МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Міністр
ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна
226-26-61
204
проспект Перемоги 10
Перший заступник Міністр
КОВТУНЕЦЬ Володимир Віталійович
481-47-71
215
проспект Перемоги 10
Заступник Міністра
РАШКЕВИЧ Юрій Михайлович
481-47-49
rashkev@mon.gov.ua
116
проспект Перемоги 10
Заступник Міністра
ХОБЗЕЙ Павло Кузьмович
236-60-08
301
проспект Перемоги 10
Заступник Міністра
СТРІХА Максим Віталійович
287-82-72
301
бульвар Тараса Шевченка 16
Заступник Міністра
ГРЕБА Роман Володимирович
481-47-74
101
проспект Перемоги 10
Державний секретар
ПОЛЯНСЬКИЙ Павло Броніславович
481-47-57
polianskyi@mon.gov.ua
216
проспект Перемоги 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Вища освіта: (044) 481-47-73, (044) 481-32-63
Загальна середня та дошкільна освіта: (044) 481-47-69
Професійно-технічна освіта: (044) 287-89-14
Атестація, ліцензування: (044) 481-32-72
Наукова діяльність: (044) 287-89-22
Прес-служба: (044) 481-32-62, e-mail:
Пр. Перемоги ,10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96, e-mail:

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування


Директор
Заступник директора
Відділ підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів
Відділ атестації здобувачів наукових ступенів
Відділ ліцензування
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення та контролю
Відділ моніторингу діяльності наукових установ та вищих навчальних закладів з питань атестації наукових кадрів

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти


Директор
Відділ освіти дітей з особливими потребами
Відділ змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин
Відділ державно-громадського управління освітою
Відділ дошкільної освіти

Департамент економіки та фінансування


Директор
Заступник
Відділ зведеного планування та аналізу
Відділ середньострокового прогнозування та поточного планування фінансів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
Відділ середньострокового прогнозування та поточного планування фінансів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Відділ праці та нормативно-інформаційного забезпечення
Відділ середньострокового прогнозування та поточного планування фінансів професійно-технічних навчальних закладів та інших закладів, установ
Відділ планування та фінансування наукових бюджетних програм

Департамент вищої освіти


Директор
Заступник
Відділ інформаційно-аналітичної роботи
Відділ нормативного забезпечення вищої освіти
Відділ університетської освіти
Відділ педагогічної та післядипломної освіти
Сектор переміщених ВНЗ
Сектор аграрної та спеціальної освіти

Департамент професійної освіти


Директор
Відділ організаційно-педагогічної діяльності та соціальних питань
Відділ змісту та організації навчального процесу
Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини
Відділ взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом

Департамент науково-технічного розвитку


Директор
Відділ економічного регулювання науково-технічного розвитку
Відділ організаційного регулювання науково-технічного розвитку
Відділ розвитку науково-технічної інфраструктури
Відділ розвитку науки у вищих навчальних закладах
Відділ досліджень і розробок

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій


Директор
Відділ державної інноваційної політики
Відділ трансферу технологій
Відділ інноваційних проектів та залучення інноваційних ресурсів
Відділ інноваційних програм та інноваційної інфраструктури

Департамент правового забезпечення


Директор
Відділ претензійно-позовної роботи
Відділ нормативної роботи та правової експертизи
Відділ правових питань та договірної роботи
Відділ взаємодії з органами державної влади

Департамент кадрового забезпечення


Директор
Відділ кадрів апарату міністерства
Відділ з питань кадрового забезпечення підвідомчих закладів та установ
Відділ з питань нагороджень
Відділ з питань спеціальної перевірки та очищення влади

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції


Начальник
Відділ міжнародних освітніх проектів
Відділ міжнародного науково-технічного співробітництва
Відділ міжнародних договорів та визнання

Управління бухгалтерського обліку та звітності


Начальник, головний бухгалтер
Відділ зведеної звітності
Відділ розрахунків апарату міністерства
Сектор бухгалтерського обліку та звітності наукової діяльності

Управління з питань інформаційної політики та комунікацій


Начальник
Відділ планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації
Відділ зв’язків із засобами масової інформації
Сектор з підготовки аналітичних матеріалів

Управління з питань державного майна та підприємств


Начальник
Відділ з питань оренди та діяльності державних підприємств
Відділ з питань обліку державного майна

Управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення


Начальник
Відділ документообігу
Архів
Відділ комп’ютерного забезпечення та ІТ
Господарський відділ

Сектор нагляду за виконавською дисципліною


Завідувач сектору

Патронатна служба Міністра


Керівник патронатної служби

Сектор внутрішньго аудиту


Завідувач сектору

Спецсектор


Завідуючий сектору

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності


Завідуючий сектору
Наверх