A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Захарін Сергій Володимирович

Захарін Сергій
Володимирович
Державний секретар

Захарін Сергій Володимирович народився 08 травня 1974 р. у м. Чернігові. Українець.


У 1991 р. закінчив середню загальноосвітню школу № 31 м. Чернігова (клас із поглибленим вивченням біології).

У 1995 р. закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», присвоєно кваліфікацію бакалавра з економіки, викладача економіки.

У 1996 р. закінчив магістратуру Київського державного економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства», магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг», присвоєно кваліфікацію магістра ділового адміністрування.

У 2000 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», присвоєно кваліфікацію юриста.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Організація управління, планування та регулювання економікою).

У 2005 р. присуджено вчене звання старшого наукового співробітника.

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Економіка та управління національним господарством).

Працював у наукових установах (Інститут економіки НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Науково-дослідний інститут економіки при Міністерстві економіки України, Інститут вищої освіти НАПН України) на посадах старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, виконуючого обов'язки завідувача відділом.

Працював у закладах вищої освіти (Київський національний університет технологій та дизайну, Київський національний лінгвістичний університет, Київський національний університет культури та мистецтв та ін.) на посадах доцента, професора, завідувача кафедри, директора Інституту.

Підвищення кваліфікації. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (2003 р.), Всесвітня туристична організація (2003 р.), Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (2013 р.), Програма «Erasmus+» (2014 р.), Вища школа менеджменту у Варшаві (2015 р.), Технічний університет Кошице (2019 р.).

Автор 3 індивідуальних монографій та 160 інших наукових праць, співавтор 12 колективних монографій.

Взяв участь у 60 Міжнародних та Всеукраїнських наукових (науково-практичних) конференціях. Наукові пропозиції та рекомендації впроваджено у практику роботи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки України, Фонду державного майна України, Національної академії наук України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, Київської обласної ради.

Почесний працівник туризму України (з 2004 р.).

У 2010-2011 рр. – заступник Голови Громадської ради при Державній службі туризму і курортів.

У 2014-2018 рр. – член Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, Голова Комітету з питань науки та інновацій, Голова Комітету з вищої освіти та науки.

Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства внутрішніх справ України (2000 р.), Почесною Грамотою Національної спілки журналістів України (2001 р.), Почесною Грамотою Антимонопольного комітету України (2003 р.), Подякою Міністерства культури і туризму України (2008 р.), Грамотою Державної служби туризму і курортів (2009 р.).

Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, організація та стимулювання інвестиційної, інноваційної та науково-технічної діяльності, структурна модернізація економіки та технологічний розвиток, економіка промисловості, економіка сфери державного управління, економіка освіти, економіка туризму, міжнародні економічні відносини, сталий розвиток, фіскальне регулювання.

Член робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань науки, освіти та інновацій з розробки проекту Закону України «Про академічну доброчесність».

Член Вченої ради Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

Член Вченої ради Наукового центру розвитку туризму.

Член Наглядової ради Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини.

Член двох спеціалізованих вчених рад з присудження наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук.


З 20 липня 2020 р. до 30 липня 2021 р. – керівник Патронатної служби Міністра Міністерства освіти і науки України.


Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 846-р призначений Державним секретарем Міністерства освіти і науки України.