Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проекти актів Кабінету Міністрів України «Деякі питання освітнього омбудсмена» та «Деякі питання утворення та оплати праці працівників Служби освітнього омбудсмена» разом вони взаємопов’язані.

 «Законом України «Про освіту» передбачає затвердження Кабінетом Міністрів України положення про освітнього омбудсмена, порядку та умов звернення до освітнього омбудсмена та створення служби освітнього омбудсмена.  Зазначені нормативно правові акти встановлять якісно новий механізм забезпечення права особи на здобуття якісної та доступної освіти в системі освіти, заходи щодо відновлення порушених прав здобувачів освіти їх батьків, законних представників, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників та додержання законодавства України про освіту в межах наданих повноважень освітнім омбудсменом».

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 19 грудня 2017 року, зауваження і пропозиції направляти на адресу pravo@mon.gov.ua.

 


Інститутом модернізації змісту освіти разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України підготовлено для громадського обговорення проект Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 06 січня 2018 року на електронні адреси: olena.dubovik@gmail.com, n_beskova@mon.gov.ua.


Пропонуємо для громадського обговорення проект Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік, розробленого на виконання Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 20 грудня 2017 року на електронну адресу: m_kolumbet@mon.gov.ua.


Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення 2 варіанти проектів Типових освітніх програм для початкової школи: Проект 1Проект 2

та навчальні програми з української мови як державної та мов національних меншин, які розроблено на виконання Закону України «Про освіту».

Зауваження та пропозиції до проектів Типових освітніх та навчальних програм просимо надсилати до 15 грудня 2017 року на електронні адреси:   a_lototska@mon.gov.ua, oks_on@ukr.net, r.shyyan@gmail.com o_kovalenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства кваліфікацій», який розроблено на виконання Закону України «Про освіту».

Національне агентство кваліфікацій створюється як постійно діючий колегіальний орган, уповноважений на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій. Воно трансформуватиме перехід професійних стандартів у освітні та формуватиме вимоги до процедур присвоєння кваліфікацій, а також здійснюватиме акредитацію кваліфікаційних центрів та ведення Реєстру кваліфікацій.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства кваліфікацій» просимо надсилати до 11 грудня 2017 року на електронну адресу: i_baluba@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра»

Зауваження та пропозиції просимо до 8 грудня 2017 року надсилати за електронною адресою: volkova@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект Концепції реформування економічної діяльності у сфері вищої освіти України

Зауваження та пропозиції просимо до 19 грудня 2017 року надсилати за електронною адресою: volkova@mon.gov.ua

 


На сайті Міністерства освіти і науки України в розділі Громадське обговорення розміщено проект Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Проект Концепція є узагальненням адаптації міжнародного досвіду дуальної форми здобуття освіти, яка спрямована на поглиблення співпраці закладів освіти з роботодавцями, підвищення їх ролі в формуванні освітніх програм та навчальних планів, подолання розриву між теоретичною підготовкою та вимогами ринку праці до випускників. 

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

Зауваження та пропозиції просимо до 6 грудня 2017 року надсилати за електронною адресою: a_koval@mon.gov.ua


Після розгляду на експертній зустрічі для обговорення пріоритетів діяльності Уряду  09 листопада 2017 року, на громадське обговорення повторно виноситься проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на період до 2029 року».

Зауваження та пропозиції просимо до 30 листопада 2017 року надсилати за електронною адресою:ikravchuk@mon.gov.ua.


Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення  Проект змін до Податкового кодексу щодо неприбуткового статусу вищих навчальних закладів та наукових установ»

Зауваження та пропозиції просимо до 10 листопада 2017 року надсилати за електронною адресою: volkova@mon.gov.ua

 

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення Проект змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування вищої освіти.

Зауваження та пропозиції просимо до 10 листопада 2017 року надсилати за електронною адресою: volkova@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 і від 27 серпня 2010 р. № 796», який розроблено з метою вдосконалення норм Положення про Український центр оцінювання якості освіти та Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, пов’язаних із прийняттям Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту».

Зауваження та пропозиції із зазначенням ПІБ, посади, контактного телефону, e-mail просимо до 07 листопада 2017 року надсилати за електронною адресою: grom_obgov@testportal.gov.ua

 Звіт про результати громадського обговорення


Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями».

  

Пропозиції та зауваження просимо надсилати за адресою: s_danylchenko@mon.gov.ua, procenko@mon.gov.ua

 


Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» та Законів України щодо фінансування закладів вищої освіти.

Зауваження та пропозиції просимо до 03 листопада 2017 року надсилати за електронною адресою: volkova@mon.gov.ua


До громадського обговорення пропонується проект Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів, розроблений робочою групою МОН. Документ визначатиме порядок роботи репозитарію в частині його наповнення академічними текстами та іншими даними, їх зберігання, систематизації, обробки, надання інформації у відкритий доступ, взаємодії з інституціональними учасниками та іншими користувачами тощо.

Зауваження та пропозиції просимо до 25 жовтня 2017 року надсилати за електронною адресою: dak@mon.gov.ua, golubev@mon.gov.ua

 


 

Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів з розвитку громадянської освіти на 2017–2021 роки».

    Проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено з метою удосконалення навчального процесу, що забезпечить виховання громадянина, який бере участь у житті своєї громади. 

    Зауваження та пропозиції просимо до 1 листопада 2017 року надсилати на електронну адресу r_yevtushenko @mon.gov.ua

 


     

      На виконання статті 16 та частини шостої розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» Міністерство освіти і науки України розпочинає роботу над проектом Закону України «Про фахову передвищу освіту».

      Запрошуємо осіб, які бажають взяти участь у роботі над зазначеним проектом, до 11 жовтня 2017 року надіслати інформацію про себе (ПІБ, посада, контактний телефон, e-mail) та пропозиції до законопроекту на електронну адресу:         s_kretovich@mon.gov.ua/.


 

 

        Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей,за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".

        Зауваження та пропозиції просимо до 2 листопада 2017 року надсилати на електронну адресу  221@ mon.gov.ua 

 


 

 

Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи».

Зауваження та пропозиції просимо до 27 жовтня 2017 року надсилати на електронну адресу o_khymenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проект змін до Положення про всеукраїнський конкурсу «Учитель року».

Зауваження та пропозиції просимо до 30 жовтня 2017 року надсилати на електронну адресу vchytel_roku@ukr.net


Міністерством освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році».

Зауваження та пропозиції просимо до 27 вересня 2017 року надсилати за електронною адресою: pyzhov@mon.gov.ua.

Звіт про результати громадського обговорення


Міністерством освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році».

Зауваження та пропозиції просимо до 27 вересня 2017 року надсилати за електронною адресою: pyzhov@mon.gov.ua

Звіт про результати громадського обговорення


Міністерством освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект постанови «Про внесення змін, що вносяться до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальню закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрі] України 23 березня 2016 р. №261».

Зауваження та пропозиції просимо до 20 вересня 2017 року надсилати з; електронною адресою: dak@mon.gov.ua


Інститут модернізації змісту освіти пропонує до громадського обговорення проект Положення  «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» з яким можна ознайомитися на сайті Інституту: http://imzo.gov.ua.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 18 вересня 2017 року на електронну адресу: olimpstud@ukr.net


Міністерством освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект наказу про внесення змін до наказу МОН України від 12 травня 2016 року № 506  «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928.

Проект наказу розроблено з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)».

Зауваження та пропозиції просимо до 22 вересня 2017 року надсилати за електронною адресою: volkova@mon.gov.ua 

Звіт про результати громадського обговорення


Міністерством освіти і науки України розроблено проект наказу про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.05.2016 № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 р. за № 825/28955.

Проект наказу розроблено з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 03  «Філологія».

Зауваження та пропозиції просимо до 5 вересня 2017 року надсилати за електронною адресою: volkova@mon.gov.ua

  Звіт про результати громадського обговорення

Міністерством освіти і науки України розроблено проект наказу Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів  вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 051 «Економіка», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Проект наказу розроблено з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 051 «Економіка».

Зауваження та пропозиції просимо до 5 вересня 2017 року надсилати за електронною адресою: volkova@mon.gov.ua

Звіт про результати громадського обговорення


На реалізацію положень Закону України від 06 жовтня 2016 року № 1662-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» Міністерством освіти і науки України розроблено Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням», що пропонується для громадського обговорення.

 Проектом акта затверджено Порядок, який визначає механізм отримання цього права, і включає формування прогнозної потреби у фахівцях з вищою освітою медичних і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості (селі, селищі) або селищі міського типу та механізм відпрацювання випускників вищих медичних і педагогічних навчальних закладів або відшкодування коштів за навчання.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту акта становить 14 днів з дня його оприлюднення – до 04.09.2017. Пропозиції та зауваження до проекту акта просимо надсилати на e-mail: o_boginich@mon.gov.ua 


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення  Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету” (далі – проект акта) розроблено Міністерством освіти і науки України на виконання вимог частини шостої статті 58 Закону України від 26 листопада  2015 р. № 848-VIII “Про наукову і науково-технічну діяльність” (далі – Закон) та пункту 36 доручення Прем’єр-міністра України від 25 січня 2016 р. № 52073/1/1-15 до Закону.

Метою проекту акта є створення правового підґрунтя для реалізації положень Закону щодо проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету.

Проектом акта затверджується Порядок проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, яким визначаються загальний порядок проведення конкурсного відбору, а також випадки, для яких проведення конкурсного відбору таких робіт є обов’язковим. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету” та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки  (www.mon.gov.ua).

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу – до 03.09.2017.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати за такими адресами: Міністерство освіти і науки України, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, МСП; e-mail: klesova@mon.gov.ua.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

Звіт про громадське обговорення


Міністерством освіти і науки розроблено проект наказу про внесення змін до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу. Зміни передбачають врахування шкіл гірських населених пунктів у переліку тих, яким буде дозволено створювати класи-комплекти початкової школи.
Зміни спрямовані на забезпечення якісної і доступної початкової освіти в складних гірських умовах.

Зауваження та пропозиції просимо до 15 серпня 2017 року надсилати за електронними адресами: dsm1@ukr.net 


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту початкової освіти.
Документом визначено: мету та принципи організації освітнього процесу у початковій школі; загальну характеристику змісту навчання, що охоплює перелік освітніх галузей; державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, поданих через мету, загальні цілі, уміння і загальні очікувані результати навчання за освітніми галузями; співвідношення між освітніми галузями і гранично допустимим навантаження, що подано в Базовому навчальному плані.

Цим проектом передбачено впровадження нового змісту освіти, який ґрунтується на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. Формування знань, умінь, що є сутністю компетентнісного підходу, забезпечують у майбутньому здатність особистості успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.
Крім того, для громадського обговорення пропонується проект типових навчальних планів, розроблених на основі зазначеного вище Базового навчального плану.

Зауваження та пропозиції просимо до 15 серпня 2017 року надсилати за електронними адресами: a_lototska@mon.gov.ua, dpo@imzo.gov.ua.


Міністерство освіти і науки подає на громадське обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «По внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення». Документ  спрямований на удосконалення процедури призначення та виплати стипендій, яка діє з 1 січня 2017 року.

Зокрема, проектом нормативно-правового акту передбачається:

  • поновлення права вишів щодо використання до 10% коштів, передбачених для виплати академічних стипендій, для надання  здобувачам вищої освіти матеріальної допомоги та заохочення;
  • можливість встановлення ліміту стипендіатів у розмірі, що перевищує 45%, у разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) не перевищує десяти осіб;
  • узгодження з положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 у частині категорій одержувачів соціальних стипендій;
  • унормування порядку призначення соціальних стипендій у разі наявності академічної заборгованості;
  • поширення права на отримання  академічних стипендій у підвищеному розмірі для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 102 Хімія.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 3 серпня 2017 року на електронну пошту i_isaeva@mon.gov.ua з позначкою «Зміни до стипендіального забезпечення».


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) органами ліцензування у сфері освітньої діяльності закладів освіти».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 14 серпня 2017 року на ел. пошту: s_danylchenko@mon.gov.ua, procenko@mon.gov.ua  

Звіт про результати громадського обговорення.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916».

Проект акта розроблено Міністерством освіти і науки України відповідно до абзацу четвертого частини сімнадцятої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».

Акт розроблений з метою визначення механізмів та порядку надання пільгових довгострокових кредитів деяким категоріям громадянам для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.
Реалізація проекту постанови забезпечить механізми та порядок надання пільгових довгострокових кредитів деяким категоріям громадянам для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.

Зауваження та пропозиції просимо до 4 серпня 2017 року надсилати за електронними адресами: t_panchenko@ mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердженняПорядку організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

Зауваження та пропозиції просимо направляти до 05 серпня 2017 року на ел. пошту: domon@mon.gov.ua 


На громадське обговорення пропонується проект спільного наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я щодо упорядкування питання встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках та плати за комунальні послуги.
Запропоновані зміни окрім приведення норм чинного наказу до вимог законодавства, дозволять вищим навчальним закладам розмежувати за призначенням оплату студентами, які проживають у студентських гуртожитках: зменшити граничний розмір плати за проживання у студентському гуртожитку й водночас встановити для студентів плату за використані ними комунальні послуги.

Таке розділення витрат дозволить вищим навчальним закладам здійснювати вчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги, а студентів, які проживають у студентських гуртожитках, змусить більш економно та сумлінно ставитись до використання води, електроенергії тощо.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 19 липня 2017 року на електронну адресу: ok_tkachenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами».

Перелік розроблений на виконання підпункту 1 пункту 3 Указу Президента України від 3 грудня 2015 року № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2015 року № 1436.

Цей Перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення їх науково навчально-методичними матеріалами, необхідними корекційними засобами, іншими засобами розвитку, навчання і виховання.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 3 серпня 2017 року на електронну адресу: t_symonenko@mon.gov.ua


 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу, яким  розширюються можливості для вивчення державної мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами  національних меншин.

Цим проектом передбачено значне збільшення кількості годин на вивчення української мови, що забезпечуватиме рівні можливості для всіх учнів, незалежно від місця їх проживання та від того, яка мова для них є рідною.

Це дозволить уникнути ситуації, коли діти, здобувши середню освіту у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин, іноді не володіють українською мовою на достатньому рівні, що у подальшому стає на заваді при вступі до вишу, конкурентоспроможності на ринку праці чи кар’єрному зростанні.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до  17 липня 2017 року  на електронну адресу о_ kotusenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення  проект Наказу «Про затвердження змін до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів».

Відповідний проект Наказу уточнює вимоги до технічних характеристик окремих позицій обладнання(датчиків) для природничо-математичних кабінетів шкіл.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 10 липня 2017 р. на електронну адресу:  zasoby@imzo.gov.ua

Довідково. Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року № 704


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Постанови Кабінету Міністрв України "Про затвердження Порядку проведення державної атестації вищих навчальних закладів у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності"

Зауваження та пропозиції просимо направляти на пошту: nychyporenko@mon.gov.ua до 07 липня 2017 року.       Звіт про результати громадського обговорення


Для громадського обговорення надається проект Концепції реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (далі – Концепція). У зазначеній Концепції визначені ключові напрями реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спрямованої на виклики високотехнологічного суспільства.

Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу: ikravchuk@mon.gov.ua до 16 червня 2017 року.


 

З метою врегулювання питання щодо регіонального замовлення на підготовку кадрів, фахівців у професійно-технічних навчальних закладах Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 

Зауваження та пропозиції надсилати на електронну адресу: ukrpto@i.ua, vkarbysheva@i.ua.           Звіт про результати громадського обговорення.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про заснування Державної стипендії молодим вченим за визначний внесок у розвиток демократичних  та гуманістичних цінностей у сфері освіти і науки та зміцнення міжнародного авторитету України".

Зауваження та пропозиції  просимо надсилати на електронну адресу: a_voronenko@mon.gov.ua до 07.06.2017     Звіт про результати громадського обговорення


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення звіт про виконання статті 1 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 13 грудня 2016 р. № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», схваленого на засіданні Кабінету міністрів 18 січня 2017 р. (протокол № 4) для публічного обговорення.

Зауваження та пропозиції до звіту просимо надсилати на електронну адресу: bolkun@mon.gov.ua до 17. 06. 2017


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 310 від 24.02.2017 «Про розроблення навчальних програм для старшої школи» пропонуємо для розгляду проекти навчальних програм для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (повний перелік програм всередині)


 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» .

Пропозиції та зауваження просимо надсилати за адресою:  shevtsov@mon.gov.ua ;  s_danylchenko@mon.gov.ua  до 02 червня 2017 р.      Звіт про результати громадського обговорення


Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах», яким передбачено впровадження форм документів, узгоджених з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Зазначеним проектом передбачено затвердження форм заяв на допущення до участі у конкурсному відборі, журналів реєстрації вступників, виданих дипломів і академічних довідок, наказів про зарахування та завершення навчання, особової справи і довідки-виклику на навчання.

Затвердження інших форм документів, що стосуються безпосередньої організації вступної кампанії на рівні вищого навчального закладу (розписка в отриманні документів, аркуш результатів вступних випробувань, аркуш усної відповіді вступника, протокол співбесіди, бланк письмової роботи, бланк повідомлення про зарахування), планується віднести до повноважень приймальної комісії.

Просимо надсилати свої зауваження і пропозиції до 25.05.2017 на електронну адресу: i_lysenko@mon.gov.ua

Звіт про результати громадського обговорення


 

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

Зауваження та пропозиції прийматимуться надсилати до 15 червня 2017 року на електронну адресу dak@mon.gov.ua           

Звіт про результати громадського обговорення


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 84 від 20.01.2017 «Про модернізацію навчальних програм з української мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та навчальних програм з мов і літератур національних меншин» пропонуємо для розгляду проекти навчальних програм, у яких відбулися зміни. 

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 30 квітня 2017 року на електронні адреси: 

o_kotusenko@mon.gov.ua n7mikhay@yahoo.com

українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання.

s_kharchenko@mon.gov.ua

молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою;
польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою;
румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою;
угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою;


інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна).

j_koshkina@mon.gov.ua

Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;

Ромська мова загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою ( початок вивчення з 1 класу);

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу);

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою;

Інтегрований курс «Література» (національна та зарубіжна).


Для громадського обговорення надається проект наказу Міністерства освіти і науки  «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти» (далі – Положення).

У зазначеному Положенні передбачено проведення у навчальних закладах, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (обов’язково), математики (обов’язково), одного з предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (за вибором студента).

Проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання сприятиме покращенню контролю за дотриманням Державного стандарту повної середньої освіти при підготовці фахівців за ОКР молодшого спеціаліста, підвищенню якості надання повної загальної середньої освіти у навчальних закладах, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу: ikravchuk@mon.gov.ua до 5 травня 2017 року.


Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проект процедури та критеріїв розміщення державного замовлення на підготовку магістрів (на основі освітнього ступеня бакалавра).

Тривалий час випускники бакалаврату вступали для продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра. Останній прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста було проведено у 2016 році. Відповідно до частини 1 статті 72 Закону України «Про вищу освіту» загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців ступеня магістра на поточний рік становить не менш як 50 відсотків кількості осіб, які у поточному році здобудуть ступінь бакалавра за державним замовленням.

Цей факт суттєво посилить конкуренцію між вступниками та вищими навчальними закладами за місця державного замовлення.

У зв’язку із зазначеним, Міністерство освіти і науки пропонує прозору модель розподілу місць державного замовлення.

Пропонується запровадити формульний підхід, який дасть можливість розподіляти бюджетні місця між вищими навчальними закладами за прозорими та зрозумілими правилами, базуючись на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного і неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 05 травня 2017 року на електронну адресу: vk-2@mon.gov.ua

 Звіт про результати громадського обговорення


Міністерстві освіти і науки України  пропонує до громадського обговорення проект Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу

Пропозиції просимо надсилати до 19.05.2017 на електронну пошту: vasyunyuk@mon.gov.ua


Інститут модернізації змісту освіти  запрошує до громадського обговорення проекту Положення «Про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах»

 

Пропозиції просимо надсилати до 24.04.2017: за телефоном: (044)248-21- 79 на електронну пошту: v.osvita@imzo.gov.ua


Міністерстві освіти і науки України  пропонує до громадського обговорення проект наказу "Про Деякі питання забезпечення доброчесності доступу до магістерських програм"

Зауваження та пропозиції прийматимуться  до 21 квітня 2017 року на електронну адресу: volkova@mon.gov.ua

 Звіт про результати громадського обговорення


Міністерстві освіти і науки України  пропонує до громадського обговорення проект наказу «Про затвердження технічних специфікацій комп’ютерної техніки для навчальних закладів».

Зауваження та пропозиції прийматимуться впродовж 1 місяця (до 10.05.2017) з дня оприлюднення даного повідомлення електронною (zasoby@imzo.gov.ua) та звичайною поштою 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36; тел. 044-248-22-75.

 


Міністерство освіти і науки запрошує освітян, громадські організації до громадського обговорення проекту внесення змін до програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики та історії України щодо адаптації їх для сліпих осіб. Пропозиції просимо надсилати до 22 квітня 2017 року на електронну адресу zarudenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки запрошує освітян, громадські організації до громадського обговорення проекту додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2020 роки.

         Пропозиції просимо надсилати до 22 квітня 2017 року на електронну адресу: s_kharchenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також надання їм академічної відпустки.
Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 31 березня на електронну адресу: nazarovets@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України виносить на обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Національного фонду досліджень України».

Створення Національного фонду досліджень України передбачено статтею 49 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Для забезпечення ефективного функціонування Національного фонду досліджень України законопроектом передбачено поширення на цю установу положень Бюджетного кодексу України, передбачених для вищих навчальних закладів та наукових установ, зокрема щодо можливості: розміщення власних надходжень на поточних рахунках та тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках у банках державного сектору; збереження на поточних рахунках у банках державного сектору залишків коштів власних надходжень Національного фонду на кінець бюджетного періоду для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторису.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 30 березня 2017 р. на електронну адресу: kushnir@mon.gov.ua

Звіт про громадське обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Національного фонду досліджень України»


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 23 березня 2017 року на електронну адресу t_panchenko@mon.gov.ua.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти)».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 31 березня 2017 року на електронну адресу nazarovets@mon.gov.ua.


 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати на адресу t_symonenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення державний інвестиційний проект Завершення реконструкції комплексу будівель колишнього Сергієвського артилерійського училища (площа 22,5 тис. м2) 

Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати на адресу matyushenko@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646»

Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати на адресу: поштову – проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, Міністерство освіти і науки України, електронну адресу – v_bozhinskiy@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 28 лютого 2017 на електронну адрес o_malysheva@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення державні інвестиційні проекти Реставрації палацу Бесядецьких у Львові та Реставрація Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 17 лютого 2017 на електронну адрес voznyuk@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення державні інвестиційні проекти у Острозькій та Києвомогилянській академіях.

- концептуальна записка державного інвестиційного проекту “Завершення перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури м. Острога під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія»”;

- витяг з протокольного рішення № 1 засідання Комісії з розгляду державних інвестиційних проектів суб’єктів інвестиційної діяльності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України стосовно визначення доцільним розроблення державного інвестиційного проекту “Завершення перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури м. Острога під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія»;

- концептуальна записка державного інвестиційного проекту “Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря”;

- витяг з протокольного рішення № 1 засідання Комісії з розгляду державних інвестиційних проектів суб’єктів інвестиційної діяльності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України стосовно визначення доцільним розроблення державного інвестиційного проекту “Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря”.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 6 лютого 2017 року на електронну адресу belugina@mon.gov.ua


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Положення про порядок проведення у 2017 році єдиного фахового вступного випробування під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 27 січня 2017 року на електронну адресу pyzhov@mon.gov.ua.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових вищих навчальних закладів для призначення академічних стипендій.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 12 години 16 січня 2017 року на електронну адресу t_panchenko@mon.gov.ua.

Завершення реконструкції комплексу будівель колишнього

 Сергієвського артилерійського училища (площа 22,5 тис. м2

Про заснування Державної стипендії молодим вченим за визначний внесок у розвиток демократичних  та гуманістичних цінностей у сфері освіти і науки та зміцнення міжнародного авторитету України

проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету

 

Розробник – Міністерство освіти і науки України

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету” (далі – проект акта) розроблено Міністерством освіти і науки України на виконання вимог частини шостої статті 58 Закону України від 26 листопада  2015 р. № 848-VIII “Про наукову і науково-технічну діяльність” (далі – Закон) та пункту 36 доручення Прем’єр-міністра України від 25 січня 2016 р. № 52073/1/1-15 до Закону.

 

Метою проекту акта є створення правового підґрунтя для реалізації положень Закону щодо проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету.

Проектом акта затверджується Порядок проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, яким визначаються загальний порядок проведення конкурсного відбору, а також випадки, для яких проведення конкурсного відбору таких робіт є обов’язковим.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету” та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки  (www.mon.gov.ua).

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу – до 03.09.2017.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати за такими адресами:

Міністерство освіти і науки України, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, МСП; e-mail: klesova@mon.gov.ua.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua

КОНЦЕПЦІЯ

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

Наверх