A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

духовна освіта

Духовна освіта в Україні здійснюється в духовних навчальних закладах та у закладах вищої освіти за бакалаврськими і магістерськими програмами.

Духовні освітні заклади створюються релігійними організаціями і здійснюють підготовку духовенства та служителів Церкви, зміст їхньої освіти є богословським. Серед них розрізняють богословські університети, інститути, академії, семінарії, богословські коледжі тощо.

У державних та приватних вищих навчальних закладах є ліцензовані та акредитовані програми за спеціальностями «Богослов’я (теологія)».

У разі проходження в установленому законодавством порядку вищим духовним навчальним закладом процедури ліцензування та акредитації освітньої програми за спеціальністю «Богослов’я», створення та діяльності аспірантури, докторантури, спеціалізованої вченої ради цього вищого духовного навчального закладу за науковою спеціальністю «Богослов’я» – документи про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання викладачів (педагогічних і науково-педагогічних працівників) і членів спеціалізованої вченої ради, що їх видано вищими духовними навчальними закладами, вважаються еквівалентними відповідним документам, які видаються в установленому законодавством порядку (розділ XV Закону України «Про вищу освіту»).

Документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, які видані до 1 вересня 2018 року вищими духовними навчальними закладами, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку, проходять процедуру державного визнання зазначених документів. Порядок державного визнання вищезазначених документів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. №652.

Завантажуємо ще