A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Секція «Проєкт стандарту базової середньої освіти НУШ»

Презентація "Держстандарт базової освіти: до витоків Рубікону". Роман Шиян 

Презентація "Мета інформатичної освітньої галузі". Роман Шиян

Презентація "У пошуках моделі". Василь Терещенко, Андрій Смицнюк та ін.


Якими навичками має володіти учень у базовій середній школі, які предмети та інтегровані курси потрібно викладати і чому важливо чітко розуміти критерії, за якими вимірюватимуться результати навчання дітей. Про це та інше йшлося під час секції “Проєкт стандарту базової середньої освіти НУШ”.

Наразі проєкт Державного стандарту базової освіти вже пройшов перший етап громадського обговорення на сайті Міністерства  та опрацьовується робочими групами. Учасниками панелі стали фахівці, які займалися наповненням окремих освітніх галузей у проєкті документа, представники Національної академії педагогічних наук та Міністерства освіти і науки.

В межах секції модератор дискусії Роман Шиян розповів учасникам - методистам регіональних ІППО, вчителям та освітніми управлінцям - загальне завдання стандарту базової освіти, його відповідність концепції НУШ та очікувану структуру. Наприклад, до проєкту стандарту увійшли 9 ключових освітніх галузей:

- мовно-літературна;
- математична;
- природнича;
- технологічна;
- інформатична;
- соціальна і здоров'язбережувальна;
- громадянська та історична;
- мистецька;
- фізкультурна.  

Фахівці, які брали участь у наповнені деяких освітніх галузей (мовно-літературної, природничої, інформатичної,  соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної), докладно пояснили зміст розділів, їх поєднання з іншими навчальними предметами, а також розповіли про навички, які має опанувати школяр за результатом навчання.

Один з розробників змісту мовно-літературної галузі Василь Терещенко розповів, що у проєкті стандарту закладені загальні бачення викладання предметів. Так, учень, насамперед, має навчитися працювати з текстом, уміти його аналізувати, співставляти з фактажем інших галузей знань, застосовувати навички критичного мислення. Він також має навчитися створюватися власний текст, розрізняючи стилі та жанри.

Олена Дубовик, яка опікується природничою галуззю, розповіла про ключові особливості цієї сфери знань.

“Базова освіта складається з двох циклів. Для природничої галузі це дуже важливо. Оскільки 5-6 клас є першим циклом базової освіти ми у проєкті не передбачаємо для них окремі навчальні предмети. Ми хочемо “продовжити” початкову школу, зберігаючи наступність між цими двома ланками, і залишити інтегрований курс”, - розповіла Олена Дубовик.

Вона також зазначила, що серед авторів існує ідея сформувати завдання таким чином, щоб певну кількість природничих знань учень здобував через реальні дослідження на уроці.

Одна з розробниць змісту соціальної і здоров'язбережувальної галузі Олена Шиян розповіла, що базою для наповнення цієї частини стандарту став європейський досвід з громадянської та соціальної освіти. Серед компетентностей, які має засвоїти дитина, - неперервне навчання, усвідомлення рівних прав та можливостей, фінансова грамотність, культура здорового способу життя тощо.

Інформатична комтепентрість у базовій школі має навчити дитину використовувати комп'ютер для розв'язання життєвих проблем і ситуацій. На цьому наголосила одна з розробниць інформатичної галузі Оксана Пасічник. Вона також зазначила, що у проєкті документа виписані 4 групи вмінь, які мають засвоїти учні:

- робота з інформацією;
- творчій підхід у вирішенні завдань;
- гнучкість в опануванні нових ґаджетів;
- безпека у використанні технологій.

Марина Кафтан, яка займається формуванням громадянської та історичної галузі, розповіла, що у першій ланці базової школи учні мають отримати загальне розуміння громадянської та історичної освіти, наукового мислення. У підсумку вони навчаться критично мислити, працювати з першоджерелами, проводити дослідницьку роботу, аналізувати дані та отримувати потрібні їм компетенції.

У межах секції свої презентації також представили міжнародні партнери - фахівці профільних проєктів Британської ради та організації IREX (Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів).