Позашкільна освіта України

Громадяни України мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний та позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.

Державна стратегія позашкільної освіти спрямована на:

  • забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;
  • визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;
  • створення нормативно-правової бази для її подальшого розвитку;
  • встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;
  • визначення основних напрямів, змісту і форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;
  • створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;
  • створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних.

Завантажити документ повністю

Статистині дані

Методичне забезпечення позашкільної освіти України

Наверх