A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Статистичні дані

У 2017 році Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами передбачені видатки в обсязі 209458,3 тис. гривень.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88.

Протягом 2011-2017 років мережа інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, суттєво зменшилася. Зокрема, кількість дитячих будинків зменшилася на 67 відсотків та шкіл-інтернатів для дітей зазначеної категорії – на 86 відсотків.

Порівняно з 2015/2016 навчальним роком на 5,1 відсотка (з 276 до 262) зменшилася кількість спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів та кількість учнів у них (з 32,6 тис. до 31,7 тис.).

Натомість на 22,4 відсотка збільшилася мережа навчальних закладів для дітей зі складними порушеннями розвитку (навчально-реабілітаційних центрів) та відповідно учнів у них: 2015/2016 н. р. – 58 закладів (6,4 тис. учнів), 2016/2017 н. р. – 71 (7,9 тис. учнів).

На 7 відсотків (з 5,3 тис. до 5,7 тис.) збільшилася кількість учнів з особливими потребами, для яких навчально-виховний процес організовано в спеціальних класах загальноосвітніх шкіл за місцем проживання дітей.

Стійка оптимізація закладів інституційного виховання, насамперед, зумовлена впровадженням інклюзивного навчання та збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Сучасна державна політика, нормативно-правові зміни сприяють формуванню нової суспільної філософії щодо дітей та дорослих з особливими потребами.

Завдяки створеним умовам щороку зростає кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів. Так, у 2016/2017 навчальному році в інклюзивних класах навчаються 4180 учнів, що на 53,6 відсотка (або на 1460 учнів) більше порівняно з 2015/2016 навчальним роком (2720 учнів).

З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учнями з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році до штатних розписів уведено 1825 посад асистентів учителя (у 2015/2016 навчальному році – 994 посади).

Надзвичайно проблемним залишається питання непристосованості інфраструктури до особливих потреб осіб з інвалідністю: недоступність або дуже обмежена доступність від загальної кількості навчальних закладів, будівель житлових приміщень, лікувально-профілактичних, реабілітаційних установ, об’єктів соціального призначення.

За статистичними даними у 2016/2017 н. р. із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів 16395 доступні лише до першого поверху – 12652 (77,2 відсотка), доступні до другого поверху 69 закладів (0,4 відсотка), доступні до третього поверху – 22 заклади (0,13 відсотка), до четвертого і наступних поверхів доступними є лише 11 будівель загальноосвітніх навчальних закладів.

Для прикладу: у місті Києві із 463 загальноосвітніх навчальних закладів доступними до першого поверху є лише 155 (33,4 відсотка), у Львівській області з 1339 загальноосвітніх навчальних закладів доступними до першого поверху є лише 577 (43 відсотка) у Тернопільській області із 820 загальноосвітніх навчальних закладів доступними до першого поверху є 439 (53,5 відсотка).

Проведена конструктивна робота щодо доступності навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами у Хмельницькій області – 99 відсотків, закладів є доступними до першого поверху, Чернівецькій – 98,5 відсотків, Рівненській області – 97,8 відсотків.

Кількість дітей, які навчаються у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість дітей, які навчаються в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів

Інформація про кількість дітей, охоплених інклюзивним навчанням


Назва областей
2014/2015 н.р.
2015/2016 н.р.
2016/2017 н.р.

1

Вінницька
31
42
113

2

Волинська
145
156
268

3

Дніпропетровська
152
168
237

4

Донецька
0
81
108

5

Житомирська
83
158
260

6

Закарпатська
74
108
151

7

Запорізька
57
66
147

8

Івано-Франківська
5
13
54

9

Київська
232
287
443

10

Кіровоградська
58
99
188

11

Луганська
9
12
35

12

Львівська
97
62
149

13

Миколаївська
33
39
32

14

Одеська
92
99
118

15

Полтавська
176
200
266

16

Рівненська
86
109
197

17

Сумська
37
42
72

18

Тернопільська
44
31
68

19

Харківська
24
24
33

20

Херсонська
116
110
154

21

Хмельницька
212
209
227

22

Черкаська
56
54
135

23

Чернівецька
8
130
169

24

Чернігівська
56
76
112

25

м. Київ
282
345
444

 

Усього
2165
2720

4180

Кількість інклюзивних, спеціальних класів та дітей в них у розрізі регіонів (2016/2017 н. р.)

 

 Назва області


ЗНЗ з інклюзивним навчанням

Кількість інклюзивних класів
Кількість учнів в інклюзивних класах
Уведено асистентів вчителів
ЗНЗ із спеціальними класами
Кількість спеціальних класів при ЗНЗ
Кількість
учнів у спеціальних класах
ЗНЗ
Кількість учнів у спеціальних класах при школах-інтернатах
Вінницька

1

62

94

113

57

1

1

5

0

Волинська

2

143

213

268

88

0

0

0

0

Дніпропетровська

3

76

154

237

123

21

90

1307

724

Донецька

4

14

34

108

4

4

15

277

0

Житомирська

5

137

241

260

244

3

9

109

0

Закарпатська

6

82

130

151

116

8

20

131

33

Запорізька

7

45

75

147

52

25

88

1039

263

Івано - Франківська

8

42

52

54

47

0

0

0

0

Київська

9

148

301

443

291

0

0

0

0

Кіровоградська

10

87

112

188

18

4

19

213

96

Луганська

11

14

26

35

20

1

2

15

0

Львівська

12

52

101

149

55

4

9

91

52

Миколаївська

13

17

27

32

28

7

22

237

50

Одеська

14

38

70

118

38

2

14

127

0

Полтавська

15

105

202

266

138

2

14

152

20

Рівненська

16

98

149

197

80

3

8

52

0

Сумська

17

24

44

72

21

1

1

5

0

Тернопільська

18

21

42

68

34

3

25

273

273

Харківська

19

8

20

33

6

1

1

6

0

Херсонська

20

51

101

154

36

13

75

829

108

Хмельницька

21

57

150

227

55

0

0

0

0

Черкаська

22

71

116

135

42

2

2

17

0

Чернівецька

23

31

60

169

52

0

0

0

0

Чернігівська

24

62

90

112

80

6

18

199

29

м. Київ

25

33

111

444

100

15

57

585

0

Усього

 

1518

2715

4180

1825

126

490

5669

1648

Завдяки об’єднанню зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вдалось створити сприятливі умови для відкриття і функціонування інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти України.

Інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти (станом на 01.01.2017 р.)

Рік
Кількість груп
Чисельність в них дітей
2016
116
1 774
2017
275
4 731


Окремі категорії дітей, які виховуються в закладах дошкільної освіти (станом на 01.01.2017 р.)

  • 8 тис. 892 дитини з інвалідністю;
  • 3 тис. 705 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування;
  • 38 тис. 322 дитини, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Групи компенсуючого типу в закладах дошкільної освіти (станом на 01.01.2017 р.)

Тип групи компенсуючого типу
Кількість груп
Чисельність в них дітей
Спеціального призначення
4 137
65 606
Санаторні групи
1 386
31 047