсилати до 24.04.2017: за телефоном: (044)248-21- 79 на електронну пошту: v.osvita@imzo.gov.ua


Міністерстві освіти і науки України  пропонує до громадського обговорення проект наказу "Про Деякі питання забезпечення доброчесності доступу до магістерських програм"

Зауваження та пропозиції прийматимуться  до 21 квітня 2017 року на електронну адресу: volkova@mon.gov.ua

 


Міністерстві освіти і науки України  пропонує до громадського обговорення проект наказу «Про затвердження технічних специфікацій комп’ютерної техніки для навчальних закладів».

Зауваження та пропозиції прийматимуться впродовж 1 місяця (до 10.05.2017) з дня оприлюднення даного повідомлення електронною (zasoby@imzo.gov.ua) та звичайною поштою 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36; тел. 044-248-22-75.


Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проект Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.
Пропозиції просимо надсилати  на електронну адресу kilderova@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки запрошує освітян, громадські організації до громадського обговорення проекту внесення змін до програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики та історії України щодо адаптації їх для сліпих осіб. Пропозиції просимо надсилати до 22 квітня 2017 року на електронну адресу zarudenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки запрошує освітян, громадські організації до громадського обговорення проекту додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2020 роки.

         Пропозиції просимо надсилати до 22 квітня 2017 року на електронну адресу: s_kharchenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також надання їм академічної відпустки.
Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 31 березня на електронну адресу: nazarovets@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України виносить на обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Національного фонду досліджень України».

Створення Національного фонду досліджень України передбачено статтею 49 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Для забезпечення ефективного функціонування Національного фонду досліджень України законопроектом передбачено поширення на цю установу положень Бюджетного кодексу України, передбачених для вищих навчальних закладів та наукових установ, зокрема щодо можливості: розміщення власних надходжень на поточних рахунках та тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках у банках державного сектору; збереження на поточних рахунках у банках державного сектору залишків коштів власних надходжень Національного фонду на кінець бюджетного періоду для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторису.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 30 березня 2017 р. на електронну адресу: kushnir@mon.gov.ua

Звіт про громадське обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Національного фонду досліджень України»


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 23 березня 2017 року на електронну адресу t_panchenko@mon.gov.ua.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти)».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 31 березня 2017 року на електронну адресу nazarovets@mon.gov.ua.


 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати на адресу t_symonenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення державний інвестиційний проект Завершення реконструкції комплексу будівель колишнього Сергієвського артилерійського училища (площа 22,5 тис. м2) 

Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати на адресу matyushenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646»

Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати на адресу: поштову – проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, Міністерство освіти і науки України, електронну адресу – v_bozhinskiy@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 28 лютого 2017 на електронну адрес o_malysheva@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення державні інвестиційні проекти Реставрації палацу Бесядецьких у Львові та Реставрація Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 17 лютого 2017 на електронну адрес voznyuk@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення державні інвестиційні проекти у Острозькій та Києвомогилянській академіях.

- концептуальна записка державного інвестиційного проекту “Завершення перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури м. Острога під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія»”;

- витяг з протокольного рішення № 1 засідання Комісії з розгляду державних інвестиційних проектів суб’єктів інвестиційної діяльності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України стосовно визначення доцільним розроблення державного інвестиційного проекту “Завершення перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури м. Острога під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія»;

- концептуальна записка державного інвестиційного проекту “Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря”;

- витяг з протокольного рішення № 1 засідання Комісії з розгляду державних інвестиційних проектів суб’єктів інвестиційної діяльності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України стосовно визначення доцільним розроблення державного інвестиційного проекту “Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря”.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 6 лютого 2017 року на електронну адресу belugina@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Положення про порядок проведення у 2017 році єдиного фахового вступного випробування під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 27 січня 2017 року на електронну адресу pyzhov@mon.gov.ua.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових вищих навчальних закладів для призначення академічних стипендій.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 12 години 16 січня 2017 року на електронну адресу t_panchenko@mon.gov.ua.

Завершення реконструкції комплексу будівель колишнього

 Сергієвського артилерійського училища (площа 22,5 тис. м2

Про заснування Державної стипендії молодим вченим за визначний внесок у розвиток демократичних  та гуманістичних цінностей у сфері освіти і науки та зміцнення міжнародного авторитету України
Наверх