A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Як продовжити навчання студентам, які навчалися у ВНЗ, що розташовані на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2017 №74 «Про затвердження Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження»

Порядок

продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Для продовження навчання у вищому навчальному закладі зі збереженням напряму підготовки, спеціальності, розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення.

Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Керівник вищого навчального закладу має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.

Поновлення на навчання дозволяється здійснювати на підставі наданого особою оригіналу або копії залікової книжки (індивідуального навчального плану).

У разі відсутності у студента оригіналу або копії залікової книжки (індивідуального навчального плану) до заяви на поновлення до вищого навчального закладу додаються копія документа, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО. У такому разі для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) навчальний заклад проводить процедуру атестації з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого вищим навчальним закладом, до якого поновлюється особа.

Зазначений порядок розробляється з урахуванням вимог законодавства про освіту, затверджується вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу та оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є недійсними.

Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

Якщо особа не відрахована з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник вищого навчального закладу, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання вищому навчальному закладу технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.