A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Освіта українських дітей за кордономФорми здобуття повної загальної середньої освіти

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами: інституційна (очна: денна, вечірня); заочна (дистанційна); індивідуальна (екстернатна, сімейна, вона ж – домашня, педагогічний патронаж).

Міністерство освіти і науки рекомендує дітям – громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, такі варіанти здобуття освіти під час дії воєнного стану:

  1. навчатись тільки в закладі освіти країни перебування учня за очною формою;
  2. поєднувати навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою та в закладі загальної середньої освіти України, зокрема в Державному ліцеї «Міжнародна українська школа», за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною);
  3. навчатись у закладах/класах, які організовано в країнах перебування за ініціативою громадських організацій українців за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади, і які надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм «Міжнародна українська школа» відповідно до укладеного договору;
  4. якщо це не суперечить законодавству країни перебування, навчатись тільки в закладі освіти України, зокрема в Державному ліцеї «Міжнародна українська школа».
Державний ліцей «Міжнародна українська школа»

Державний ліцей «Міжнародна українська школа» (далі – Ліцей) забезпечує умови для здобуття повної загальної середньої освіти громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, за екстернатною формою навчання. Відповідно до статуту Ліцею учасниками освітнього процесу є екстерни, які опановують програмовий матеріал за індивідуальним навчальним планом, та екстерни, які проходять підготовку до річного оцінювання в освітніх центрах за кордоном, що діють при громадських організаціях/асоціаціях і співпрацюють з Ліцеєм відповідно до укладених договорів.

Відповідно до статуту Ліцею оцінювання екстернів, які опановують програмовий матеріал за індивідуальним навчальним планом, здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання через електронну платформу. Оцінювання екстернів, які проходять підготовку в освітніх центрах за кордоном, здійснюється на основі очного річного контролю знань на території Ліцею та/або на території країни тимчасового або постійного проживання екстерна. Оцінювання проводять державні атестаційні комісії Ліцею.

У 2022-2023 навчальному році Державний ліцей «Міжнародна українська школа» співпрацює з 38 громадськими організаціями/асоціаціями з 11 країн світу (Іспанії, Італії, Туреччини, Молдови, Португалії, Франції, Бельгії, Польща, Чехії, Австрії, Литви), при яких діють освітні центри (на сьогодні 39), створені цими організаціями, які є юридичними особами на територіях країн перебування. Відповідно до поданих заяв батьки екстернів делегували дирекціям освітніх центрів (далі – ОЦ) права представляти інтереси їх дітей перед ліцеєм. Відносини між ліцеєм та ОЦ за кордоном визначає Договір про співпрацю.

Існує така модель співпраці Ліцею з ОЦ за кордоном:

  • батьки, обравши ОЦ за кордоном, який діє при громадській організації та співпрацює з Ліцеєм, подають пакет документів для зарахування дитини, делегуючи ОЦ повноваження представляти свої інтереси перед Ліцеєм;
  • ОЦ організовує освітній процес відповідно до навчального плану Ліцею і здійснює підготовку до оцінювання та атестації екстернів;
  • Ліцей здійснює інформаційно-методичний, консультативно-аналітичний супровід освітнього процесу;
  • Ліцей очно проводить оцінювання та атестацію, видає відповідні документи про освіту.

Необхідну інформацію про освітню діяльність Ліцею розміщено на офіційному сайті закладу (в. о. директора Кіріна Олександра Євгенівна, тел. +380672642849, електронна пошта uis_kirina@ukr.net).

Зарахування оцінювання результатів навчання українських школярів, які вимушено перебувають за межами України

Для зменшення навантаження учні, які одночасно навчаються в закладі освіти країни перебування та в закладі освіти України, можуть бути переведені (за заявою батьків, інших законних представників) на індивідуальну форму здобуття освіти: сімейну (домашню) або екстернат. Переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН від 19.08.2022 № 1/9530-22) при здійсненні семестрового оцінювання зараховуються всі оцінки, які отримав/отримала учень/учениця впродовж семестру незалежно від місця навчання: у закладі, де навчався/навчалась за місцем тимчасового перебування або у будь-якій іншій школі, яка здійснює навчання за однією із форм здобуття освіти (очною, змішаною, дистанційною, екстернатною, сімейною). Це може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, зокрема й приватні заклади освіти, в Україні чи за її межами. Заклади освіти, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання.

На цей час розробляються методичні рекомендації щодо процедури зарахування результатів навчання українських дітей у закладі освіти країни перебування.